teplomer

 

IMG_1331_810_500_75_s_c1.jpg

Španielska pro-rodinná skupina vyhrala súdny spor v boji proti transgender ideológii

160
Milko Kostovič
Kultúra života

Autonómna oblasť Madrid, ktorá spravuje hlavné mesto Španielska a jeho bezprostredné okolie, musí podľa súdu vrátiť pokuty uložené občianskemu združeniu za distribúciu pro-rodinných materiálov na školách. 

V roku 2017 uložila miestna vláda v Madride organizácií HazteOir.org pokutu vo výške 1500 euro. Dôvodom sankcie bola distribúcia brožúry na 1709 školách, ktorá kritizovala LGBTQ predpisy podporované celým politickým spektrom, vrátane pravicovej pro-biznis Ľudovej strany. 

Kritici tvrdia, že "náhubkový zákon" nielenže porušuje základné práva, ako je sloboda prejavu, ale aj uzurpuje moc sudcov, keď trestá správnymi pokutami tých, ktorých názory považuje za urážlivé. Miestne úrady uložili pokutu HazteOir.org bez toho, aby sa obrátili na súdy.

Správny súd v Madride vydal v júni rozhodnutie, v ktorom vyzval miestne orgány v Madride, aby vrátili 1500 eurovú pokutu zaplatenú HazTeOir.org za distribúciu knihy s názvom "Viete, čo chcú učiť vaše dieťa v škole? Zákony o sexuálnej indoktrinácii." Podľa stránky HazteOir.org - pro-life, pro-rodinnej aktivistickej organizácie - sa pred súdom neobjavil ani jeden zástupca Madridského spoločenstva, aby obhajoval svoje konanie. Advokát HazteOir.org požadoval zrušenie poplatkov. 

Predstaviteľ HazteOir.org, Ignacio Arsuaga, vo vyhlásení uviedol: "Toto rozhodnutie je novým dôkazom toho, čo HazteOir.org v priebehu rokov vysvetľuje: (miestne) samosprávy chcú prostredníctvom ekonomických sankcií umlčať občianske združenia, ktoré odporujú progresívnym tvrdeniam.  Súd im ale zatiaľ nepodľahol, súhlasil s našim stanoviskom."

Arsuaga povedal, že organizácia HazteOir.org chcela iba to, aby rodičia vedeli, že školy učia ich deti ideológiu bez ich vedomia alebo súhlasu. Ďalej povedal: "Veda, bohužiaľ, a v tomto prípade biológia, bola zmätená aspektmi ideológie LGBTQ," ktoré boli násilím vnútené spoločnosti. 

Niekoľko biskupov tieto nariadenia odsúdilo a vyhlásilo, že porušujú náboženskú slobodu a slobodu svedomia, ako aj prezumpciu neviny. V tom čase vládnuca pravicová Ľudová strana uviedla, že obvinenie je "lživé" a skupina LGBTQ podala žalobu proti priamočiarym biskupom. 

HazteOir.org získala priaznivé rozhodnutie aj na súde v Katalánsku vo východnom Španielsku. 17. júna rozhodol správny súd v Barcelone proti regionálnej vláde a sankciám, ktoré uložila organizácii HazteOir.org. Súd rozhodol, že vláda musí zaplatiť súdne trovy, ktoré vznikli spoločnosti HazteOir, keď súd spochybnil tvrdenia vlády, že skupina sa angažovala v urážlivých výrokoch voči transgender ľuďom. 

Skupina v roku 2017 jazdila autobusom po veľkých španielskych mestách, pričom autobus niesol posolstvo: "Chlapci majú penisy. Dievčatá majú pošvy. To je to, čo hovorí biológia."  Súd rozhodol, že posolstvo "neznamená verejné odmietnutie alebo zjavné a explicitné ignorovanie akejkoľvek osoby s ohľadom na jej sexualitu."

V decembri 2016 sa súd uzniesol, že madridská vláda porušila až 10 základných práv riaditeľa školy, ktorý vyjadril nesúhlas s transgender ideológiou. Táto séria súdnych víťazstiev viedla HazteOir.org a ďalšie konzervatívne skupiny v Španielsku k otázke, ako dlho môžu transgender zákony zostať v platnosti. 

S uvedomením si, že pokuty boli uložené v čase, keď pravicová Ľudová strana mala pod kontrolou administratívu Madridského spoločenstva, Arsuaga povedal, že zmena môže byť na dosah. 

"Je zaujímavé, že jedná zo strán nebola prítomná na súde," povedal Arsuaga a dodal: "Mohlo to byť tak, že Ľudová strana, ktorá zostáva v regionálnej vláde, sa chce dištancovať v súčasnom politickom prostredí od ideologického a obmedzujúceho "LGBTQ zákona", ktorý presadzovali a schvaľovali jeho vlastní poslanci."

 

 

DISKUSIA k článku