03-1.jpg

Bývalý člen útvaru osobitného určenia sa obrátil na Harabina, aby pomohol držiteľom zbrani ochrániť svoje práva pred pripravovanou novelou zákona o zbraniach a strelive

214
Neutral

Na podklade smernice EU pripravuje ministerstvo vnútra novelu zákona o zbraniach a strelive, ktorá ale ide nad rámec tejto smernice. Smernica je navyše aj v rozpore s našou ústavou, pretože zasahuje do výlučnej  kompetencie členského štátu. Návrhy takýchto smerníc vznikajú v komisiách EU.

Jednej z takýchto komisii predsedal aj  kandidát na prezidenta Maroš Šefčovič. Naše MV miesto toho aby smernicu odmietlo, ide v pripravovanom návrhu novely ešte nad jej rámec a koná v neprospech držiteľov zbraní.  Čo si o pripravovanej novele myslí a prečo sa medzi politikmi nevyskytuje žiadna kompetentná osoba, ktorá by sa jej prijatiu postavila, sme sa porozprávali s bývalým členom útvaru osobitného určenia a dnes majiteľom streleckej akadémie Alfa, Ernestom Nagyom.

Bol ste členom útvaru osobitného určenia, kde ste mal na starosti aj streleckú prípravu, podieľate sa ešte aj dnes na streleckom výcviku štátnych zložiek?

Som bývalý člen Útvaru Osobitného určenia, kde som pôsobil vo funkcii starší referent špecialista jednotky takticko- špeciálnych činností, kde som mal primárne na starosti streleckú prípravu a sebaobranu. Prostredníctvom svojej spoločnosti Shooting academy alfa, s.r.o. sa aj v dnešnej dobe podieľam na streleckom výcviku ozbrojených zložiek štátu, OS SR a MV SR.

Dozvedeli sme sa , že ste aj mimoriadne úspešný športový strelec v dynamickej streľbe.

Som niekoľkonásobný Majster SR v pištoli v dynamickej streľbe podľa pravidiel IPSC a to v troch divíziách: production, standard a open, ďalej Majster SR v puške, v brokovnici ako aj v najnovšej divízii PCC čo je 9mm karabína. Ďalej 5 násobný individuálny  medailista z kontinentálnych pretekov, 5 násobný člen medailového družstva z kontinentálnych pretekov a taktiež mám striebornú medailu z MS v družstvách. V roku 2019 budem Slovensko reprezentovať na MS v puške vo Švédsku, na ME v pištoli v Srbsku a na majstrovstvách Ázie a Austrálie na Filipínach.

Ministerstvo vnútra predkladá novelu, ktorá výrazne zasiahne do práv držiteľov zbrani  Ovplyvňuje novela aj právo vykonávať športovú rekreačnú streľbu ak nie ste členom športovej organizácie?

Ovplyvňuje! Nakoľko priamo núti aby ste boli členmi športových organizácii, ktoré sú medzinárodne organizované. Ako som už spomenul je to  v rozpore so zákonom o zhromažďovaní a združovaní. Taktiež treba otvorene povedať, že nie každý môže byť reprezentant SR v streľbe, ale to neznamená, že ostaní nemôžu rekreačne/športovo strieľať. Dnes vrcholovo strieľať je takmer nemožné a to z dvoch dôvodov: A.- z nedostatku strelníc, ktoré vplyvom developerov miznú zo SR a  za B.- z finančných dôvodov. Nie je ťažké na stránke ministerstve školstva sa dopátrať akou sumou je podporovaný strelecký šport, ktorý je poddimenzovaný. Ja osobne keby som nemal podporu niektorých sponzorov / prevažne svojich priateľov / tak už dávno by som ukončil svoju športovú kariéru. To znamená, že ak si pár nadšencov /rozumej legálnych držiteľov zbraní/ rozhodne vytvoriť hoci aj sídliskovú ligu, ktorú budú vykonávať na oficiálne schválenej strelnici,  budú mať moje sympatie.

