33249.jpg

KBS prináša na webe preklad inštrukcie o liturgickej formácii v seminároch

04.10.2017SK
240 0 0
Kultúra života

Konferencia biskupov Slovenska (KBS) prináša na svojej internetovej stránke www.kbs.sk oficiálny preklad inštrukcie o liturgickej formácií v seminároch. Dokument preložil Andrej Krivda. Záujemcovia ho môžu nájsť na TOMTO MIESTE.

“Posvätná kongregácia pre katolícku výchovu niekoľko rokov podporuje, podľa nariadení Druhého vatikánskeho koncilu, trvalé dielo obnovy na poli formácie budúcich kňazov a ponúka pritom vhodnú pomoc konferenciám biskupov. Táto Inštrukcia o liturgickej formácii v seminároch nadväzuje na dokumenty a pedagogické pomôcky doteraz publikované s týmto cieľom a má predstaviť usmernenia a normy, aby liturgický život a štúdium posvätnej liturgie v inštitútoch kňazskej formácie väčšmi zodpovedal aktuálnym potrebám. Veľká dôležitosť, ktorú má liturgia v živote Cirkvi, totiž vyžaduje, aby dnešní kandidáti kňazstva prostredníctvom sústavnej a dôkladnej praxe a vytrvalého štúdia nadobudli primeranú prípravu na vykonávanie pastoračnej služby v tejto oblasti,” píše sa v dokumente.

DISKUSIA k článku