two-roads-heaven-hell-300x204.jpg

Výkrik srdca od katolíckeho manželského páru. Blog otca Z.

947
Matej Trančo
Kultúra života

Už som unavený z plakania niektorých homosexuálov a ich agendy na úkor záujmov ľudí dodržiavať Boží plán a na úkor iných dôležitých problémov, ktorým ako Cirkev a spoločnosť čelíme.

Dnes som bol upozornený na príspevok v blogu jedného kňaza, otca Davida Nixa. Zverejnil "Otvorený list" venovaný kňazom a napísaný manželským párom...skutočným manželským párom. Toto je jeho obsah doplnený o môj dôraz.

Otvorený list našim duchovným otcom

Drahý otec  ___________,

Som nesmierne vďačný za to, že ste svoj život zasvätili tomu aby ste sa pre nás stali duchovným otcom. Som vďačný za dary, ktoré nám dávate prostredníctvom sviatostí. Vieme, že neúnavne pracujete na tom, aby všetko fungovalo hladko a vyrovnane. A za to sme vám nesmierne vďační. No ak máme byť úprimní, musíme sa podeliť o svoje obavy a frustráciu: Viac počúvame o LGBTQ komunite a jej akceptácii než sme kedy počuli o našom vlastnom manželstve.

Otče, máme problémy s komunikáciou, bojujeme s neplodnosťou, trápime sa s odpustením nevery, máme problémy s financiami, bojujeme s antikoncepciou a prirodzeným plánovaním rodiny, nesúhlasíme s niektorými právnymi úpravami. Jednoducho bojujeme s množstvom vecí a napriek tomu sa cítime veľmi osamelo.

Prosíme otče, dajte nám nádej a povzbudenie, dajte nám vedieť ako máme konať. Prosíme aby vaša odpoveď nebola typu "môžete požiadať o anulovanie." Nechceme prísť o naše manželstvo. Jednoducho potrebujeme aby ste nám poskytli váš názor a radu ohľadom toho, aké obety a utrpenia sú súčasťou manželstva. Väčšina z nás nevie aký je boží plán pre manželstvo no napriek tomu stále počúvame ako sa ľudia hádajú na tému čo v skutočnosti predstavuje sviatostné manželstvo.

Zdá sa, akoby sme bolí opustení, nechaní napospas tomu, aby sme si to vyriešili sami. Keď sa snažíme žiť podľa Božieho plánu tak sme zaťažení tým, čo nám nahovára spoločnosť. Kultúra vykrikuje svoje posolstvo no tichosť Cirkvi je občas hlasnejšia ako tieto výkriky.

Pomôžte nám, otče - nevieme čo robiť.

S láskou a požehnaním,
Vaši synovia a dcéry

Vstupujeme do zúfalého štádia duchovného boja o duše.

Vojna je vo svojej podstate chaotická a nemorálna. Veľmi ľahko dôstojníci odvrátia svoju pozornosť na taktiku na kopci a stratia prehľad o stratégii celého frontu. My, kňazi a biskupi, musíme ostať jasnými, chytrými a vernými pre všetkých.

Avšak, potrebujeme podporu obyčajného ľudu. Potrebujeme aby ste nás povzbudzovali, kajali sa a modlili sa za nás. Práve vy musíme vykonať opravné činy za naše chyby a hriechy.

V tejto blížiacej sa bitke budeme my kňazi veľmi unavení z útokov pekelných posluhovačov a ich pozemských činiteľov. A rovnako tak aj vy.

V tejto blížiacej sa bitke budú cirkevné učenia a sviatosti pre nás kňazov sťa skalou na ktorej sedel Mojžiš počas bitky proti amalekitom, zatiaľ čo vy, dobrí obyčajní ľudia, musíte bojovať na našej strane tak, ako Áron a Hur, držiac naše unavené ruky aby mohol meč Jozua zvíťaziť.   

Podľa sestry Lucie, vizionárky z Fatimy, Panna Mária predpovedala, že:

"Záverečný boj medzi Pánom a kráľovstvom Satana bude o manželstve a rodine. Nebojte sa, ... pretože každý, kto pracuje na posvätnosti manželstva a rodiny bude mať vždy protivníkov a oponentov, pretože toto je rozhodujúca záležitosť."

Manželské páry, počúvajte.

Nedá sa všetko vtlačiť do jedného príspevku na blogu, dokonca ani do celej knihy, no toto je pár slov vychádzajúcich z môjho srdca a skúseností.

Po prvé, prosím, vedzte, že my kňazi chápeme tomu, že čelíme takým každodenným problémom, kvôli ktorým by sa niektorí z nás najradšej len zavreli do tmavej miestnosti. Avšak vy máte povolanie čeliť týmto problémom ako zosobášení katolíci. Tak ako my kňazi musíme vzývať milosti prichádzajúce z posvätnej poslušnosti, tak aj vy musíte vzývať milosti vychádzajúce z manželstva a sviatosti birmovania.

