sallyphillips3.jpg

Keď vláda zarába na potratoch bábätiek s Downovým syndrómom, hovorí sa tomu ´eugenika´

204
Zuzana Smatanová
Kultúra smrti

Počas svojej emotívnej prezentácie pred prominentnými gynekológmi a pôrodníkmi upozornila herečka Sally Phillipsová na eugenické uvažovanie v rámci NHS (Národná zdravotnícka služba). Sally Phillipsová, autorka dokumentu z roku 2016 pod názvom A World Without Down’s Syndrome, sa počas konferencie Kráľovského kolégia gynekológov a pôrodníkov v roku 2019 zúčastnila panelovej diskusie o etike neinvazívneho prenatálneho skríningu (NIPT). Herecká hviezda z Mirandy a Bridget Jonesovej má 14-ročného syna Ollyho s Downovým syndrómom a stala sa kritickým hlasom v súvislosti s vládnym programom prenatálneho skríningu.

Zhromaždeným lekárom povedala, že súčasná situácia, v ktorej sú postoje profesionálov v zdravotníckej starostlivosti v súvislosti so skríningom vnútorne a podvedome automaticky nastavené na umelé ukončenie tehotenstva, sa smelo môže nazvať podporou a súhlasom s eugenikou (výber vyhovujúcich jedincov, ktorí v záujme ´zdravej a čistej rasy´ môžu mať deti).

"Keď mi doktor povedal, že Ollie má Downov syndróm, dodal ´Je mi to ľúto´ a sestrička sa rozplakala, a to bolo pred 11 rokmi. O takýchto situáciách však počúvate stále aj dnes. Eugenické zmýšľanie v NHS v súčasnosti znamená, že s ľuďmi s Downovým syndrómom sa zaobchádza ako s "premnoženou populáciou ropúch, ktorú treba nejako ukočírovať". Je v poriadku, že si naša spoločnosť robí terč z určitých ľudí iba na základe názoru iných ľudí, ktorí sú presvedčení, že život tých prvých je hodný menej než lajno na ceste?!" 

Táto matka troch detí potom hovorila o desivom prieskume, ktorý dokazoval, že pôrodnosť bábätiek s Downovým syndrómom klesol o 30% v nemocniciach, kde ponúkali NIPT, oproti 9% v nemocniciach, kde ho nerobili. Sally Phillipsová poukázala aj na to, že hnacím motorom zavádzania NIPT je jeho globálna produkcia, ktorej hodnota sa do roku 2025 odhaduje na £4,75 miliárd (libier). "Ak zarábanie peňazí z testovania, ktoré v mnohých prípadoch vedie k umelému ukončeniu tehotenstva, nie je formou eugeniky, potom už neviem čo ňou je", dodáva Sally. Na záver vyzvala lekárov, ale aj všetkých ostatných, aby si uvedomili a pochopili, že ľudia s Downovým syndrómom, ako je aj jej syn, prežívajú šťastný a naplnený život. Ešte počas prezentácie jej začali tweetovať ľudia, ktorí boli na konferencii a nachádzali sa v podobných podmienkach ako ona. Iní uvádzali, že "nikdy neuvažovali nad faktom, že by ponuka skríningu Downovho syndrómu, na základe ktorého mnohí rodičia ukončia tehotenstvo, bola formou eugeniky a redukovala tak veľkosť spoločenstva ľudí s týmto syndrómom a automaticky ich tak izolovala a nepodporovala".  

Ďalší sa vyjadrili, že "s ňou celkom súhlasia, pretože ak existuje klinická cesta pre ľudí, ktorí chcú ukončiť tehotenstvo na základe vysokého rizika Downovho syndrómu u plodu, potom musí adekvátne existovať aj cesta pre tých, ktorí si želajú v tehotenstve pokračovať". Malo by byť samozrejmé, že rodičom, ktorí sa dozvedia o D. syndróme alebo inej genetickej poruche plodu, sa má poskytnúť objektívna a nestranná informácia a povzbudenie, aby dovolili dieťatku narodiť sa. Keďže však Kráľovské kolégium gynekológov a pôrodníkov vedie extrémnu potratovú kampaň, je aj toto malé uznanie problému so skríningom veľmi vítaným krokom vpred.  

 

 

DISKUSIA k článku