Cardinal-Gerhard-Müller.jpg

Homofóbia "neexistuje", hovori vysoký vatikánsky kardinál

815
Milko Kostovič
Kultúra života

Bývalá hlava vatikánskeho Úradu o náuke poprela existenciu "homofóbie" naznačujúc, že ide o výmysel gej loby s úmyslom "totalitnej nadvlády" nad mysľami ostatných.

 

V šokujúcom rozhovore z minulého týždňa s Constanzou Miriano, talianskou katolíckou spisovateľkou a matkou štyroch detí, nemecký kardinál Ludwig Müller povedal silné slová o "Medzinárodnom dni proti homofóbií", ktorý sa oslavuje 17. mája.

"Homofóbia jednoducho neexistuje, ide rozhodne o výmysel, nástroj totalitnej nadvlády nad mysľami ostatných," uviedol kardinál. "Homosexuálnemu hnutiu chýbajú vedecké argumenty a preto vytvorili ideológiu, ktorá sa snaží ovládať a budovať svoju vlastnú realitu."

Prelát spojil stratégie gej loby s tými, ktoré používali Marxisti vymýšľajúci "fóbie" pre tých, ktorí im odporovali.

"Je to marxistická schéma, podľa ktorej skutočnosť nevytvára myslenie, ale myšlienky vytvárajú realitu," povedal. "A preto každý, kto nepríjme túto realitu, musí byť považovaný za chorého. Ako keby, okrem iných vecí, môžete použiť políciu alebo súdy na boj proti tejto chorobe."

"V Sovietskom zväze boli kresťania zatváraní do blázincov," povedal, "opatrenia, ktoré používali totalitné režimy ako národný socializmus a komunizmus."

"Dnes v Severnej Kórei rovnaký osud zasiahne tých, ktorí neprijmú vládnuce myslenie," dodal. 

Kardinál vyjadril poľutovanie nad faktom, že dnes mnohí kňazi a biskupi nemajú odvahu otvorene hovoriť voči ideológiám skupín, ako je gej lobby, ba niektorí katolícki predstavitelia sa dokonca zúčastnili na akciách spojených s dňom proti homofóbii.

"Dnes niektorí biskupi nemajú odvahu povedať pravdu a nechajú sa zastrašiť," povedal. "Oni nechápu, že homofóbia je klam na strašenie ľudí."

"My kresťania by sme sa nemali báť hrozieb," pokračoval. "Počas prvých storočí boli nasledovníci Krista väznení alebo predhadzovaní beštiám. Dnešní ľudia sú ničení psycho-terorizmom, ktorý využíva ich nevedomosť."

Zdôrazňujúc, že biskupi a kňazi sú povolávaní byť pastormi všetkých ľudí a milovať aj tých s príťažlivosťou k rovnakému pohlaviu, Müller objasnil, že "milovať neznamená riadiť sa rodovou propagandou."

Blížiaci sa piatok bude kardinál predstavovať knihu autora Daniela C. Mattsona s názvom Prečo sa nenazývam gejom: Ako som získal späť moju sexuálnu realitu a našiel mier na podujatí v Ríme.

Táto kniha je založená na skúsenostiach jej autora Daniela C. Mattsona, povedal Müller, "a to má väčšiu cenu než všetky ideológie."

"Ich história ukazuje, aké sú tieto ideológie silné a ako vyvíjajú tlak na všetkých tých, ktorí majú problémy so svojou vlastnou sexualitou. Ľudia môžu mať problémy z rôznych dôvodov, ale realitou je, že človek je buď muž alebo žena. Existujú dve pohlavia, taká je realita," povedal.

Mattson sa nechce vymedzovať ako gej, povedal kardinál, "pretože vie, že "gej" je falošný výraz" a že "príťažlivosť nedefinuje človeka."

"Človek je vždy viac než len to," povedal.

Toto všetko vedie k politickej manipulácií, povedal kardinál.

"Naši politici v Európe by sa mali zaoberať vysokou mierou nezamestnanosti, klesajúcou pôrodnosťou, rodinami a toľkými vážnymi problémami," povedal.

"Namiesto toho sa starajú o transformáciu našich demokracií na totalitné systémy. Ideológie sú same o sebe násilné. Ako môže parlament určiť, čo je pravda a čo nie? Ako môžete povedať, že dva a dva je päť?" povedal. 

 

DISKUSIA k článku