Máte problémy a tieto problémy sú vašou cestou do neba. No vždy pamätajte, že vašim hlavným volaním, čoby zosobášení katolíci, je pomáhať vašej polovičke dostať sa do neba. Preto sa musíte každodenne rozhodovať posilňovať život vášho manžela láskou, obetavou láskou, ktorá vyžaduje pravdivé dobro toho druhého. Toto je to, čo Kristus vytvoril pre svoju manželku, Cirkev, zatiaľ čo trpel svoje umučenie a smrť. Trpte bolesti a voľte si obetavú lásku. Milovať znamená vybrať si. Vybrať si milovať. Lásku si môžete zvoliť aj vtedy keď vaše city, chute či pokušenia kolíšu.  

Vyberte si, ako pár, milovať Boha viac ako milujete seba navzájom. Len vtedy, keď je Boh pravým kráľom vašich sŕdc, môže srdce manžela biť správne. Len vtedy, keď je vaša láska k Bohu prvoradá, dokážete správne milovať toho druhého a vaše deti.

Držte sa blízko sviatostí. To znamená, že musíte vykonávať pravdivé a pravidelné prehliadky svojho svedomia a POTOM ÍSŤ NA SPOVEĎ. Choďte spolu. Choďte jednotlivo. Proste CHOĎTE! Nedovoľte aby smrteľný hriech zatienil váš intelekt a oslabil vašu vôľu alebo aby ste sa vďaka nemu zapáčili Diablovi. Preto nezabúdajte na sviatosti. Diabol ich v skutku nenávidí.

Spravte zo svojho domova, nech je už akokoľvek veľký či útulný, svoj "domáci kostol". Tak ako by mal byť kostol plný nádherných pripomienok neba, svätých a anjelov, tak rovnako aj váš domov. Tak akoby mal byť kostol plný modlitieb, tak rovnako aj váš príbytok. Ako už je tradíciou tak cirkevné budovy mávajú nad dverami nápisy ako "Dom Boží a Nebeská brána". Toto je tiež vašim ideálom. Modlite sa pred jedlom. Modlite sa ráno a pri odpočinku. Najlepšie je spoločné modlenie sa ruženca držiac sa za ruky. Opakom modlitby je ticho.  

Buďte pokorní pri zohľadňovaní svojich volaní a vašich ľudských schopností. Avšak buďte si istí, že tak, ako si Otec pribral vybrané deti v Kristovi s posvätením Ducha svätého, tak Svätá trojica milujúca vaše životy vám vzdá každú milosť, ktorú budete potrebovať pre naplnenie svojho volania v poslušnosti voči Božím príkazom a prikázaniam Cirkvi. Božie príkazy a vôľa nie sú len nejakými "ideálmi", ktoré, ako dnes mnohí nesprávne tvrdia, nemôže dosiahnuť každý. Môžu a aj sú realizované a vždy po celé tisícročia boli dosiahnuté ľuďmi ako ste vy. Boh človeku nekladie nič čo by bolo nemožným.

Na záver pár krátkych bodov.

Všetci z nás by sme sa mohli vyhýbať hriechom a mnohým konfliktom jednoducho tým, že si častejšie zavrieme ústa. Vážte svoje slová.

Buďte veselí. Radosť je ovocím Ducha Svätého. Keď necítite a nevzdávate radosť je to pravdepodobne náznakom toho, že potrebujete duchovnú starostlivosť a obrodu. Takáto radosť nie je hlbokou veselosťou hlupákov: risus abundant in ore stultorum.

Rozprávajte sa navzájom dobre a láskavo.

Čítajte Písmo. Čítajte si hlavne List Efezanom a jeho pasáže o manželstve. Venujte pozornosť Pavlovmu múdremu napomenutiu: "Nedovoľte aby slnko zapadlo pred vašou zlosťou." 

Žiadajte svojich anjelov strážnych o pomoc v každom konflikte.

V mene lásky musíte vždy vykonávať obetu potrebnú pre dobro druhého.

Na kolenách ďakujte Bohu za dar povolania manželstva. Myslím to vážne, pokľaknite a povedzte: "Vďaka ti Bože za moje povolanie a môjho manžela." Nikdy nezabúdajte, že ste teraz vy, ako manželia, jedným telom. Ste "ja" a ste rovnako aj "my".  

Buďte tým kým ste a nikdy ani len nepomýšľajte nad bytím niekým iným a to do dňa, kedy posledný krát vydýchnete.

Hodujte spolu za jedným stolom. Rozprávajte sa a potom dajte priestor aj tichu.

S pohľadom na svoju polovičku a svoje deti si vedome pripomínajte, že každý z nich je dar. A ak bohužiaľ nemáte deti, tak si pripomínajte, že Boh vás pozná lepšie ako vy seba samých a že by nedovolil aby ste niesli bremeno bez toho, aby vám dal silu. Možno si nájdete inú cestu ako mať deti.

Všetko dobré čo v živote za niečo stojí si vyžaduje utrpenie, trpezlivosť a prax. Musíte praktikovať manželstvo tým, že si ho prežívate. Budú na vás vykonávané útoky a tak si musíte naplánovať taktiku zvládania utrpenia lebo verte mi, trpieť budete. Príjmite svoje kríže.

Načúvajte dobrým radám starých ľudí.

Keď prídu skutočné skúšky alebo udrú frustrácie, povedzte to, čo povedal Jób a povedzte to s úsmevom na perách: "Požehnané buď meno Pána!"

DISKUSIA k článku