teplomer

 

Školy si neuvedomujú nebezpečenstvo gender ideológie.

339
Kultúra smrti

Čoraz častejšie sú zverejňované informácie, že na našich školách prebiehajú besedy a aktivity, ktoré podporujú ultraliberálnu agendu, ktorej súčasťou je aj gender ideológia. A práve gender ideológia bola dôvodom, pre ktorý bol poslancami NR SR jasne odmietnutý Istanbulský dohovor. Aký je postoj Ministerstva školstva, vedy, výskum a športu SR pod vedením Martiny Lubyovej na šírenie ultraliberálnej agendy na školách? A aký je postoj konzervatívnej strany SNS, ktorá ministerku nominovala?

Bratislavské gymnázium Jura Hronca na sociálnych sieťach vyzývalo svojich žiakov, aby sa v rámci “Gender Swap Day” v škole prezliekali za opačné pohlavie. Malo ísť o jednu z akcií pravidelných tematických štvrtkov, ktoré škola pripravuje v spolupráci so študentmi. Po kritike verejnosti vedenie školy od zámeru podporiť LGBT podujatie upustilo.

„Kvôli prebiehajúcim veľkonočným prázdninám sa tento týždeň žiaci rozhodli usporiadať akciu, ktorej obsah ani forma nebola prediskutovaná, ani inak plánovaná, a teda bez súhlasu vedenia školy,“ odôvodnilo svoje rozhodnutie vedenie SŠ Novohradská, ktorej súčasťou je Gymnázium Jura Hronca.

Študenti svoj počin vysvetlili jasným cieľom: “Pevne veríme, že raz príde deň, kedy predstava toho, že by si muž obliekol sukňu nebude natoľko neprijateľná a poburujúca, že to spustí vlnu nadávok a nenávisti voči študentom s vlastným názorom a voči nevinnému vedeniu kvalitnej školy.“

Nie všetci, ktorí riadia školy, si uvedomujú nebezpečnosť liberálnej extrémistickej ideológie. Riaditelia a zodpovední pedagógovia neboli vyškolení, aby chápali riziká tejto ideológie, a preto jej reprezentantov v dobrej viere púšťajú na svoje školy.

Ultra liberáli potom nie len vychovávajú deti k nenávisti proti ľuďom s iným názorom, ako je to známe s prípadu stredoškoláka Emila, ale riskujú aj s psychickým zdravím a zdravou sexuálnou orientáciou im zverených detí. Vo veku, keď sa sexualita mladých ľudí ešte iba vyvíja, je mimoriadne nebezpečné vystavovať ich atakom, ktoré by mohli túto ich krehkú, ešte sa iba tvoriacu sexualitu popliesť a prehodiť ich na druhú koľaj opačného pohlavia.

Volič Čaputovej chcel zatočiť s opicami

Školská inšpekcia sa pre zmenu šalamúnsky vyjadrila v nedávnom prípade, ktorý sa uskutočnil na bratislavskom gymnáziu C. S. Lewisa.

Mladý slniečkar mal na svojej profilovej fotke na Facebooku rámik s nápisom volím Čaputovú. Po jej víťazstve v prvom kole prezidentských voľbách napísal:

“Tak Čaputová vyhrala a prvé, čo spraví je, že zatočí s opicami a antisemitami, ako ste vy. Členov tejto skupiny máme označených a budete prví, ktorých budeme strieľať. Nech žije EÚ! Nech žije Zuzana! Nech skape slovenská štátnosť a samostatnosť!!”, napísal sfanatizovaný mladý volič Čaputovej v skupine Volíme pronárodných kandidátov za prezidenta.

Na škole sa tiež uskutočnila beseda s adminmi extrémisticky liberálnej a nenávistnej FB stránky Zomri, spolu s konšpirátorom a popleteným aktivistom Jurajom Smatanom.

Následne sa nemôžeme čudovať, prečo nám tu vyrastá mladá sfanatizovaná a vulgárna mládež ovplyvnená liberálnou propagandou (viac v článku).