Ministerstvo vnútra predkladá novelu v mene ochrany obyvateľstva pred útokmi teroristov. Dá sa porovnať koľko zločinov sa pácha legálne držanými zbraňami a koľko nelegálnymi?

Takouto štatistikou by malo disponovať MV SR. V každom prípade je logické, že pri páchaní trestnej činnosti so zbraňou ide páchateľovi o to, aby sa naňho neprišlo, a preto je proti akémukoľvek zdravému rozumu použiť  na trestný čin zbraň,  ktorá je riadne evidovaná štátom! V Londýne je spáchaných denne 40 útokov nožom / a to si dovolím tvrdiť, že je ich podstatne viac nakoľko nie všetky sú nahlásené/ a to je dôsledok toho, že tam odzbrojili obyvateľstvo úplne, v rátane športových strelcov – pištoliarov. Po tomto odzbrojení napríklad fenomenálny strelec Angus Hobdell sa musel presťahovať a dodnes žije v USA aby mohol pokračovať vo svojej športovej kariére.

Zachádza pripravovaná novela zákona o zbraniach a strelive do práv a slobôd držiteľov zbraní aj nad rámec smernice EU?

Novela zachádza nad rámec smernice vo veľa veciach. Dnes už je pripravená nová verzia zák. 190/2003 Z.z. kde by mali byť zapracované niektoré pripomienky streleckej verejnosti, ale nevieme ktoré to sú,  nakoľko to ešte nebolo zverejnené MV SR. Napr. chcú skrátiť platnosť ZP  z doterajších 10 rokov na 5 rokov. Ide o zjavné konanie štátu,  kde chce vyťahovať peňažné prostriedky z vrecká  majiteľov ZP. V Maďarsku je platnosť  ZP po jeho získaní neobmedzená, pokiaľ platia podmienky na ktorý bol vydaný. Iba  EZP majú vydaný na 10 rokov /ako aj v SR/ ale ten sa im viaže na cestovný doklad.

Je pravdou že novela opomína tzv. grandfatherova doložku, ktorá by umožňovala ponechať držiteľom zbrane ktoré nadobudli  pred 13. júnom 2017?

Grandfatherova  doložka je naozaj predloženou novelou opomínaná. Ale ak mám byť úprimný ja osobne nezastávam názor, že by sme sa mali uspokojiť so statusom,  ktorý bol do 13. júna 2017. Prečo by mali byť športový strelci a ostatní držitelia ZP po tomto termíne znevýhodňovaní? Zastávam názor, že snahou zákonodarcov by mala byť novela, ktorá reflektuje na požiadavky dnešnej doby, ale v žiadnom prípade nezasahuje do práv obyvateľov SR. Náš zákon o zbraniach a strelive je jeden z najprísnejších v rámci EU, a podľa mňa si vyžaduje novelizáciu len čo sa týka upravovania a používania expanzných zbraní a možno ešte flóbertiek. Tu by malo MV SR hlavne počúvať rady svojich kolegov z KEU, ktorí tejto problematike rozumejú najlepšie.

Novela obmedzuje aj používanie zásobníkov nad 20 nábojov u krátkych zbraní a nad 10  pre dlhé zbrane. Čo to prinesie v praxi?

V praxi by to znamenalo že budú preradené do kategórie zakázaných zbraní, a na ich držanie bude potrebná  výnimka kde musí majiteľ dovtedy držanej zbrane splniť celý rad vecí a podmienok /podotýkam,  že niektoré s tých podmienok sú protiústavné napr. kde je snaha začleniť niektorých majiteľov ZP do organizácii, čím by prišlo k porušeniu zákona o zhromažďovaní a združovaní, nakoľko ten hovorí o dobrovoľnosti /. A po splnení podmienok bude na štátnom orgáne či mu tú výnimku udelí. Dokonca v predloženej novele bola ešte aj zmienka, že aj pri udelení výnimky môže štátny orgán dobu výnimky skrátiť. Otvorene treba povedať,  že sa to hlavne dotýka veľkej skupiny športových strelcov, ktorých takýmto spôsobom chce štát pripraviť o ich zbrane, kt. nadobudli legálne a sú plne pod kontrolou štátu.

