IS-THIS-THE-TRUE-FACE-OF-SAINT-MARY-MAGDALENE-.png

Rekonštrukcia tváre sv. Márie Magdalény - jej lebka v rukách forenzných vedcov ako živá

779
Zuzana Smatanová
AltKAT

Pomocou pozostatkov, o ktorých Cirkev verí že patria svätej Márii Magdaléne, sa forenzným vedcom podarilo zrekonštruovať tvár ženy, ktorá žila pred dvoma tisícročiami v čase, keď po zemi chodil náš Pán. (forenzná veda sa aplikuje pri postupoch, vedúcich k preukázaniu totožnosti osôb, pravosti listín a pod.; pozn. prekl.) Pri rekonštrukcii tváre sa použila lebka, o ktorej tradícia Cirkvi verí, že patrí Márii Magdaléne. Lebka sa nachádza v podzemnej krypte v Bazilike sv. Márie Magdalény v mestečku Saint-Maximin-la-Sainte-Baume na juhovýchode Francúzska. Na rekonštrukcii pracoval tím - biologický antropológ Philippe Charlier z University of Versailles a forenzný vizualista Philippe Froesch.

Vzhľadom k tomu, že lebka sa nachádza v sklenenej schránke, bolo potrebné urobiť asi 500 fotografií z najrozličnejších uhlov, pri každom možnom osvetlení. Z týchto fotografií potom zostavili trojrozmerný (3D) počítačový model lebky. Pomocou postupov, takmer zhodných s postupmi techník Federálneho vyšetrovacieho úradu  (FBI - Federal Bureau of Investigations) pri vyšetrovaní kriminálnych trestných činov, sa im podarilo na základe charakteristických rysov lebky rekonštruovať svalstvo a tkanivo pokožky a dotvoriť tak čo najvernejšiu podobu jej tváre.
 

 

Po rekonštrukcii mali pred sebou tvár ženy z oblasti Stredozemia, ktorá zomrela približne ako 50-ročná. Na základe matematických algoritmov, vyhovujúcich jej veku, pohlaviu a pôvodu sa vedcom podarilo určiť tvar nosa, lícnych kostí a celkové proporcie tváre. Model vykazoval okrúhlu tvár, vyššie posadené lícne kosti a ostrejší nos. Z fragmentov vlasov, zachytených na lebke usúdili, že žena mala tmavohnedé vlasy. Na dotvorenie obrazu použili štruktúru a farbu pokožky pleti, typickej pre ženy z oblasti Stredozemia.

Froesch uviedol, že pracovať s lebkou takej významnej osoby zo života Krista bolo pre nich „veľkým emocionálnym zážitkom“. Obaja vedci sú presvedčení, že s aplikovaním rovnakej techniky aj na stehennú kosť a rebrá, ktoré sú uložené v sarkofágu spolu s lebkou, sa im niekedy v budúcnosti podarí zrekonštruovať aj celé telo svätice.
 

DISKUSIA k článku