Joseph-Ratzinger1.jpg

Kard Ratziger: Kritizovanie pápežských vyhlásení je v prípade „omylu" nevyhnutné

636
Lucia Salomonová
Kultúra života

Budúci pápež Benedikt XVI. na začiatku sedemdesiatych rokov varoval, že pápeži môžu vydávať „vyhlásenia“, ktoré sú v rozpore s autentickou a historickou doktrínou Katolíckej cirkvi. Dodáva, že v takom prípade je treba sformulovť„kritiku“ takýchto vyhlásení.

Viera je založená na objektívnych faktoch Písma a dogmy, ktoré v temných časoch môžu takisto hrozivo zmiznúť z vedomia väčšej časti kresťanstva (štatisticky), bez toho, aby v žiadnom prípade nestratili svoj záväzný a povinný charakter,poznamenal otec Joseph Ratzinger v roku 1972.

V takýchto prípadoch by mal pápež „ísť proti štatistikám“, ktoré naznačujú popularitu falošných učení, „a ak to bude potrebné, robiť to tak rozhodne, ako je jasné svedectvo tradície,“ napísal Ratzinger.

Na druhej strane, kritika pápežských vyhlásení bude možná a dokonca potrebná, pokiaľ im chýba podpora v Písme a v Kréde, teda vo viere celej Cirkvi,dodal.

Ratzinger sa domnieval, že aj „konečné záväzné rozhodnutie“ pápeža by nebolo platné, ak by neexistoval „žiadny jasný dôkaz zo zdrojov“ katolíckej doktríny.

Keď nie je k dispozícii ani súhlas celej Cirkvi, ani nie je dostupný jasný dôkaz zo zdrojov, konečné záväzné rozhodnutie nie je možné. Ak by sa to formálne uskutočnilo, podmienky takéhoto činu by chýbali, a preto by sa mala nastoliť otázka jeho legitímnosti, napísal.

Tieto pasáže boli súčasťou diela s názvom "Das neue Volk Gottes“ („Noví Boží ľudia“), publikovaného v roku 1972 a znova publikovaného v antológii jeho diel „Fede, ragione, verità e amore“ (Viera, rozum, pravda a láska) v roku 2009, keď sa Ratzinger stal pápežom. Do angličtiny to bolo preložené kvôli nedávnemu príspevku na vysoko-čítanom blogu Rorate Caeli.

Citácie boli odhalené v súvislosti s prívalom obvinení z bezbožnosti a neposlušnosti, ktoré boli vrhané na signatárov „filiálnej korekcie“ pápeža Františka, ktorí sa snažili verejne napraviť pápežove vyhlásenia v súvislosti s niekoľkými „herézami“. Tie herézy ho obviňujú, že vyučoval vo svojej apoštolskej exhortácii Amoris Laetitia, týkajúcej sa podstaty hriechu, možnosti prijatia svätého prijímania v stave smrteľného hriechu.

Generálny vikár Opusi Dei, združenia katolíckych veriacich s globálnym dosahom a vplyvom, obvinil signatárov filiálnej korekcie za „útok na pápeža“ tým, že ho verejne opravili. Tento postoj zdieľa aj Robert Fastiggi, teológ a profesor teologického seminára. Hlavný hovorca signatárov, Joseph Shaw poznamenal, že súkromné pokusy o opravu pápeža sa nestretli s odozvou a že Kódex kánonického práva hovorí o „povinnosti“ veriacich niekedy oznámiť svoje názory ostatným katolíkom.

Podobné obvinenia boli vznesené aj proti štyrom kardinálom, ktorí ku koncu roku 2016 predložili päť otázok alebo „dubiu“ pápežovi Františkovi, a žiadali ho, aby objasnil niektoré body v Amoris Laetitia.

DISKUSIA k článku