Novela ministerstva vnútra opomenula možnosť štátu povoliť držanie zbrani v súvislosti s dobrovoľnou vojenskou prípravou, ktorú smernica  v článku 6. umožňuje členskému štátu. Prečo?

Na to sme upozorňovali,  že SR sa nedarí naplniť stavy dobrovoľnej vojenskej prípravy, a pri dobre koncipovanom zákone o zbraniach a strelive by držanie niektorých zbraní mohlo byť napr. umožnené aj absolvovaním DVP. Dobrým príkladom je Švajčiarsko, kde je v každej rodine takmer nejaká zbraň a / a to nielen športová ale aj samočinná zbraň / a kriminalita so zbraňami je tam takmer nulová. Žiaľ toto liberálne orientovaná časť obyvateľstva nechce počúvať. V každom prípade platí, že: „zlého muža so zbraňou môže zastaviť len dobrý človek, ale tiež so zbraňou „

Ako Reaguje novela na požiadavku športových strelcov, aby mohli na strelniciach využívať tlmiče?

Nereaguje! Používanie tlmičov na oficiálnych strelniciach by výrazným spôsobom znížilo hlučnosť na strelniciach. Štátni úradníci pripravujúcu novelu však o tom nechcú ani počuť. Stále majú nejaké predsudky, že je to niečo zlé, niečo,  čo treba zakázať. Sám som držiteľom tlmiča /doterajšia možnosť získania len na výnimku na zberateľské účely/. Tlmič sám o sebe je časť zbrane, ktorá má číslo, tj. štát o tom má vedomosť a podlieha evidencii. Keby som to mal povedať slovami pacifistu tak zbraň je nebezpečná a nie tlmič. Okrem toho niektoré škandinávske štáty dnes už majú zákonom  stanovenú  nevyhnutnosť používania tlmičov pri výkone práv poľovníctva, tzn. aby zver nebola nadmerne rušená pri love.

Ako reagovalo na vaše požiadavky ministerstvo?

MV SR bolo predložených asi 26 pozmeňujúcich pripomienok k novele zákona. Podľa kuloárnych informácií 15 bodov MV SR uznalo a zapracovalo do novely, 5-6 ešte zvažuje možnosti a 5 bodov kategoricky zamietlo. Žiaľ, ktoré sú to konkrétne sa neviem povedať nakoľko nová verzia novely ešte nebola predložená. Pripomienky predkladali rôzne strelecké asociácie, kluby, FO a PO, firmy a spoločnosti,  ktorých sa bezprostredne dotýka zákon č.190/2003Z.z. Ja som členom SADS /Slovenská asociácia dynamickej streľby/, ktorá spĺňa všetky náležitosti v zmysle zák.č. 440/2015 Z.z. o športe a našu asociáciu pri rokovaniach s MV SR zastupoval 1. viceprezident SADS Ing. Zachar Bystrík.

Oslovili ste aj poslancov v parlamente ktorí sú držiteľmi zbraní. Chápali za akú novelu idú hlasovať?

