web3-fountains-lourdes-mary-grotto-france-prayer-holy-shutterstock_1173235066.jpg

Riešenie stresu na pracovisku: choďte na púť

176
Zuzana Smatanová
Štúdia

 

V poslednej dobe sa zisťuje, že v oblasti zabezpečenia emocionálneho blaha zamestnancov je pre zamestnávateľa účinnejšie umožniť zamestnancom utiahnuť sa do ´náboženského ústrania´, než podrobiť ich tradičným terapeutickým metódam.

Vedci z Universities of Lancaster and Strathclyde hovoria, že zamestnávatelia, ktorí sa snažia vyriešiť problém vyhorenia svojich zamestnancov na pracovisku, by mohli zvážiť poslať ich do ´náboženského ústrania´. Po troch rokoch, strávených rozhovormi s návštevníkmi katolíckeho pútnického miesta v Lurdoch, môžu tí, čo robili tento prieskum skonštatovať, že výlet s cieľom navštíviť nejakú spirituálnu destináciu (alebo tzv. ´emocionálna turistika´) poskytuje účinný terapeutický prostriedok na pracovný stres. 

Dr. Leighanne Higginsová, ktorá viedla prieskum, pre Daily Telegraph poznamenáva, že "terapeutická funkcia ´úniku´" môže biznisu napomôcť kultivovať emocionálne blaho zamestnancov: "...najmä keď v spoločnosti všeobecne platí, že tieto emócie by sa nemali prejavovať a zdieľať verejne. "Terapeutická funkcia ´úniku´" môže osobe a/alebo firme ponúknuť rozličné praktiky na zvládnutie stresu a úzkosti na pracovisku a na podporu mentálneho zdravia. Pomáha aj jednotlivým spoločnostiam poskytovať podobné služby. Náboženské destinácie majú na trhu výnimočné postavenie a je pravdepodobné, že požiadavky na púte budú aj naďalej rásť."

Tieto správy zjavne neboli žiadnym prekvapením pre Michela Ferrera, zakladateľa cukrárenskej výroby značky ´Nutella´. Spolu so svojím top manažérom zorganizoval pre svojich zamestnancov púť do Lúrd aj s prehliadkou tamojšej svätyne.  

 

DISKUSIA k článku