Jordan_Peterson_:_Patrick_Coffin_show.jpg

Fenomén slobody prejavu Jordan Peterson: "Potrat je zjavne chybou"

459
Zuzana Smatanová
Kultúra života

Fenomén slobody prejavu Jordan Peterson je známy svojím atakovaním najposvätnejších kráv ľavičiarov, ktorými sú gender (rodová) teória a agenda LGBT. Jeho názor na potrat však do značnej miery ušiel pozornosti. V minuloročnej prednáške tento známy kanadský profesor psychológie prehlásil, že potrat je „nesprávny“.

„Potrat je zjavne chybou“, odpovedal Peterson, keď sa ho spýtali na jeho názor na potrat a legislatívu s ním spojenú počas jeho prednášky 30. mája 2017 pod názvom „Adam a Eva: sebauvedomenie, zlo a smrť“. „Nemyslím si, že to niekto spochybní. Predsa by ste neodporučili niekomu, koho milujete, aby išiel na potrat.“ Odznelo to vo štvrtej časti prednáškovej série pod názvom „Psychologický význam biblických príbehov”, ktorá sa konala v Isabel Bader Theatre na University of Toronto.

Peterson uviedol, že svojou odpoveďou „neignoruje komplexnosť“ problematiky potratu. Naznačil, že jeho odpoveď nie je „dosť dobrá“ a že sa usiluje nájsť lepšiu. „Prvá otázka znie ´Malo by byť všetko nesprávne zároveň aj nelegálne?´ To je ťažká otázka. Nie všetko čo je nesprávne, je zároveň aj nelegálne. Tu pristupuje komplikácia v podobe rozlišovania, povedzme podľa závažnosti ... s ohľadom na problematiku vzťahu medzi mužom a ženou.“

Citujúc postreh kanadského speváka Leonarda Cohena, že „nie je dobre zostať uprostred masakru“, sa Peterson vyjadril, že niekedy sa človek už viac nedokáže správne rozhodnúť. „Bez ohľadu na to, čo robíš, je to nesprávne. Teraz otázka znie ´Ako si sa do tejto situácie dostal? Povedzme že si v pozícii keď sa rozhoduješ pre potrat. A ja sa pýtam ´Ako si sa do nej dostal?´“

Peterson povedal, že otázky o legislatíve okolo potratu patria k obšírnejšej konverzácii o morálke, obzvlášť sexuálnej morálke: 

„Diskusia, týkajúca sa legálnosti potratu, je včlenená do širšej diskusie o morálnosti potratu, a tá zas do ešte širšej diskusie o zodpovedajúcom mieste sexuality v správaní sa človeka. Pre mňa je práve toto stupeň, na ktorom treba o tomto probléme hovoriť adresne.“

Obhajcovia pro-life veľakrát argumentujú tým, že morálnosť potratu redukujú na ´ľudské práva´ a na ´právo na život´ každého človeka, vrátane tých, čo sa ešte len majú narodiť. „Nie všetko nesprávne by malo byť zároveň aj nelegálne – s tým súhlasí každý. Záleží na tom, o čom konkrétne hovoríme“, komentuje pro-life obhajca Jonathon van Maren Petersonove názory na potrat na svojom blogu z 12. septembra.

„V prípade potratu totiž hovoríme o násilnom zničení rozvíjajúcej sa ľudskej bytosti, na ochrane ktorej má spoločnosť existenčný záujem, chirurgickou cestou. Toto odlišuje potrat napríklad od nevery v manželstve.“

Van Maren dodáva, že zatiaľ čo potrat je „symptómom kultúry, ktorá je zdevastovaná po sexuálnej stránke“, malo by sa s ním aj tak „zaobchádzať ako so zásadným problémom ľudských práv – žiadna ľudská bytosť sa nesmie zabiť len pre ľahostajné postoje, prevládajúce v kultúre.“

 

´Vezmite sa´

Peterson neskôr vo svojej prednáške uviedol, že spoločnosť má toho veľa čo „uhládzať a naprávať“ v súvislosti so sexuálnym vzťahom medzi mužom a ženou v modernom svete: „Sú všelijako pokrivení, zdeformovaní a vyvedení z konceptu. U mladých ľudí som si všimol napríklad jednu vec – sexuálne spolu žijú, ale vôbec o tom nerozprávajú – to je akoby zapriahali bričku pred koňa.“

Klinický psychológ konštatuje, že vždy existovala, a stále aj existuje, jasná odpoveď na problém náležitého začlenenia sexuality do života človeka. Hovorí bez obalu: „Staré dobré ´Vezmite sa´ je vždy najlepšou odpoveďou, podľa ktorej by sa mali ľudia riadiť.“

Peterson si však nie je istý, či práve toto je odkaz, ktorý je jeho kultúra pripravená akceptovať: „Nemôžete ľuďom v modernom svete dosť dobre povedať ´žiadny sex kým sa nevezmete´, pokiaľ, samozrejme, sa neberiete veľmi mladí, lebo sa „musíte“. Neviem o tom. Podľa mňa však ako kultúra nie sme dostatočne zrelí na vážnu diskusiu o náležitom sexuálnom správaní; najmä nie po zavedení antikoncepcie. Je nevyhnutné o tom s plnou vážnosťou hovoriť, no nerobíme to.“ 

Peterson stotožňuje antikoncepciu s technologickou revolúciou, čo do významu rovnajúcou sa vynálezu vodíkovej bomby, či počítača; s revolúciou, vedúcou k „pornografizácii spoločnosti“, k zvyšujúcemu sa nešťastiu pre ženy, k ohrozeniu stabilného spoločenského poriadku, založenom na monogamnom manželstve a ku katastrofálnemu poklesu pôrodnosti na západe. Vo svojej prednáške tento ženatý otec dvoch detí vášnivo obhajoval manželstvo ako odpoveď na „oveľa hlbší problém“ súčasného sexuálneho správania sa ľudí. Peterson nazval „nekonečnú debatu o potrate v celej jej hrôze“ len „povrchovým prejavom“ tohto problému.

„Sme presne tak nezrelo cynickí, ako celá naša kultúra“, prehlásil Peterson. „Nie sme dostatočne múdri na to, aby sme si uvedomili, čo inštitúcia manželstva znamená a aký má význam. Manželstvo je totiž „miestom“, kde si ľudia môžu navzájom previazať svoje životy a tým sa stať silnejšími; „miestom“, kde si ľudia môžu navzájom povedať pravdu a kde sa sexualita môže náležite integrovať do života. To nie je jednoduchá úloha. Manželstvo je v neposlednom rade „miestom“, kde by deti, keď sa už narodili, mali aspoň principiálne zabrať popredné miesto.“

Peterson záverom dodal, že o všetkých témach, o ktorých hovoril, by sa malo diskutovať v oveľa väčšej miere, a to najmä o legálnosti potratu. Peterson, autor bestseleru 12 pravidiel života: protijed na chaos má v Kanade od roku 2016 významné postavenie, najmä potom, čo sa vzbúril proti uzákoneniu kódexu prejavu, ktorý pretláčali transgender aktivisti. Profesorove prednášky, šírené cez Youtube, mu veľmi rýchlo priniesli medzinárodnú sledovanosť. Obratne a šikovne si poradil počas nepriateľsky ladeného interview s britskou žurnalistkou Cathy Newmanovou v roku 2018, čo ho katapultovalo do ešte vyšších sfér celosvetového záujmu. 
 

DISKUSIA k článku