teplomer

 

GregAbbott.jpg

Texaský guvernér podpísal zákon o zákaze hradenia potratov z peňazí daňových poplatníkov

253
Zuzana Smatanová
Kultúra života

Potom, ako texaský guvernér Greg Abbott podpísal Zákon o zákaze hradenia potratov z peňazí daňových poplatníkov, stratilo Planned Parenthood (PP) svoju skvelú pozíciu v mestách a okresoch štátu Texas, ktorú si udržiavalo vďaka stykom so svojimi politickými ´spoluvinníkmi´. Lídri Life Action, vrátane študentov z University of Texas - San Antonio svedčili v prospech tohto zákona. 

Podľa LifeNews.com "tento zákon s účinnosťou od 1. septembra zabraňuje miestnym vládnym organizáciám prerozdeľovať dane v prospech potratového biznisu. Zároveň bráni mestám a okresom obraňovať a lobovať v mene záujmov poskytovateľov potratov a všetkého, čo s tým súvisí. Ovplyvní to PP v East Austine, ktorý podpísal s mestom San Antonio prenájom budovy na 20 rokov za 1 dolár. Robí to tak už od roku 1974 a obnovili zmluvu minulý november.

Hoci sa očakáva, že PP napadne tento zákon, federálny súd už rozhodol v prospech štátu Ohio, ktorý prijal podobný zákon. V marci 2019 rozhodol apelačný súd v 6. obvode v prospech zákona Ohio, ktorý zakazuje účastníkom potratového biznisu zúčastňovať sa na štátom dotovaných programoch, STD testovaní alebo programoch, súvisiacich so sexuálnym násilím. Štátni a pro-life zákonodarcovia správne argumentujú, že peniaze by aj v týchto prípadoch tak či onak dotovali potraty.

Sudca Sutton napísal, odsudzujúc PP, že aj keď existovalo právo na potrat, tak ani PP, ani k nemu prislúchajúce organizácie, nemali "žiadne procesné právo vykonávať potraty ... Privátne organizácie totiž nemajú ústavné právo používať vládne dotácie na podporu svojich aktivít".

Tento zákon je veľkým víťazstvom pro-life hnutia a výborným štartom k celkovému odstráneniu možnosti používať peniaze daňových poplatníkov na aktivity organizácií ako je aj Planned Parenthood, a to na všetkých vládnych úrovniach. Existuje verejná výzva presmerovať doláre od PP na federálne verejné zdravotné strediská (FQHC), ktoré neposkytujú potraty a zabezpečujú vyššiu úroveň zdravotnej starostlivosti.

Na základe verejného prieskumu z roku 2019, ktorý poriadal Institute of Pro-Life Advancement, "uprednostnili ľudia v produktívnom veku v pomere 3:1, čiže 48% k 17%, aby ich dane išli na FQHC a nie na potratový kolos Planned Parenthood."

Viac si o tom môžete prečítať tu. 

 

DISKUSIA k článku