teplomer

 

shutterstock_1168340341.jpg

HHS končí posledný výskumný program používajúci ľudské tkanivo z potratov

152
Milko Kostovič
Kultúra života

Trumpova administratíva v stredu oznámila, že odmietla obnoviť zmluvu s Kalifornskou univerzitou, ktorá financovala výskumný program využívajúci fetálne tkanivo získané z potratov.

Rozhodnutie oznámené 5. júna nasleduje po "komplexnej kontrole" Ministerstva zdravotníctva a sociálnych služieb (HHS), ktorá bola ohlásená v septembri 2018 a týkala sa každého výskumu fetálneho tkaniva. Cieľom kontroly bolo nájsť "adekvátne alternatívy", aby sa zabránilo používaniu ľudského fetálneho tkaniva. V tom čase HHS prisľúbilo, že "zabezpečí prostriedky na rozvoj takýchto alternatív a zrýchli svoje úsilie."

Kontrola identifikovala program na Kalifornskej univerzite v meste San Francisco, ktorý využíval fetálne tkanivo, a bolo rozhodnuté, že univerzite nebude obnovená federálne-financovaná zmluva. Neobnovenie znamená, že Národný inštitút pre zdravie (NIH) už nefinancuje žiadny výskum, ktorý by zahŕňal potratové ostatky. 

Výskumný program zahŕňal použitie kostnej drene, tymusov a pečene od potratených detí, ktoré sa využili na vytvorenie myší s imunitným systémom podobným človeku. "Humanizované myši" sa následne použili na testovanie a experimentovanie. 

Oficiálne vyhlásenie Trumpovej administratívy uvádza, že zrušená zmluva je ďalším dôkazom toho, že prezident Trump napĺňa pro-life ciele počas svojej prezidentúry. 

"Je to v súlade s týmto smerovaním a počas zvyšku prvého funkčného obdobia a počas druhého funkčného obdobia sa bude pokračovať v práci na pro-life agende, a my vždy budeme napravovať chyby, budeme stáť na strane života vo všetkých kritických rozhodnutiach, ktoré prišli do Oválnej pracovne na príkaz prezidenta," uvádza sa v stanovisku citovanom na stanici Fox News. 

Republikán Chris Smith nazval zrušenie zmluvy "dôležitým krokom k zastaveniu barbarskej praxe používania častí tiel potratených detí na výskum."

Vo vyhlásení k médiám Smith nazval prax používania potratových ostakov za "neetickú" a "neúčinnú", keď tvrdil, že jej výsledkom nebola ani "jediná klinická liečba"

Smith povedal, že existujú aj iné techniky, ktoré nezahŕňajú použitie akýchkoľvek fetálnych častí, a sú "osvedčenými etickými alternatívami pre tento život-zachraňujúci výskum"

Oznámenie prichádza len deň po tom, čo sa členovia Snemovne rozhodli zabrániť federálnemu financovaniu iného kontroverzného výskumu.

Od roku 2016 obsahuje zákon o rozpočtových prostriedkoch doplnok, ktorý zakazuje federálnej Správe potravín a liečiv a NIH vykonávať výskum alebo financovať skúšky zahŕňajúce manipuláciu génov či embryí alebo ľudských zárodkov. 

Doplnok bol vynechaný z návrhu zákona o rozpočtových prostriedkoch na rok 2020, ale v utorok bol Výborom pre rozpočtové prostriedky schválený pozmeňujúci návrh, ktorým sa obnovil pôvodný stav. 

Republikán Jeff Fortenberry, vedúci člen podvýboru pre poľnohospodárstvo, vystúpil na schôdzi Výboru pre rozpočet v utorok v prospech zachovania zákazu úpravy embryonálnych génov.

Fortenberry povedal, že ľudské genetické experimentovanie je zaťažené etickými otázkami, ktoré výskumníci väčšinou neriešia, a že financovanie neznámeho výskumu by mohlo odviesť pozornosť od efektívnej liečby. 

"Ak prenecháme tento rámec vedy a etiky zvláštnym bioinžinierom, ktorí sú izolovaní od väčších spoločenských úvah, riziká škôd budú reálne, a my odkloníme tieto zdroje od skutočných, dôležitých alternatív," povedal Fortenberry. 

 

 

DISKUSIA k článku