Buttker

O jednom americkom futbalistovi, vernom kňazovi a o tradičnej latinskej omši

565
Zuzana Smatanová
Kultúra života

Hráč amerického futbalu z Kansas City Chiefs Harrison Butker v interview pre EWTN uviedol: „Spočiatku ma to nijako nepriťahovalo. Potom ... potom akoby som to ani nebol ja. Neladilo mi to s týmto svetom, bolo to ako stretnutie s nejakou starodávnou tradíciou. Neskôr som si uvedomil, že ma priťahovala práve tá veľká odlišnosť od tohto sveta.“ Harrison hovorí o tradičnej latinskej omši (TLO), o liturgii, ktorej sa tento 23-ročný futbalista nielen zúčastňuje, ale aj pravidelne slúži pri oltári ako miništrant.

 

Buttker

 

„Odrazu som vnútorným zrakom videl hodnotu tradície viery. Je úžasné vedieť, že veľkí svätci, ako sú sv. Augustín, sv. Tomáš Akvinský a mnohí ďalší žili v období, kedy sa pri tradičnej omši (už 1500 rokov) odriekavali tie isté latinské modlitby ako teraz. Je to veľmi povzbudzujúce, cítim sa s nimi zjednotený.“ Butker patrí do katolíckej farnosti St. Mary v mestečku Independence, štát Missouri. Bola založená v roku 1823 a je najstaršou katolíckou farnosťou diecézy sv. Jozefa, patriacej do Kansas City. Donedávna však ani farnosť, ani liturgia nepriťahovala mimoriadnu pozornosť tohto mladého hráča.

Zmenil to až páter Matthew Bartulica, farár v St. Mary, ktorý pochádza z 5 detí a jeden z jeho bratov, Angelo, je tiež kňazom. Avšak dávnejšie, keď ešte Matt nebol ´pátrom´, sme spolu navštevovali Franciscan University of Steubenville. Keď sme v noci nechodili v jeho Thunderbirde po baroch, boli sme uňho doma a sledovali seriál Jeopardy (Nebezpečenstvo), diskutovali o teológii, hovorili o dievčatách a jedli „Croatian fajitas“. To posledné spomenuté potrebuje vysvetliť.

Hoci Bartulica vyrastal v Missouri, rád hovorieval ľuďom – svojím ospalým južanským dialektom – že pochádza z Chorvátska. Obaja rodičia emigrovali do USA zo stredoeurópskej krajiny, kde Bartulica v rokoch 1992 až 1996 chodil na strednú školu – práve počas chorvátskej vojny za nezávislosť. (Pamätám sa ako opisoval bombové explózie kým sedeli v triede.) Jedného dňa počas výletu do New Yorku mi Bartulica povedal, že cíti v sebe kňazské povolanie. Po desiatich rokoch doštudoval a vysvätili ho a jeho budúca láska k TLO bola nad slnko jasnejšia. „Latinčinu som predtým neznášal, hovoril som si, načo mám mariť čas jej štúdiom, keď sa jej Cirkev chce práve naopak, zbaviť.“ Keď študoval v seminári, pápež Benedikt XVI vydal motu proprio Summorum Pontificum, ktorým povolil slúžiť starodávnu liturgiu a vyzdvihol jej posvätnosť. Do svojej vysviacky v roku 2010 si páter Bartulica túto starovekú liturgiu Cirkvi veľmi obľúbil.

„V dnešnej rozporuplnej kultúre je TLO pre nás zdrojom nezlomnej jednoty, ktorá zjednocuje všetkých katolíkov kdekoľvek na svete a je liturgiou, ktorú dokážeme ´vystopovať´ až k počiatkom našej viery. Aj Druhý Vatikánsky koncil hovorí, že liturgia je zdrojom, aj vrcholom našej viery. Keďže najväčších svätcov Cirkvi formovala práve latinská omša, je zjavné, že ani pre nás niet lepšej cesty ako sa zdokonaľovať vo viere, než prostredníctvom tej istej liturgie, akej sa zúčastňovali aj oni.“

V roku 2014 sa vrátil do Chorvátska a slúžil prvú tradičnú latinskú omšu v Splite (Spalato) za celé desaťročia. V tom istom roku začal aj so sériou renovácií v St. Mary, ktoré architektúru tohto kostola zladia so starovekou liturgiou. Ako farár tejto farnosti máva v tomto kostole pravidelne štyri latinské omše – tri cez týždeň a jednu v nedeľu – práve na tú chodieva aj Harrison Butker. „Mať jeho rodinu vo farnosti je pre nás veľkým požehnaním. Počet chlapcov, ktorí sa chcú učiť miništrovať na tradičnej omši, vzrástol z jedného – dvoch, na desiatich, keď sa dozvedeli, že aj Harrison miništruje“, povedal o ňom páter Bartulica. Síce mi to iba napísal, no akoby som jeho široký úsmev, jeho smiech a hlboký hlas videl naživo. Nepochybujem, že je oveľa radšej, že je Harrison veľkým magnetom pre miništrantov – hrdina z domáceho tímu NFL – než aby bol len hviezdou športového neba.

Pre pátra Bartulicu totiž spása duší znamená všetko.

Neskôr mi pripomenul, čo hovoril Dostojevskij: „Svet zachráni krása.“ A dodal: „Až keď Cirkev konečne uzná nádheru svojej tradície a liturgie, začne pravá evanjelizácia. Dovtedy len mrháme časom.“

 

Procession

 

 

DISKUSIA k článku