omarhamada.png

Gynekológ - pôrodník: "Neexistuje absolútne žiadny lekársky opodstatnený dôvod na potrat."

463
Zuzana Smatanová
Kultúra života

Dr. Omar L. Hamada, MD, FACOG (člen Amerického kolégia gynekológov a pôrodníkov), reaguje na predpojatosť funkcie facebooku ´fact check´(kontrola faktov), ktorá sa zamerala na Live Action post a potvrdzuje, že neexistuje absolútne žiadny lekársky opodstatnený dôvod úmyselne zabiť nenarodené bábätko potratom.

Tento gynekológ-pôrodník povedal, že Live Action má pravdu a že ´kontrolóri faktov´ na facebooku, doktori Daniel Grossman a Robyn Schicklerová nehovoria pravdu o potratoch, nevyhnutných z lekárskych dôvodov. 

Facebook v auguste prísne skritizoval a scenzúroval pro-life skupinu na základe silno predpojatej ´kontroly faktov´, ktorú napísali dvaja potratoví aktivisti. LifeNews oznámili, že Facebook označil Live Action post za “falošné správy” a to len preto, lebo vysvetľuje, prečo nie je potrat nevyhnutný z lekárskych dôvodov. Pro-life skupina sa neskôr dozvedela, že celý slávny mechanizmus ´kontroly faktov´ na facebooku sa v tejto oblasti spolieha na dvoch potratárov, Grossmana a Schincklerovú, ktorí majú pochopiteľne svoj vlastný záujem na vyššie uvedenom vysvetlení tohto problému. 

Výkonný riaditeľ sociálnej internetovej siete Facebook, Mark Zuckerberg, koncom septembra priznal, že v prístupe k ´Live Action post´ zaujala jeho spoločnosť "očividne predpojaté a neobjektívne stanovisko", o čom informoval US senátor Josh Hawley. Live Action oznámila, že aj napriek týmto tvrdeniam sa im do dnešného dňa tento internetový mediálny kolos neospravedlnil.

Dr. Hamada na Live Action ďalej vysvetľuje, že súčasťou problému potratov je aj nesprávne používanie výrazov a pojmov v tejto oblasti. Lekárska definícia pojmu "potrat" je, že ide o ´akékoľvek predčasné ukončenie tehotenstva, ktoré končí smrťou plodu/bábätka/dieťaťa (diskutované pojmy), či už ide o dobrovoľné/úmyselné, alebo spontánne/neúmyselné ukončenie.´ Ľudia však slovo "potrat" zvyčajne používajú na označenie dobrovoľného a úmyselného zabitia dieťaťa v ktoromkoľvek štádiu tehotenstva z rozhodnutia matky. Potratoví aktivisti niekedy "zámerne preformulujú skutočný a im sa hodiaci význam tohto slova preto, aby zmiatli ľudí a znemožnili svojich oponentov. V diskusii o potratoch to podporovatelia potratov robia zámerne, aby bočili od témy, predefinovali pojmy a stále menili ciele. 

A pokračuje: " ... potratoví aktivisti tvrdia, že význam slova "potrat", ktorý vyhovuje im, je jediným správnym lekárskym/vedeckým významom, zatiaľ čo ten druhý význam, ktorí používajú pro-liferi, je iba ich predefinovanou verziou. Sú to teda podvodníci, ktorí používajú jeden význam slova na podporovanie uzákonenia druhého. Tento "pohyblivý terč", odchýlka vo význame a snaha o znemožnenie pro-liferov len viac rozširuje priepasť medzi nami a ničí našu schopnosť racionálne diskutovať a chápať momentálne problémy. Neexistuje absolútne žiadny lekársky opodstatnený dôvod na potrat (úmyselné a dobrovoľne zabitie dieťaťa v ktoromkoľvek štádiu tehotenstva z rozhodnutia matky), aby sa zachránil život matky. Bodka.

Všetky príklady, ktoré uvádzajú potratoví ´kontrolóri faktov´ na facebooku pochopiteľne poukazujú na donosenie a pôrod (ukončenie tehotenstva), no tu nejde o úmyselné a cielené zabitie dieťaťa ešte pred pôrodom (potrat). Práve preto majú pravdu Lila Roseová (protipotratová aktivistka a zakladateľka Live Action) a Dr. Kendra Kolbová, a nie doktori Grossman a Schicklerová.

Začiatkom tohto roku sa lídri Amerického kolégia pediatrov, Americkej asociácie pro-life gynekológov a pôrodníkov, ako aj ďalšie podobné organizácie spoločne zhodli a potvrdili, že potraty nepatria do starostlivosti o zdravie"Potrat nelieči žiadnu chorobu", napísali v liste, uverejnenom na The Public Discourse. “Tehotenstvo nie je choroba, a preto úmyselné zabitie nenarodeného dieťaťa potratom nepatrí do oblasti starostlivosti o zdravie." Dr. Hamada uvádza, že nič z toho nespochybňuje názor, že život začína od počatia. Potratoví aktivisti sa to teraz pokúšajú poprieť tým, že sa snažia predefinovať pojem "život": "Potratová lobby predefinovala "život" ako ´organizmus, ktorý dýcha bez pomoci´ (len tak mimochodom, bábätkám v maternici sa hrudník pohybuje ako pri dýchaní, čo je aj jedným z ukazovateľov ich zdravého vývoja, ktorý sa bežne kontroluje), či ako ´nezávislú osobu, ktorá si uvedomuje samu seba´, čo sa absolútne nezhoduje s modernými vedeckými poznatkami a je len najistejšou politicky motivovanou agendou, ktorá nadraďuje pohodlie jedného človeka nad právo na život druhého." 

Je pravda, že približne 98% všetkých potratov v Amerike nemá absolútne nič spoločné so zdravím matky. Potratoví aktivisti však samozrejme používajú tie extrémne 2% situácií, aby sa pokúsili ospravedlniť zabíjanie nenarodených detí potratom z akéhokoľvek ľubovoľného dôvodu v ktoromkoľvek štádiu tehotenstva.

 

 Tu môžte podpísať pro-life výzvy z LifeNews.com

DISKUSIA k článku