Sarah2.jpg

Kard. Sarah plne súhlasí s "Poznámkami" od Benedikta XVI a nazýva ho ´mučeníkom pravdy´

230
Zuzana Smatanová
Kultúra života

Kardinál Robert Sarah prekvapil všetkých prítomných, keď 14. mája 2019 v auditóriu kultúrneho centra pri kostole sv. Ľudovíta Francúzskeho, namiesto prezentácie vlastnej najnovšej knihy pod názvom Le soir approche et déjà le jour baisse (Zvečerieva sa a deň sa už schýlil) o kríze viery v Cirkvi a o úpadku Západu začal hovoriť o niečom inom. 

Kardinál bez obalu povedal hneď na začiatku, že „o svojej knihe v ten večer nebude hovoriť vôbec“. A hneď aj vysvetlil dôvod: „Základné myšlienky, ktoré vo svojej knihe rozvíjam, už totiž brilantným spôsobom ilustruje, prezentuje a ukazuje pápež Benedikt XVI v knihe „Poznámok“ z apríla 2019, ktoré zostavil so zreteľom na sumit predsedov biskupských konferencií o sexuálnom zneužívaní, ktorý zvolal pápež František a ktorý prebiehal od 21. do 24. februára tohto roku v Ríme. Kardinál Sarah pokračoval:

„Jeho reflexia je sama o sebe pravým zdrojom svetla v temnote viery, ktorá sa dotýka celej Cirkvi. Vyvoláva reakcie, ktoré občas hraničia s intelektuálnou hystériou. Priam osobne sa ma dotkla úbohosť a hrubosť niektorých komentárov. Opäť sme sa raz presvedčili, že teológ Ratzinger, pravý otec a učiteľ Cirkvi, vidí všetko správne a neomylne poukazuje na jadro krízy v Cirkvi. Rád by som preto tento večer venoval niekoľkým jasným a zrozumiteľným myšlienkam a názorom z tejto knihy. Ako zosumarizovať tézy Benedikta XVI? Dovoľte mi z nich jednoducho citovať: ´Prečo dosahuje pedofília také rozmery? Z posledných analýz vyplýva, že hlavným dôvodom je absencia Boha.´ V tomto spočíva aj základný princíp celej reflexie emeritného pápeža. To je výsledok jeho závažnej argumentácie a zároveň počiatočný bod, z ktorého sa musí vychádzať pri vyšetrovaní škandálov sexuálneho zneužívania, ktorého sa dopustili kňazi, pokiaľ sa má navrhnúť účinné riešenie."

Kríza v Cirkvi v podobe pedofílie, toto pohoršujúce a zahanbujúce niekoľkonásobné zneužívanie, má jeden jediný dôvod – absenciu Boha. Benedikt XVI to jasne formuluje: ´K takýmto zločinom dochádza tam, kde už viac viera neurčuje konanie človeka.´ Teologická genialita Josepha Ratzingera sa tu nedotýka iba jeho skúsenosti ako pastiera duší, ako biskupa a otca kňazov, ale hovorí aj o svojich osobných, duchovných a mystických skúsenostiach a zážitkoch. Vracia sa k základnej príčine krízy a ukazuje nám jedinú cestu, ako sa dostať z tohto desivého a ponižujúceho škandálu s pedofíliou. Kríza sexuálneho zneužívania je totiž symptómom oveľa hlbšej krízy – krízy viery, krízy zmyslu pre Boha.“

Celú konferenciu kardinála Saraha vo francúzskom originále si môžete pozrieť na stránke Settimo Cielo: > Lumière dans la nuit. Au cœur de la crise des abus sur mineurs, le regard de Benoît XVI sur l’Église

V angličtine ju nájdete na National Catholic Register: > Cardinal Sarah Praises Benedict’s "Notes" on Abuse Crisis

Kardinál Sarah prechádza analýzu Josepha Ratzingera krok za krokom a súhlasí absolútne so všetkým. Veľmi presnými a logickými termínmi vyvracia kritiku, ktorá sa postavila proti tomuto jeho dielu. Zdôrazňuje najmä následky tejto krízy v živote kňazov a pri formácii seminaristov. Poukazuje na falošné „záruky“, ktoré tolerovaním doktrín, protirečiacim integrite viery, tiež podporujú praktiky, ktoré sú v protiklade s čistotou. Naliehavo vyzýva k pravej a nefalšovanej úcte voči „Eucharistickému telu Pána“, bez ktorého už neexistuje úcta k „čistým a nevinným telám detí“. Aj v závere zostáva za jedno s Ratzingerom:

„Na záver hovorím spolu s pápežom Benediktom – áno, v Cirkvi je plno hriešnikov. Ale Cirkev ako taká v kríze nie je, to my sme v kríze. Diabol chce do nás zasiať pochybnosť. Chce, aby sme uverili, že Boh svoju Cirkev opúšťa. To však nie je pravda, Cirkev je odjakživa „doménou Boha; nerastie v nej totiž iba kúkoľ, ale aj dobrá pšenica. Tieto dva aspekty vám falošní apologéti nebudú nikdy zdôrazňovať; pre nás je to však služba, ktorou dokazujeme a náležite vyjadrujeme pravdu“, hovorí Benedikt XVI. A aj to dokazuje; jeho modlitby a náuka uprostred nás, v srdci Cirkvi, v Ríme, je pre nás potvrdením jej správnosti. Áno, medzi nami, uprostred nás, je dobrá Božia pšenica. Ďakujem vám, drahý pápež Benedikt za to, že zostávate verný svojmu mottu a spolupracujete s pravdou, ste jej služobníkom. Vaše slovo nás povzbudzuje a dodáva nám odvahu. Ste pre nás veľkým svedectvom; „mučeníkom“ pravdy. Ďakujem vám.“

Netreba hádam ani dodávať, že táto plamenná apológia Ratzingerovej anylýzy od kardinála Saraha je absolútnym opakom jej chladného akceptovania pápežom Františkom.

Najnovšia kniha kardinála Saraha je treťou z jeho trilógie. Názvy predchádzajúcich dvoch: „Boh alebo nič“ a „Sila ticha“.   
   
 

DISKUSIA k článku