Teen_boys_watching_porn_810_500_75_s_c1.jpg

Dospievajúci chlapci vystavení násilnému pornu dva až trikrát častejšie šikanujú dievčatá

311
Milko Kostovič
Kultúra smrti

Niekoľko posledných rokov vysvetľujem súvislosti medzi sexuálnym násilím a pornografiou a to vo svojich prezentáciách, rozhlasových debatách a rozhovoroch, jednej knihe a desiatkach stĺpčekov. Najnovšie som v tomto priestore zachytil novú znepokojivú štatistiku, podľa ktorej až štvrtina žien v Spojených štátoch cíti strach počas intimity kvôli hrozbe pornom-inšpirovaného dusenia. Zdá sa, že každý mesiac sa objavia nové dôkazy o tom, ako pornografia mlčky premieňa našu spoločnosť - a len veľmi málo ľudí si toho všimne, pretože len hŕstka ľudí tomu venuje pozornosť. 

Chcel by som preto upriamiť vašu pozornosť na dôležitú prácu vydanú minulý mesiac v magazíne the Archives of Sexual Behavior, ktorý je oficiálnou publikáciou Medzinárodnej akadémie sexuálneho výskumu. Ako si dokážete predstaviť, nejedná sa o konzervatívnu alebo kresťanskú publikáciu ani v tej najbujnejšej predstave, a preto jej nedávne zistenia o súvislostiach medzi sexuálnym násilím a sledovaním porna medzi mladými ľuďmi nemôžu vyvrátiť hŕstky obhajcov porna v akademickej sfére. Tí stále trvajú (s poznámkou zúfalstva, ktoré občas tlmí ich hlasy) na tom, že porno je v podstate zdravé - jeden bezradný akademik dokonca tvrdil, že kvôli pornu môžu ľudia viacej inklinovať k feminizmu! 

Táto práca s názvom "Súvislosť medzi vystavením sa násilnej pornografii a násilím v detských vzťahoch 10. triedy"  je ďalším dôkazom toho, že sledovanie násilnej pornografie má na väčšinu tínedžerov veľmi jedovatý vplyv. Ukázalo sa totiž, že sledovanie toho, ako sú ženy ponižované, zneužívané, napádané a mučené, nie je dobrý spôsob, ako vytvárať zdravé vzťahy a rešpektovať ženy. Abstrakt štúdie v skutočnosti dokonca poukazuje na to, čo obhajcovia pornografie dlho popierali - že "vystavenie sa pornografii vo všeobecnosti súvisí s násilím páchaným v tínedžerských vzťahoch a vo vzťahu k sexuálnej agresii." 

Záver štúdie by mal definitívne umlčať tých, ktorí tvrdia, že epidémia porna medzi mladými ľuďmi je neškodná:

Súčasná štúdia skúmala súvislosť medzi vystavením sa násilnej pornografii a rôznymi formami násilia u detských párov (TDV) s použitím údajov z prieskumu na vzorke študentov 10. triedy, ktorí uviedli, že v poslednom roku boli vo vzťahu a randili (n = 1694). Rodovo-stratifikované logistické regresné modely vytvárali pravdepodobnostné pomery, pri ktorých sa zohľadňovala demografia, užívanie návykových látok, vylúčenia zo školy, postoje k rovnosti pohlaví a tolerancia k mýtom o znásilnení s cieľom identifikovať významné súvislosti medzi vystavením sa násilnej pornografii a fyzickým, sexuálnym násilím, vyhrážaním sa a šikanovaním v detských vzťahoch. 

Vystavenie sa násilnej pornografii bolo spojené so všetkými typmi TDV, aj keď sa vzory odlišovali podľa pohlavia. Chlapci vystavení násilnej pornografii sa 2-3 krát častejšie dopúšťali TDV, zatiaľ čo u dievčat vystavených násilnej pornografii to bolo 1,5-krát častejšie. Komplexné stratégie prevencie TDV môžu brať do úvahy potenciálne riziká spojené s vystavením sa násilnej pornografii, najmä u chlapcov, a poskytujú alternatívny zdroj vzdelávania o zdravom sexuálnom správaní a vzťahoch.

Aby sme to zhrnuli: dospievajúci chlapci, ktorí sú vystavení násilnej pornografii, dvakrát až trikrát častejšie šikanujú dievčatá, predovšetkým prostredníctvom nejakej formy sexuálneho útoku. Teraz zvážte skutočnosť, že chlapci majú 90% šancu byť vystavení pornografii pred dovŕšením 18. roku a že medzi najobľúbenejšie formy pornografie patrí desivé násilie páchané na ženách a dievčatách. Táto štúdia potvrdzuje to, čo sme my už roky vedeli: Sledovanie pornografie dospievajúcimi deťmi je priamo spojené so sexuálnymi útokmi a sexuálnym násilím. (Robím tu rozdiel, pretože mnohí tínedžeri dnes experimentujú so sexuálne násilným správaním, ktoré sa stáva vďaka pornografii bežným. To je len ďalší dôkaz, ktorý naznačuje, ako hlboko pornografia začala meniť spôsob, akým vnímame sexualitu a vzťahy.) 

Pre tých z vás, ktorí majú synov: Prosím, porozprávajte sa so svojimi chlapcami o pornografii. Začnite s nimi zdravý rozhovor o skutočnej sexualite. Pre tých z vás, ktorí majú dcéry: Prosím, urobte to isté a upozornite ich aj na nebezpečenstvo randenia s chlapcami, ktorí sledujú porno. Pre tých z vás, ktorí nevedia, kde začať, vypočujte si tento rozhovor, ktorý som mal s autorkou knihy Good Pictures, Bad Pictures o tom, ako očistiť váš dom a vašu rodinu od porna - je to nesmierne praktické. Mohol by som vám vyrozprávať niekoľko desiatok príbehov zo stredných škôl v Severnej Amerike, kde mi osobne povedali, ako pornografia urobila z tínedžerských vzťahov bojové územie. Nechcite, aby sa vaše deti stali obeťami. 

 

 

DISKUSIA k článku