LGBT_bus_810_500_75_s_c1.jpg

Učitelia v Ontariu majú vymývať mozgy deťom v rámci nezmyselnej LGBTQ gender propagandy

121
Zuzana Smatanová
Kultúra smrti

Koniec zavádzania LGBTQ agendy je v nedohľadne. Deťom v školách treba vymývať mozgy. V poslednom vydaní Professionally Speaking z júna 2019 publikuje Kolégium učiteľov kanadskej provincie Ontario ďalší článok, v ktorom znovu pretláča zavedenie tried, ´zahŕňajúce všetkých´. Píše ho Lisa va de Geynová a má názov: "Výuka LGBTQ študentov - šesť krokov k vytvoreniu prostredia, ´zahŕňajúceho všetkých´, gayov, lesbičky, bisexuálov, transgender, queer a ľudí ´dvoch podstát´ (takí, čo tvrdia, že majú v sebe v rovnakej miere mužskosť aj ženskosť)". Táto sexuálna propaganda, ktorá len mätie študentov, zjavne nekončí; naopak, násilne sa pretláča v spoločnosti a pri výuke detí. 

Tu sú spomínané kroky pre výučbu (vymývanie mozgov) LGBTQ študentov. Pripojený komentár je náš.

 

1. Praktizujte sebareflexiu.

Stručne povedané, učiteľ nesmie nikdy a v žiadnom prípade spochybniť ideológiu LGBTQ. Musí ju akceptovať a ako takú šíriť medzi personálom a študentmi. Sebareflexia?! To snáď nie, skôr sebaklam a prelud.  

 

2. Vstrebávajte do seba vedomosti a poznatky

Geynová však neodporúča aby učitelia do seba vstrebávali reálne poznatky a fakty. Jediné, čo majú učitelia robiť je pohrúžiť sa do propagandy a šíriť ju v triedach a v celej škole. Každý sa musí ´horlivo´ zapojiť do kultu rodovej mánie. 

 

3. Podporujte vyučovacie hodiny, ´zahŕňajúce všetkých´

Učitelia musia zakomponovať LGBTQ obsah do svojich učebných plánov. Študenti majú mať po sexuálnej stránke vymytý mozog a dobrú známku na dôkaz toho, že boli náležite a správne ´naočkovaní´. Napríklad - študentov, ktorých testujú, by sa mohli spýtať, či vedia, že Facebook dovoľuje svojim užívateľom prihlásiť sa k 58 rodom v Amerike a k 71 rodom vo Veľkej Británii. Informácia je síce iba fikcia, no pre študentov je najlepšie nevedieť o tom.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              4. Nabádajte k ´zahŕňaniu všetkého´ celú školu

Náležite vyškolení učitelia sú v škole na to, aby vymývali mozgy študentom a personálu školy hneď, ako príde reč na problematiku LGBTQ. Tento nezmysel sa potom musí šíriť na každom vyučovacom predmete a v celoškolskom programe. Nevylučuje sa získavanie ďalších stúpencov tohto rodového nezmyslu.                                                                                                       

5. Podeľte sa so svojimi vlastnými skúsenosťami

Aktívni gay učitelia by mali povinne rozprávať o svojich osobných skúsenostiach študentom, aj personálu školy. Dotyčnú záležitosť poznajú z prvej ruky a preto sú najpovolanejší s ňou oboznámiť aj druhých. Študentov však určite neoboznámia napríklad s informáciou, že slovo "gender" vytvoril podvodnícky sexuológ John Money. Chcel dokázať, že rod/pohlavie, je spoločensky vykonštruované. Vo svojom neúspešnom experimente s Reimerovými dvojičkami sa snažil jedného z nich vychovávať ako dievča. Skončilo to absolútnou katastrofou a obidve dvojičky napokon spáchali samovraždu. Pravda vás vyslobodí! 

 

6. Začnite už dnes!

Naočkovať študentom nezmysly o sexualite je pochopiteľne životne dôležité. Učitelia by s tým mali začať neodkladne, už od začiatku nového školského roka.

 

Ak učitelia potrebujú pomoc, univerzita ponúka kurz, ktorý im poskytne dodatočnú kvalifikáciu k výuke LGBTQ študentov. Od materskej škôlky až po 12. triedu musia učitelia pracovať na "vytváraní bezpečného prostredia a inštrukcií ako podporiť učenie, ´zahŕňajúce všetkých´". Ako pomôcku učiteľom nižších ročníkov ponúka univerzita on-line titul s názvom: "Čítanie dúhy - presné inštrukcie ako prijať LGBTQ žiaka do triedy na základnej škole". Nájdu študenti a personál, ktorí nesúhlasia s touto sexuálnou propagandou, miesto na nejakej normálnej škole? To je otázka, ktorá sa bude v tejto súvislosti vyskytovať určite častejšie.  

Učitelia majú čerpať zo zdrojov aktivistickej skupiny Egale Canada: "Záverečná správa o projektoch učiteľov, zavádzajúcich LGBTQ výchovu a vzdelávanie na kanadských 12-triednych školách"; Podpora vášho rodovo rozmanitého dieťaťa - manuál pre rodičov a opatrovateľov trans, intersex, dvojpodstatných, rodovo rozmanitých detí"; "Správa o systéme výchovy a vzdelávania mládeže v Ontariu". Odmietame poskytnúť linky na tieto propagandistické rodové nezmysly. 

Aké obrovské mrhanie peniazmi daňových poplatníkov a iných zdrojov! Kto vlastne je Lisa va de Geynová a akú kvalifikáciu má táto osoba, že sa stavia do role experta na problematiku LGBTQ? O tom článok nehovorí. Čo sa stalo so starým dobrým učením žiaka čítať, písať, počítať a samostatne myslieť? Ako pripraví tento gender nezmysel študentov na dospelosť; ako ich pripraví do sveta práce, zamestnania? Kde je zodpovednosť vlády za vzdelávanie a výchovu mládeže? Rodičia, buďte bdelí a ostražití; už len vy sami totiž môžete zabezpečiť ochranu svojich detí a správne usmerňovať to, čo sa učia.

 

DISKUSIA k článku