Prekonal väznenie a závislosť na drogách - vďaka ružencu

331
Lucia Salomonová
Kultúra života

Kvôli životu zločinca a drogovej závislosti bol Khristian Briones vo veku 39 rokov odsúdený na 10 rokov väzenia. Počas toho času zaplatil svoj dlh spoločnosti a vyrazil na cestu viery a obrátenia, ktorá začala modlitbou ruženca.

Brionesa vychovávali starí rodičia v Čile. Žili v chudobe. Alkoholizmus, domáce násilie a drogová závislosť tu boli na dennom poriadku. Po celý čas trpeli nedostatkom príležitostí a hladu, a preto začal obdivovať zločincov, ktorí kradli jedlo a dávali ho ľuďom v jeho susedstve.

Briones strávil svoje detstvo a dospievanie v centrách na prevýchovu, kde sa stal „akumulovaným zločincom“. Kradol, hazardoval a skúšal drogy. „Stal som sa násilnejším a závislejším,“ povedal Briones pre ACI Prensa.

Napriek svojmu zločineckému životu majú mnohí zločinci v Čile povestnú oddanosť Panne Márii z Monserrat, ktorú považujú za svoju patrónku. Veria, že ich ochráni, keď spáchajú svoje zločiny alebo že ich prepustí z väzenia.

Rovnako ako iní, aj Briones sa modlil k Panne Márii z Monserrat za ochranu počas svojho zločineckého života. Mnoho nocí vo väzení žiadal Boha a Pannu Máriu aby ho zachránili od smrti. Napriek tomu si vo väzení urobil nepriateľov a svoj pobyt vo väzení ukončil s 20 bodnými ranami, 2 strelnými zraneniami a s popálenou jednou tretinou tela.

Počas výkonu svojho trestu strávil Briones päť rokov v programe ruženca, ktorý riadila Nadácia Paternitas, ktorá sa venuje rehabilitácii, odbornej príprave a prechodu späť do spoločnosti pre odsúdených. Jeho väzenská dielňa vyrobila mesačne 3500 drevených ružencov a zarobili si nejaké peniaze, ktoré väzni posielali svojim rodinám.

Briones povedal pre ACI Prensa, že „ruženec je svetlo v tme väzenia“, pretože pomáha „priblížiť sa chlapom k Bohu. Väčšina z nich verí v Boha, v Pannu Márii z Monserrat, ale ich viera je zavádzajúca. Tam, kde som bol; svojím spôsobom som bol katolíkom.

Počas svojho pobytu vo väzení sa Briones nenaučil modliť sa ruženec alebo pochopiť jeho hodnotu. Ale keď sa dostal z väzenia, odišiel do Nadácie Paternitas a začal pracovať ako pomocník na upratovanie, začal poskytovať motivačné rozhovory, študoval sociálnu prácu a nakoniec sa stal inštruktorom v dielni ruženca.

Práve v tom čase, povedal, začal milovať Pannu Máriu a chápať tajomstvo viery. Začal predávať ružence v autobusoch; zdieľal „svoju prácu“ s ôsmimi ďalšími odsúdenými, ktorí sa tiež dostali z väzenia, ako spôsob obživy.

Nakoniec sa Briones dostal do depresie a spadol späť do drogovej závislosti. Odvrátil sa od Boha a prestal sa modliť. Jedného dňa však dal niekomu cigaretu a príjemca povedal jednoduché slová vďaky. Slová „Boh ťa žehnaj“, vrátili Brionesa späť na cestu viery.

Plakal som, modlil som sa a držal som ruženec. Začal som znovu praktizovať svoju vieru,“ povedal. „Modlitba je veľmi silná.“

V tomto opätovnom stretnutí s Ježišom Briones začal v Čile propagovať modlitebnú kampaň „Milióny ružencov pre pápeža, vieru, život a rodinu“, aby ľudia boli v „pápežskom režime“ a aby sme mu poskytli dobré prijatie a tak aby sa jeho posolstvo dostalo do srdca Čilanov „počas jeho návštevy 15. - 18. januára na ďalší rok.

Vďaka práci na tejto kampani rozumiem viac svojej Cirkvi. Zoznámil som sa s farnosťami a kňazmi. Pripravujem sa na birmovku a chcem sa oženiť a mať deti. Nikdy predtým som o tom nerozmýšľal.

Verím, že Boh existuje a Panna Mária je s nami a môže nás zmeniť. Panna Mária ma podržala pred smrťou, pomohla mi, aby som sa posunul dopredu, pripravil som sa ako osoba a ako odborník, aby som svedčil. Boh pracuje na mne, aby som sa stal lepším kresťanom, pracuje na mne a premieňa hlinenú nádobu na novú,“ rozmýšľal.

Briones chce zdieľať správu s nádejou s ľuďmi, ktorí sú vo väzení a robiť to prostredníctvom „ružencovej dielne štyrikrát týždenne, spolu s katechézou a omšou.

Tiež chce začať robiť pre väzňov rehabilitáciu a reintegráciu. Briones si je istý, že „s modlitbou sa dá dosiahnuť cieľ.

V súčasnosti pokračuje vo svojich motivačných rozhovoroch na školách, aby si to študenti mohli „uvedomiť a zmeniť spoločnosť. A keď padnú, môžu sa postaviť späť na nohy,“ povedal.

Aj počas tejto doby Briones využíva rozširovanie kampane „Milióny ružencov“. Hovorí, že vie, že návšteva pápeža Františka bude pre túto krajinu dobrá a najmä pre väzenkyne v Ženskom väzenskom centre v Santiagu. Toto väzenie totiž navštívi pápež.

Bude to požehnanie pre väzenie, aby prijalo túto návštevu nádeje, lásky a radosti, ktorú predstavuje samotný pápež; je veľmi charizmatický, nám blízky, vždy usmievavý. To urobí veľa dobrého. Urobí to mnoho dobra, pretože nás pozýva, aby sme išli von, boli blízko k ostatným. Svojím františkánskym duchom nás volá, aby sme vyšli von a evanjelizovali a aby sme boli Cirkvou, ktorá ide „do periférií,“ povedal.

DISKUSIA k článku