Vedec kritizoval umelé plánovanie pohlavia ľudského embrya

171
Kultúra života

Objav japonských vedcov z Hirošimskej univerzity a nimi vypracované technológie umožňujú s veľkou pravdepodobnosťou naprogramovať pohlavie potomkov u cicavcov pri umelom oplodnení. Univerzitný profesor Masayuki Simada vysvetlil Sputniku, prečo objav, ktorý je perspektívny v chovateľstve, nemá zmysel používať v prípade človeka.

„V chove hospodárskych zvierat je potrebné, aby sa rodili len kravy, ak sa farma zameriava na výrobu mlieka alebo, aby sa rodili len býky, pokiaľ ide o produkciu mäsa, lebo býky rastú rýchlejšie. Preto je v chovateľstve jasne rozdelené, kto potrebuje iba kravy a kto iba býky. V tom môže pomôcť naša technológia,“ povedal.

„Teraz môžeme s pravdepodobnosťou 95% zaistiť narodenie býkov alebo jalovičiek. Pre chovateľov je to veľmi jednoduchá technológia, pomocou ktorej môžu dosiahnuť narodenie dobytka potrebného pohlavia, čo je veľká prednosť. Aspoň pre japonské chovateľské farmy to môže byť použité veľmi skoro,“ dodal Simada.

Domnieva sa, že na kravách v reálnych podmienkach môže byť jeho technológia použitá v praxi už o tri až štyri roky a v chovoch ošípaných o tri až päť rokov.

Z hľadiska technológie môže byť tento objav použitý v prípade akéhokoľvek cicavca vrátane človeka. Profesor to však považuje za nezmyselné.

„Technologicky je to možné, pretože je to rovnaký princíp. Ale v prípade človeka to musí byť 100% istota, inak to nemá žiadny zmysel, pretože človeku sa pri pôrode väčšinou rodí jedno dieťa. Myšiam alebo ošípaným sa narodí 10-15 mláďat a pravdepodobnosť narodenia potomkov určitého pohlavia v rámci 80-90% je viac ako dostatočná. Avšak, pri narodení jedného dieťaťa, ak je pravdepodobnosť narodenia potrebného pohlavia menšia ako 100%, stráca celý nápad zmysel,“ vysvetlil.

Podľa jeho slov existuje ešte jeden problém: „Prestavte si, napríklad, že Japonci budú chcieť, aby sa im narodil chlapec a v 80% prípadov sa budú rodiť chlapci. V takom prípade o dve až tri generácie prestanú Japonci existovať ako národ. To znamená, že existuje aj etický problém. Myslím si, že je veľký problém medzi tým, čo je možné vykonať technicky a medzi tým, čo potrebuje spoločnosť.„

Uviedol, že jeho cieľom nebolo vytvoriť technológiu používanú aj na človeka.

Výskumy sa začali pred piatimi rokmi. Ich cieľom vôbec nebolo programovanie pohlavia, ale identifikácia rozdielov vo funkciách spermií, nesúcich chromozómy Y, zodpovedajúcich za narodenie jedinca mužského pohlavia a spermií, nesúcich chromozóm X, ktoré zodpovedajú za narodenie potomstva ženského pohlavia.

„Počas výskumov sa ukázalo, že bielkovina (proteín), ktorá je prítomná iba u spermií, nesúcich chromozóm X, sa môže spojiť s vírusom. Keď sme na neho pôsobili preparátom, ktorý organizmus vníma ako vírus – v skutočnosti ide o bežný protivírusový liek – zistili sme, že tento typ spermií sa prestal pohybovať. Vtedy sme požiadali, aby sa zhromaždili iba tie, ktoré sa naďalej pohybovali, aby sme videli, čo sa stane. Výsledkom bolo to, že sa rodili len jedinci mužského pohlavia,“ vysvetlil Simada.

 

DISKUSIA k článku