32433.jpg

Škripek: EÚ vyváža gender ideológiu

380
Kultúra smrti

V stredu sa konalo hlasovanie vo Výbore pre práva žien a rodovú rovnosť spolu s Výborom pre medzinárodný obchod o správe, v ktorej sa píše o uplatňovaní genderovej rovnosti žien a mužov v obchodných dohodách EÚ.

 

Europoslanec Branislav Škripek, ktorý bol pri hlasovaní tieňový spravodajcom, ozrejmil, že v správe išlo hlavne o poukázanie na vykorisťovanie a zločiny páchané na ženách v krajinách tretieho sveta. Do správy sa zástupca Slovenska snažil vniesť pozmeňujúce návrhy.

“Išlo o uplatňovanie z hľadiska rovnosti žien a mužov – genderové hľadisko v obchodných dohodách Európskej únie. Dotýka sa niektorých vážnych problémov v krajinách mimo Európskej únie, hlavne v tretích krajinách.” ozrejmuj europoslanec Škripek.

Dokument sa podľa jeho slov zaoberal vykorisťovaním, ťažkou situáciou zamestnankýň v textilnom priemysle či obchodovaním so ženami. Pozitívom je, že EÚ chce riešiť uvedené problémy, avšak obavy vyvoláva samotné riešenie, ktoré chce EÚ priniesť.

Podľa správy, ktorá sa zaoberá postavením žien v rodine a spoločnosti, by sa dalo zamedziť uvedenému správaniu voči ženám, tým že by sme zmenili ich stereotypné zmýšľanie o ženách,  tzv. “genderové stereotypy” (naše zaostalé predstavy o úlohe žien a mužov) a priniesli im genderovú ideológiu.

“Ak odstránime sociálne stereotypy nahliadania na úlohy žien a mužov, tak v tom prípade sa vraj zmení aj celkovo zlá situácia žien.” Tento dokument vraj podľa Škripeka navodzuje dojem, že exportom tejto genderovej ideológie a potláčaním ich zaostalých stereotypov o predstavách o úlohách žien a mužov zlepšíme situáciu v tretích krajinách.

Sankcie za nedodržiavanie gender ideológie

Európska únia chce zároveň zaviesť aj sankcie voči krajinám, ktoré by nedodržali genderovú ideológiu. Ak krajina nebude chcieť dodržiavať nariadenia EÚ, dohoda s ňou podpísaná nebude.

“My teraz vyvážame genderovú ideológiu,” zdôrazňuje Škripek.

Na to, aby sa plnenie takýchto dohôd mohlo kontrolovať budú potrebné rôzne analýzy a zapojenie agentúr na oboch stranách. Následne pôjdu ďalšie nemalé finančné prostriedky na byrokratických zamestnancov.

Právo na sexuálne a reprodukčné zdravie a služby

Okrem iného sa v správe spomínajú aj práva žien a právo na sexuálne a reprodukčné zdravie a služby. Takže slovo práva sa mení na slovo služby. Europoslanec preto zdôrazňuje, že aj vykonanie potratu sa dostáva do roviny obchodnej služby, s čím Škripek nesúhlasí.

Europoslanec k danému dokumentu predložil pozmeňujúce návrhy. Navrhoval, aby sa do úvahy bralo miestne, sociálne a ekonomické prostredie krajiny a ich celkové prostredie. Škripek nechce, aby sa krajinám servírovala naša európska predstava o genderovej rovnosti.

Správa nakoniec prešla, avšak neprešli mnohé pozmeňovacie návrhy.

Na záver Škripek dodáva, že občania krajín EÚ, ktorí si ctia kresťanskú tradíciu, úctu k Bohu musia, poslať do európskeho parlamentu svojich zástupcov, aby hlasovali, aby takéto dokumenty neprechádzali.

DISKUSIA k článku