Schonborn-200x150.jpg

Rakúsky kardinál: manželstvá rovnakého pohlavia popierajú realitu a napokon škodia každému

362
Milko Kostovič
Kultúra života

Viedenský arcibiskup ostro kritizoval nové rozhodnutie rakúskeho ústavného súdu, ktoré otvára cestu pre manželstvá rovnakého pohlavia. Rozhodnutie považuje za "popretie reality". 

Kardinál Christoph Schönborn, ktorý je tiež predsedom Rakúskej konferencie biskupov, povedal, že rozhodnutie súdu "napokon poškodí každého, vrátane tých, ktorých sa snaží chrániť a ktorí by mali byť chránení"

"Je znepokojujúce, že aj sudcovia ústavného súdu stratili zo zreteľa zvláštnu povahu manželstva ako zväzku manžela a manželky," vyhlásil kardinál v stanovisku pre rakúsku katolícku tlačovú agentúru Kathpress.

"Ak súd popiera jedinečnosť a tým pádom osobitné právne postavenie manželstva, ktoré je postavené na rozmanitosti pohlaví, popiera realitu," povedal.

Ústavný súd dospel 5. decembra k rozhodnutiu, ktoré znamená zásadnú zmenu v rakúskom manželskom práve. Sudcovia konštatovali, že rozdiel medzi manželstvom a civilnými zväzkami bol porušením zásady antidiskriminácie zakotvenej v ústave a nariadil, že všetky právne rozdiely medzi heterosexuálnymi a homosexuálnymi pármi budú odstránené k 31. decembru 2018. Od tohto momentu sa páry rovnakého pohlavia budú môcť v Rakúsku ženiť a civilné zväzky budú otvorené aj pre heterosexuálne páry. 

"Odsudzujem opätovnú interpretáciu základnej koncepcie právneho poriadku, ktorá má korene v ľudskej prirodzenosti a hrá rozhodujúcu úlohu pre spoločnosť," povedal kardinál, pričom poznamenal, že nové rozhodnutie je v rozpore s Európskym súdom pre ľudské práva.

Kardinál zároveň vyjadril nádej, že sa veci nakoniec vrátia k pochopeniu manželstva na základe skutočných rozdielov medzi pohlaviami.

"Som presvedčený, že z dlhodobého hľadiska opäť zvíťazí vysvetlenie o poradí stvorenia," povedal, "ktoré človek nemôže ignorovať bez toho, aby ubližoval"

Kardinálove slová odrážali podobné vyhlásenie vydané Rakúskou konferenciou biskupov z minulého mesiaca, v ktorom preláti zdôraznili povahu manželstva tak, ako bola historicky chápaná. 

"Podstatou manželstva je trvalý zväzok medzi mužom a ženou a ich otvorenosť k spoločným deťom," povedali biskupi. "Toto pochopenie manželstva je základom pre koexistenciu ľudí a odráža sa v Európskom dohovore o ľudských právach, ako aj v súčasnom právnom systéme Rakúska," uviedli. 

V roku 2015 vydal pápež František dlhý učebný text o manželstve a rodine s názvom Radosť z lásky (Amoris Laetitia), v ktorom odsúdil súčasné úsilie zaviesť homosexuálne sobáše, ktoré sú založené na nesprávnom pochopení ľudskej sexuálnej identity.

Pápež napísal, že "právna dekonštrukcia rodiny", ktorá sa odohráva v mnohých krajinách, nie je dobrou predzvesťou pre budúcnosť spoločnosti. Je neprijateľné, aby "medzinárodné orgány mali poskytovať finančnú pomoc chudobným krajinám v závislosti od zavedenia zákonov na ustanovenie manželstva medzi osobami rovnakého pohlavia," uviedol. 

František je otvoreným kritikom úsilia LGBT agitátorov zaviesť homosexuálne manželstvá a teórií o nejednoznačnosti pohlaví, ktoré oddeľujú pohlavie od biologických sexuálnych rozdielov.

V tom istom liste František odsúdil rodovú teóriu kvôli tomu, že popiera "rozdiely a obojstrannosť v povahe mužov a žien", a kvôli jej snu o "spoločnosti bez sexuálnych rozdielov"

"Uznanie nášho mužského či ženského tela," povedal, je "nevyhnutné pre naše vlastné sebapoznanie v stretnutí s ostatnými ľuďmi, ktorí sa od nás líšia". Úsilie odstrániť sexuálne rozdiely, ktoré sú založené na anatómii, je príznakom chorej spoločnosti, ktorá "už nevie, ako sa s tým vysporiadať", napísal. 

S najnovším súdnym rozhodnutím sa Rakúsko stáva 16. európskou krajinou, ktorá povoľuje homosexuálne manželstvá. Jedenásť ďalších európskych štátov umožňuje civilné zväzky rovnakých pohlaví. 

 

 

DISKUSIA k článku