Rodičia týchto detí iste vo väčšine takéto počínanie školy neschvaľujú, ale často o týchto akciách ani netušia a nemajú ich ani ako ovplyvniť.

Kandidátka na pôde školy

Ďalším príkladom je beseda na pôde školy v čase predvolebnej kampane s kandidátkou na post europoslankyne Lucie Klešticovej z ultraliberálnej strany Progresívne Slovensko.

V pondelok 1. apríla sa na gymnáziu v Košiciach uskutočnila beseda o Európskej únii. Ako nám píše náš čitateľ: „Nebolo by na tom v dnešnej dobe nič nezvyčajné, keďže podobné indoktrinačné besedy sú na školách na pravidelnom poriadku. No tentoraz to už prekročilo všetky hranice. Besedu robila pani Lucia Kleštincová, kandidátka do Európskeho parlamentu za koalíciu Progresívne Slovensko – Spolu.“

„Ani nie dva mesiace pred eurovoľbami sa môže takýto človek prísť zviditeľniť na strednú školu. A nešlo o deti ale o žiakov, ktorí majú okolo 18 rokov,“ vysvetľuje čitateľ.

A školská inšpekcia mlčí. Na naše otázky, či je umožnené, aby v tomto čase tesne pred eurovoľbami, uskutočňovali na školách besedy kandidáti jednotlivých politických strán na post europoslanca, kompetentní neodpovedali (viac v článku).

Bude ministerstvo a SNS konať?

Príklady šírenia ultraliberalizmu a indokrinácie študentov na našich školách pribúdajú. Dokedy chce ministerstvo tolerovať uvedené aktivity, ktoré majú potenciál negatívne ovplyvniť vývoj sexuality a správania žiakov? Uvažuje ministerstvo o vydaní všeobecne záväzného rozhodnutia, ktoré sa bude týkať zákazu podobných aktivít na škole?

“Podľa zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve riaditeľ školy zodpovedá za dodržiavanie štátneho a školského vzdelávacieho programu, ako aj za organizáciu výchovno-vzdelávacieho procesu na škole,” vysvetlil odbor komunikácie ministerstva školstva.

“Je predovšetkým na vedení školy posúdiť, či takéto prejavy  žiakov sú vhodné a ako zasahujú do plnenia výchovno-vzdelávacích cieľov vzdelávacieho programu školy a informovať o nich aj zákonných zástupcov žiakov. Zastávame názor, že škola by mala veľmi citlivo zvážiť organizovanie podobných podujatí, a to aj z pozície niektorých rodičov, ktorí  to môžu považovať za neprimerané zasahovanie do výchovno-vzdelávacieho procesu.

“Ministerstvo školstva riadi výkon štátnej správy vydávaním usmernení, keď považuje za potrebné zjednotiť postup pri používaní a aplikácie všeobecne záväzných právnych predpisov v praxi,” dodáva ministerstvo.

Riaditelia škôl a učitelia, ktorí organizujú podujatia v školách, by mali byť o rizikách indoktrinovania žiakov extrémnym liberalizmom, ktorý má tendenciu degenerovať k fašistickému potláčaniu každého iného názoru, informovaní. Možno by prospeli školenia v tejto oblasti.

K pribudajúcim prípadom sa vyjadrila aj pronárodna strana SNS, ktorá nominovala ministerku Lubyovú:

“Za tieto besedy nesie plnú zodpovednosť riaditeľ školy a zriaďovateľ, nie ministerka školstva. Samozrejme, iniciujeme kroky, aby sa tieto veci nediali, o čom budeme hovoriť s ministerkou,” uviedla Zuzana Škopcová, hovorkyňa SNS.

O stanovisko sme požiadali aj Bratislavský samosprávny kraj, ktorý je zriaďovateľom väčšiny stredných škôl v kraji. “Bratislavský samosprávny kraj nemá vedomosť o takýchto aktivitách na školách vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti,” uviedla Lucia Forman, hovorkyňa Bratislavského samosprávneho kraja.

V prípade gymnázia Jura Hronca je zriaďovateľom Okresný úrad Bratislava, odbor školstva. O ich stanovisku vás budeme informovať.

 

DISKUSIA k článku