V Kanade sa snažia zrušiť zákon proti eutanázii

3,174
Kultúra života

VANCOUVER, 14. novembra 2011 (LifeSiteNews.com) – Súdne vypočúvanie vo veci ústavnej zmeny kanadského zákona zakazujúceho lekárom asistovanú samovraždu a eutanáziu začne dnes na Najvyššom súde Britskej Kolumbie.

BC Civil Liberties Association (Asociácia občianskych slobôd Britskej Kolumbie) začala spor Carter verzus generálny prokurátor Kanady minulý apríl s tvrdením, že kanadské ustanovenia zakazujúce asistovanú samovraždu sú neústavné, pretože narúšajú „právo” zomrieť.

Žaloba bola podaná v mene rodiny Kay Carter, ktorá zomrela pri asistovanej samovražde v švajčiarskom centre Dignitas v januári 2010.

V roku 2010 hlasovaním 228 proti 59 Kanadský parlament odmietol zákon navrhnutý poslankyňou  Francine Lalonde zo strany Bloc Québécois o legalizácii eutanázie a asistovanej samovraždy. Následne kanadský minister spravodlivosti Rob Nicholson potvrdil, že konzervatívna vláda problém v parlamente znovu neotvorí.

Avšak právnik Asociácie občianskych slobôd Britskej Kolumbie Joe Arvay reprezentujúci rodinu Kay Carter a spolužalobkyňu Gloriu Taylor tvrdí, že sú to práve súdy a nie parlament, ktoré majú „posledné slovo” v tvorbe zákonov.

„Parlament má očividne dôležitú rolu v politickom procese, ale keď ide o určenie základných práv a slobôd, súd má posledné slovo, pretože najvyšší zákon krajiny je ústava a nie parlament,” povedal Arvay médiám v auguste. „Očividne (pán Nicholson) vie, že parlament nemá posledné slovo.”

Dňa 15. augusta 2011 bola do sporu pridaná Gloria Taylor. Asociácia občianskych slobôd Britskej Kolumbie vyplnila miestoprísažné vyhlásenie, že  pani Taylor bola v januári 2010 informovaná o tom, že pravdepodobne v priebehu roka zomrie a „chcela legálne právo zomrieť v pokoji a v čase, ktorý si sama vyberie v kruhu svojej rodiny a priateľov.”

Kanadská koalícia prevencie eutanázie a Koalícia prevencie eutanázie, ktorých sa prípad dotýka, sú proti snahe zmeniť kanadské zákony. Tvrdia, že legalizácia eutanázie je recept na ubližovanie starším a hrozba právam pacientov.

„V Oregone, kde je asistovaná samovražda legálna od roku 1997, ľuďom túžiacim po liečbe podľa Oregonského zdravotného poistenia bola namiesto toho ponúknutá asistovaná samovražda,” poznamenal Alex Schadenberg, výkonný riaditeľ Koalície prevencie eutanázie. „Najznámejšie príprady zahŕňajú Barbaru Wagner a Randy Stroup. Každá z nich chcela liečbu. Ich poisťovňa im ponúkla namiesto toho asistovanú samovraždu.” „Ani Wagner ani Stroup nevideli túto možnosť ako oslavu ich individuálnych práv. Wagner povedala: „Nie som pripravená zomrieť.” Stroup povedala: „Toto je môj život, s ktorým sa hrajú.”

„Ak by bola asistovaná samovražda v Kanade legalizovaná, kanadský zdravotnícky systém starostlivosti by bol podobne splnomocnený smerovať pacientov k samovražde,” povedal Schadenberg.

Kanadská koalícia prevencie eutanázie začala petičnú kampaň žiadajúcu generálneho prokurátora Kanady, aby čo najviac odporoval legalizácii eutanázie a/alebo asistovanej samovražde v Kanade.

DISKUSIA k článku