Archbishop_Vincenzo_Paglia.jpg

Webstránka nemeckých biskupov chváli pápeža Františka za zrušenie konz. inštitútu JPII

309
Milko Kostovič
Neutral

Oficiálna webstránka nemeckých katolíckych biskupov oslavovala rozhodnutie pápeža rozpustiť Inštitút pre štúdium manželstva a rodiny Jána Pavla II., "pevnosť odporu voči Františkovej agende milosrdenstva", a nahradiť ho novým "think-tankom pre Amoris Laetitia"

Pápež František ohlásil nahradenie Inštitútu pre štúdium manželstva a rodiny Jána Pavla II tzv. Pápežským teologickým inštitútom pre manželstvo a rodinné vedy Jána Pavla II. Stalo sa tak presne rok po tom, čo Františka štyria kardináli formálne požiadali, aby objasnil, či je Amoris Laetitia v súlade s katolíckou morálnou náukou. 

V článku zverejnenom nemeckými biskupmi sa píše, že samotná exhortácia Amoris Laetitia nedokáže dosiahnuť všetko, v čo progresívci dúfajú: "Za novým pápežským dekrétom jasne stojí názor, že pápežský dokument Amoris Laetitia nestačí na to, aby pomohol pri prielome jeho zmeny morálno-teologickej paradigmy v Katolíckej cirkvi."

Nový inštitút odpovie "na nové pastoračné výzvy, na ktoré má kresťanská komunita reagovať," povedal pápež pri jeho vytváraní. "Antropologicko-kultúrna zmena, ktorá dnes ovplyvňuje všetky aspekty života a vyžaduje si analytický a diverzifikovaný prístup, nám neumožňuje obmedzovať sa len na pastoračnú a misijnú prax, ktorá odráža formy a modely minulosti."

Nemeckí biskupi notoricky nesúhlasia s večnou katolíckou náukou o manželstvách. Boli jednou z hlavných síl argumentujúcou v prospech Svätého prijímania pre rozvedených a civilne znovu-ženatých počas dvoch synod o rodine. Zároveň boli hlavnými zástancami Amoris Laetitia.

Článok na ich webstránke, ktorého autorom je Thomas Jansen a preložil ho Dr. Maike Hickson z portálu OnePeterFive, tvrdí, že prestavba Inštitútu "(vyhladila) pevnosť (pápežových) kritikov v záležitostiach manželstva a rodiny". 

"Kritici odsudzovali starý inštitút za to, že bol príliš fixovaný na témy plodenia a antikoncepcie," pokračoval Jansen. Teraz vedúci ústavu, arcibiskup Vincenzo Paglia, "oznámil, že nový inštitút sa bude zaoberať aj vzťahom medzi generáciami - témou blízkou srdcu pápeža - ako aj efektmi ekonómie na rodinu a ekologické témy."

Paglia chce, aby "nový inštitút prehĺbil úmysel Amoris Laetitia na výšku súčasnej vedeckej diskusie," napísal Jansen.

Paglia, predseda Pápežskej akadémie pre život, povedal, že Amoris Laetitia umožňuje Sväté prijímanie pre tých, ktorí sú, podľa učenia Cirkvi, zapojení do aktívneho cudzoložstva. 

Paglia je znázornený na homosexuálnej maľbe v jeho katedrále. Paglia si objednal túto maľbu v roku 2007 a obhajoval ju ako nástroj "evanjelizácie". 

Keď Paglia viedol Pápežskú radu pre rodinu, dohliadal na vývoj učebných osnov sexuálnej výchovy, ktoré vynechali rodičov a smrteľný hriech. Tieto osnovy na druhej strane obsahovali sexuálne obrázky a materiál, ktorý psychiater prirovnal k tomu, čo sexuálni násilníci používajú na oklamanie obetí

DISKUSIA k článku