Nadplodnosť? Francúzski odborníci hovoria o dôležitom prínose migrantov

124
Neutral

Francúzski demografi zistili, že imigrantky výrazne prispievajú k rastu úrovne pôrodnosti vo Francúzsku, ktorá je zároveň najvyššia v Európe. Imigrantky rodia viac detí než pôvodné Francúzky, píše Le Figaro.

Kým koeficient priemernej plodnosti v Európe je 1,59 detí na jednu ženu v reprodukčnom veku, vo Francúzsku je to 1,88.

Odborníci, ktorí v júli zverejnili správu “Populácia a spoločnosti” (Population & Sociétés), vysvetľujú, že pod “imigrantkou” rozumieme ženu narodenú v zahraničí a trvale žijúcu vo Francúzsku bez ohľadu na to, či má francúzske občianstvo. Za pôvodné Francúzky sú označované ženy narodené vo Francúzsku.

Podľa prieskumu francúzskeho Národného štatistického a ekonomického inštitútu (INSEE) v roku 2017 81,2% zo 100 detí narodených vo Francúzsku tvorili deti pôvodných Francúzok a 18,8% prisťahovalkýň. V článku sa uvádza, že v roku 2009 tento pomer predstavoval 84% a 16%.

“Prínos migrantov do pôrodnosti vo Francúzsku rastie, a preto si zaslúži byť označený,” hovorí sa v štúdii, ktorej autori “opúšťajú ideologickú stránku” tejto problematiky a zdôrazňujú fakty.

Kým matky-imigrantky sú zodpovedné za narodenia 18,8% detí vo Francúzsku, samy tvoria 12% z čísla celkového počtu francúzskych matiek, čo znamená, že ich plodnosť je vyššia ako plodnosť pôvodných Francúzok (v priemere 2,6 a 1,8 dieťaťa na jednu ženu).

“Nadplodnosť” migrantov tak zvyšuje koeficient celkovej plodnosti Francúzska o 0,1%. Ten by bez tohto príspevku činil 1,78, čo je v každom prípade vyššie číslo ako priemerné európske ukazovatele.

“Ak je Francúzsko v prvom rade s ohľadom na ukazovatele plodnosti v Európe, nie je to veľmi vďaka imigrácii, ale skôr vysokej plodnosti pôvodného obyvateľstva,” uzatvárajú autori štúdia.

Odborníci poznamenávajú, že v polovici európskych krajín, rovnako ako vo Francúzsku, migranti prispievajú k zvýšeniu pôrodnosti, ale v každej štvrtej krajine EÚ (predovšetkým v krajinách bývalého komunistického bloku) je presídlencov príliš málo, aby mohli demografiu ovplyvniť. Príklad Holandska je ale zvláštny. Migranti predstavujú významnú časť obyvateľstva, ale ich plodnosť sa nelíši od plodnosti miestnej populácie.

Špecifickým pre Francúzsko je veľký počet migrantov v kombinácii s ich vysokou plodnosťou. Teda, medzi obyvateľmi pochádzajúcimi z krajín Magrebu je celková plodnosť 3,5 dieťa na ženu. Odborníci však tvrdia, že správanie ďalších generácií týchto prisťahovalcov, narodených vo Francúzsku sa nelíši od správania miestnych obyvateľov. Avšak, ako zdôrazňuje Le Figaro, vedci pre túto tézu neposkytujú žiadne skutočné dôkazy.

DISKUSIA k článku