teplomer

 

Atlanta_rainbow_crosswalk.jpg

Dvadsať rokov justičnej homotyranie v Kanade

545
Zuzana Smatanová
Kultúra smrti

V apríli roku 1998 nariadil Najvyšší súd Kanady provincii Alberta pridať do svojej legislatívy o ľudských právach aj „sexuálnu orientáciu“, a to na základe prípadu Vriend vs. Alberta. 

Pri príležitosti 20. výročia vydania tohto nariadenia usporiadala University of Alberta spomienkové podujatie. Stretnutie, ktoré sa konalo 19. marca však nebolo zamerané na diskusiu, či analýzu tohto súdneho rozhodnutia, ale na jeho oslavu. Na tomto fóre mohli prehovoriť iba tí, ktorí toto súdne rozhodnutie vnímajú pozitívne. 

Pri spätnom uvažovaní o rozhodnutí v prípade Vriend je veľmi dôležité spomenúť a uvedomiť si, že v 90-tych rokoch tvrdili aktivisti po celej Kanade, že pridanie pojmu „sexuálna orientácia“ do zákona o ľudských právach

nikdy a nijakým spôsobom nepovedie k „šikanovaniu“ kresťanov keď povedia, že homosexualita je hriech. Dušovali sa, že cirkevným školám, ani univerzitám sa nikdy nebude brániť v ohlasovaní a praktizovaní princípov ich viery v manželstve, rodovej a sexuálnej morálke.

 

  • A predsa sa stalo, že po pridaní pojmu „sexuálna orientácia“ do zákona Alberty o ľudských právach bola podaná žaloba na pastora Stephena Boissoina kvôli listu editorovi Red Deer Advocate, v ktorom verejne kritizuje homosexuálnu politickú agendu.
  • V Ontariu obžalovali tlačiara Scotta Brockieho z porušovania zákona o ľudských právach preto, lebo odmietol  vytlačiť hlavičkový papier, obálky a vizitky organizácii, obhajujúcej práva homosexuálov. Scott Brockie nikdy neodmietol obslúžiť gay zákazníkov, ale v tomto prípade to odmietol, pretože išlo o organizáciu, ktorá propagovala homosexuálny životný štýl.
  • Právnické spoločnosti v Ontariu a Britskej Kolumbii namietali na súde, že Trinity Western University (TWU) nemôže mať právnickú fakultu, jednoducho preto, lebo stanovy TWU zaväzujú zamestnancov a študentov univerzity zdržiavať sa sexu mimo manželstva jedného muža s jednou ženou.
  • V Chilliwacku, v Britskej Kolumbii, sa zvolenému kurátorovi školy vyhrážajú podaním sťažnosti za porušovanie ľudských práv len z toho dôvodu, že vyjadril nesúhlas s učebnou osnovou, podľa ktorej sa deti majú učiť, že rod je menlivý, že existuje viac ako len dva rody a že rod nie je určený biologickým pohlavím.
  • Manželskému páru v Edmontone v roku 2017 oznámili, že si nemôžu adoptovať deti aj napriek tomu, že štát uznal, že by boli milujúcimi, stabilnými, kompetentnými a dobrými rodičmi. Žiadosť tohto manželského páru o adopciu bola formálne zamietnutá preto, lebo manžel a manželka žijú podľa biblickej náuky o pohlaví, rode a manželstve.

Všetko toto sa radikálne odlišuje od toho, za čo v 60-tych rokoch hnutie za práva gayov bojovalo: aby ich štát nechal na pokoji. Pierre Trudeau zrušil zákaz sodomie a vyhlásil, že v spálňach národa štát nemá čo hľadať.

Heslá ´Dajte nám pokoj´ a ´Rešpektujte naše súkromie´, ktoré kedysi poháňali hnutie za práva gayov vpred, sú nahrádzané vynucovaním všeobecného súhlasu s homosexualitou a jej podporovaním, a to prostredníctvom štátnej moci. Umlčiavanie kritiky homosexuality (teraz už aj transgenderizmu) prostredníctvom zákonov a vládnej politiky v celej Kanade sa zo dňa na deň šíri čoraz viac.

V slobodnej krajine môžete namietať, že homosexualita je hriech alebo môžete povedať, že je normálna, prirodzená a dobrá. Avšak spoločnosť v štáte, ktorý penalizuje a odmieta poskytovať výhody tomu, kto hovorí o svojom morálnom alebo filozofickom presvedčení a pokojne ho žije s podobne zmýšľajúcimi ľuďmi v nejakom spoločenstve, sa už nemôže nazývať „slobodná“. Vyjadriť „nesprávny“ názor totiž v dnešnej Kanade znamená, že vám nedovolia otvoriť na univerzite právnickú fakultu, adoptovať si deti, či udržať v chode cirkevné školy a univerzity.

Nečakajte, že tento názor na osobnú slobodu, či na premenu hnutia za práva gayov z „oslobodzujúceho“ na totalitné, budete počuť v priestoroch University of Alberta. Verte, že vedeniu tejto univerzity ani na um nezíde pozvať na „oslavu“ spíkra, ktorý by im svojimi názormi oponoval.
 

DISKUSIA k článku