Osobne som sa stretol s niektorými poslancami NR SR kvôli predkladanej novele. Aj napriek tomu, že všetci boli držiteľmi ZP, nie celkom rozumeli tomu čo sa v novele pripravuje. Ale to nie je podstatné, nakoľko rozumiem tomu, že môžu byť odborníci na úplne inú oblasť spoločenského života. Pri osobných stretnutiach som sa snažil poukázať na nezákonnosť novely, na nevykonateľnosť v niektorých ustanoveniach a hlavne na to najpodstatnejšie, a to že implementovaním  smernice 2017/853 kt. sa mení smernica Rady 91/477/EHS, ktorá má byť zapracovaná do legislatív jednotlivých členských štátov EU do zákonov o zbraní a strelive sa nejako nebojuje proti terorizmu ako sa to snažia prezentovať úradníci z EU, ale naopak zasahuje sa len do práv majiteľov legálne vlastniacich zbrane. A to nielen že zasahuje ale všetko smeruje k obmedzeniu legálnej držby zbraní.

Oslovili ste aj sudcu Štefana Harabina, ktorý sa na problematiku pozrel. Aké Vám dal stanovisko?

Požiadal som v tejto veci  aj o názor JUDr. Štefana Harabína. Ten sa vyjadril svojím článkom, kde to zhodnotil zo svojho pohľadu a vyslovil svoj právny názor, kde konštatuje,  citujem:  „ smernica EU o kontrole zbraní nie je platná a záväzná pre členské štáty preto, že zasahuje do výlučnej kompetencie členských štátov, to znamená je evidentne nulitná“

Ja toto jeho vyjadrenie vnímam ako vyjadrenie človeka,  ktorý sa rozumie právu a pomenúva veci na základe právnych skutočností. Ale oveľa dôležitejšie je aby sa jeho právnym názorom zaoberali kompetentní v štáte. Lebo ak široká strelecká ale aj odborná verejnosť poukazuje na fakt, že pripravovaná novela je špatná, nebojuje proti terorizmu, ale naopak šikanuje držiteľov legálnych zbraní a ešte k tomu je tu názor uznávaného právnika JUDr. Štefana Harabína, že chceme implementovať do zákona niečo, čo je nulitné, tak musíme konštatovať, že je niečo v spoločnosti špatné, zlé.

Na ministerstve vnútra zamestnávame množstvo právnikov, ako si vysvetľujete, že ani jeden z nich nevnímal  európsku smernicu ako  rozpornú s našou ústavou? Prečo naopak konajú nad rámec tejto európskej smernice, miesto toho aby hájili našu suverenitu v oblasti bezpečnosti?

Som vnútorne presvedčený, že veľa ľudí na Slovensku sa na pripravovanú novelu zákona díva presne tak ako ja. Taktiež som presvedčený aj o tom,  že veľa právnikov má ten istý názor ako JUDr. Harabin. Otázkou  je, prečo to nechcú povedať nahlas? Samozrejme na to sa treba opýtať dotknutých. Myslím si, že v spoločnosti nastala doba,  keď vyjadriť sa kriticky voči EU alebo k rozhodnutiam jej komisií /mimochodom nikým nevolených orgánov/ sa jednoducho nenosí. Dnes „ musíme“ zo všetkými „európskymi“ vyjadreniami, nariadeniami súhlasiť a tým vyjadrovať akúsi falošnú solidaritu. O to viac si vážim bratov Čechov, že ako jediný v EU podali žalobu proti uvedenej smernici s poukázaním, že v zmysle Lisabonskej zmluvy bezpečnosť štátu patrí do výlučnej kompetencii každého členského štátu.

A ešte si dovolím môj súkromný názor. Rozumiem tomu, že nie každý musí byť fanúšik streleckého športu. Rozumiem tomu, že nie každý chce legálne vlastniť zbraň. Ale je tu veľká skupina ľudí, zákonom preverených, tj. bezúhonných a spoľahlivých,  ktorí právo vlastniť strelnú zbraň chcú využívať naďalej. Prosím, neberme im tú možnosť. Do budúcnosti by sa nám to mohlo všetkým  veľmi škaredo vypomstiť. A neobstojí ani názor, že nám zbrane netreba, veď máme políciu… To by sme mohli povyhadzovať  aj hasiace prístroje z budov s odôvodneným, veď máme hasičov.

DISKUSIA k článku