teplomer

 

web3-battle-of-vienna-king-john-iii-sobieski-blessing-polish-attack-vienna-wikipedia.jpg

Prečo je sväté meno Márie spojené so zlomovým okamihom dejín ?

230
Milko Kostovič
AltKAT

Existuje dôvod, prečo je 12. september zasvätený tomuto jedinečnému sviatku. 

Prečo si ctíme meno Panny Márie a hlboko si ho vážime? Prečo si ju nectíme len ako blahoslavenú Pannu Máriu, Matku Ježišovu? Prečo pápež Inocent XI. v roku 1683 vyhlásil 12. september za sviatok Najsvätejšieho mena Panny Márie? (Pápež sv. Ján Pavol II. znova zaviedol sviatok v roku 2003 ako "spomienkový deň") 

Meno Mária má svoj pôvod v starovekých jazykoch. V aramejčine, Maryam; Starozákonná gréčtina, Mariam; Hebrejčina, Myriam; a latinčina z Nového zákona, Maria

Sviatok Najsvätejšieho mena Márie vznikol v roku 1513 v španielskom meste Cuenca. V tom čase išlo o lokálny sviatok a slávenie sa konalo 15. septembra. 

V roku 1587 pápež Sixtus V. presunul sviatok na 17. septembra. V roku 1622 pápež Gregor XV. rozšíril sviatok na arcidiecézu v Tolede a v roku 1671 bolo zahrnuté celé španielske kráľovstvo.

Ale v roku 1683 bol z iniciatívy pápeža Inocenta XI. tento sviatočný deň zakomponovaný do rímskeho kalendára a začal ho sláviť celý katolícky svet. Slávnosti boli naplánované na 12. september, teda štyri dni po narodení Panny Márie. 

Prečo?

Kvôli tomu, čo sa nazýva Bitka o Viedeň, tzn. zlomový bod dejín a koniec expanzie Osmanskej ríše do Európy.

V roku 1683 armáda Osmanskej ríše pochodovala cez Uhorsko. Na rakúskych hraniciach sa pripravovala na dobytie Viedne. Pápežský nuncius a rakúsky kráľ Leopold prosili poľského kráľa Jana Sobieskiho, aby im pomohol zastaviť osmanskú inváziu. Kráľ Sobieski okamžite súhlasil s pomocou. Pred niekoľkými rokmi útočníkov porazil, a hoci armáda, ktorej velil, bola malá, zostával neochvejný. 

Počas pochodu do Rakúska prešiel kráľ Sobieski a jeho armáda popri svätyni Panny Márie Čenstochovskej. Kráľ prosil požehnanú Matku vzývaním jej mena. Požiadal o jej požehnanie a príhovor. 

Spojenecké sily napokon triumfovali nad Osmanmi a Kráľ Sobieski víťazoslávne vstúpil 12. septembra do Viedne. Zúčastnil sa omše a vyzdvihol blahoslavenú Pannu ako príčinu a dôvod ich veľkého víťazstva. 

Kráľ Sobieski odovzdal moslimskú zástavu pápežovi Inocentovi XI. Svätý otec vyhlásil poľského kráľa za ochrancu kresťanstva. 

Pápež Inocent XI. potom vyhlásil 12. september za deň pocty najsvätejšieho mena Panny Márie, ktorej zásah zachránil kresťanstvo. 

Sv. Bernard z Clairvaux:

"Ó, najsvätejšia Panna Mária, tvoje meno je také drahé a obdivuhodné, že ho človek nedokáže vysloviť bez toho, aby sa zapálil láskou k Bohu a Tebe." 

Blahoslavený Raymond Jordano:

"Akokoľvek môže byť srdce tvrdé a nedôverčivé, meno tejto Najsvätejšej Panny má takú účinnosť, že ak sa iba vysloví, toto srdce bude nádherne obmäkčené." 

 

 

DISKUSIA k článku