Christian-persecution-2-1000x563.png

Bohaté krajiny sa pomaly, ale iste, pripájajú k zoznamu krajín, v ktorých prenasledujú kresťanov

495
Zuzana Smatanová
Kultúra smrti

Jeden z tvorcov celosvetovej výročnej správy o prenasledovaní kresťanov upozorňuje, že sa do nej čoskoro môžu po prvýkrát dostať aj také krajiny, ako je Austrália.

„Veľmi ma znepokojuje súčasný trend v západných krajinách“, povedal pre Eternity Wybo Nicolai počas svojej nedávnej návštevy Austrálie. Nicolai pracuje pre Open Doors´ Field Leadership tím a v roku 1991 pomáhal zostavovať World Watch List. Keď zvážime faktory, súvisiace s prenasledovaním kresťanov, ako aj so slobodou jednotlivých kresťanov v rámci konkrétnych krajín, stáva sa tento List (zoznam) celoročným sumárom najnebezpečnejších miest na zemi, na ktorých sa „neoplatí“ byť kresťanmi.

„Obávam sa, že sa v týchto častiach sveta pohybujeme na pokraji straty slobody vierovyznania. Nie som optimistický v tom, čo sa bude diať ďalej.“

Nicolai sa zmienil o konflikte a kontroverziách v spoločnostiach západných krajín – od pouličnej evanjelizácie až po potraty – ktoré sprevádzajú šírenie kresťanskej viery a názorov. Odhaduje, že Austrália, a ďalšie s ňou porovnateľné krajiny, sa stanú súčasťou World Watch Listu už počas nasledujúceho desaťročia.

„Keď sledujem rozvojové trendy v Európe, vôbec by ma neprekvapilo, keby sa v priebehu desiatich rokov na tomto zozname ocitli aj krajiny, ako je Veľká Británia, Francúzsko, a možno Švédsko.

Podľa môjho názoru prežívame posledných desať rokov úplnej náboženskej slobody.“

Nicolai je však tak či onak presvedčený, že „by sme sa nemali tým príliš znepokojovať“. Poukazuje na Ježišove predpovede z konca Matúšovho evanjelia. Keď sa učeníci spýtali Ježiša aké to bude, keď nadíde koniec časov, Ježiš im to v 24-tej kapitole úžasným spôsobom vysvetlil. Hovoril, že Božie kráľovstvo sa rozšíri do všetkých končín zeme, a  ... všetky národy vás budú nenávidieť pre moje meno.

Spracovávaním World Watch List Nicolai už takmer tri desaťročia v podstate dokumentuje ako sa Ježišova predpoveď napĺňa. Od roku 2005 napríklad dramaticky vzrástlo množstvo a krutosť prenasledovateľov kresťanov, no zároveň sa kresťanstvo rozšírilo do všetkých končín zeme. Kľúčovým faktorom rastúceho prenasledovania kresťanov je rozmach radikálneho islamu, ako aj „radikálneho hinduizmu“ v Indii, čo však, ako hovorí Nicolai, „svet zatiaľ prehliada“.  

„Kresťanská cirkev v Indii za posledné desaťročie nebývalo vzrástla, nanešťastie sa tam však proti cirkvi veľmi bojuje. Ale svet sa o to nestará.“

Nicolai cíti, že ho Pán požehnáva v jeho práci pre Open Doors, interdenominačnú organizáciu s cieľom podporovať prenasledovaných kresťanov na celom svete. Má možnosť sledovať z prvej ruky ako sú kresťania utláčaní a prenasledovaní pre svoju vieru, a preto povzbudzuje aj kresťanov v Austrálii, aby sa chopili príležitosti, ktorú ešte stále majú, a využili ju na šírenie dobrej noviny o Ježišovi.

„V Austrálii sme si niekoľko storočí užívali ´luxus´ slobody vierovyznania, za čo by sme mali Pánovi neustále ďakovať. Teraz dobre využime čas, ktorý nám ešte zostáva. Preto si myslím, že by sme mali ako v Austrálii, tak aj v Európe, hlasno prehovoriť a brániť si svoje práva, a ešte naliehavejšie hovoriť o tom najdôležitejšom v našej kresťanskej viere. Máme posolstvo pre svet, hoci niektorým častiam sveta sa toto posolstvo nepáči.“

The World Watch List pomáha organizácii Open Doors určovať, kam treba poslať peniaze a prostriedky na podporu prenasledovaných kresťanov. Čo má s touto výročnou správou robiť bežný človek? Nicolai hovorí, že Open Doors neočakáva, že sa z tohto zoznamu stane politický nástroj alebo že roznieti nejaké sociálne hnutie. Má inšpirovať ľudí k takému konaniu, z ktorého môžu mať prenasledovaní kresťania najväčší osoh.

„Bezkonkurenčná požiadavka číslo 1 z oblastí prenasledovania kresťanov je: „Modlite sa za nás, prosím!“ Počúvam ju nepretržite už 20 rokov, od svojej prvej cesty do Poľska v roku 1995, až po cestu do Iraku, ktorú som absolvoval pred niekoľkými týždňami. Vždy je to rovnaké; pre prenasledovanú cirkev je to absolútna priorita.

The World Watch List je pre nás úžasným prostriedkom, pomocou ktorého môžeme upozorňovať na najhoršie miesta na zemi a na prenasledovaných kresťanov v slobodnom svete – v Austrálii, v Európe, ale aj v iných častiach sveta.

Modlime sa za našich bratov a sestry, ktorí denne čelia prenasledovaniu pre svoju kresťanskú vieru!“

 

 

DISKUSIA k článku