Gay parenting

"Gay rodičovstvo" poškodzuje deti

245
Zuzana Smatanová
Kultúra smrti

Americký prezident Donald Trump podporuje práva adopčných agentúr na ochranu detí pred adoptovaním dvomi „rodičmi“ rovnakého pohlavia.

Počas Národného dňa modlitieb vo Washingtone, ktorý sa uskutočnil začiatkom mája, prisľúbil prezident Trump podporu týmto agentúram: „Moja administratíva bude vždy chrániť hlavnú úlohu adopcií na základe vierovyznania, ako aj agentúr, poskytujúcich starostlivosť o deti, z rozličných dôvodov ohrozených, pričom sa usilujú pridŕžať sa ich viery.“

Na otázku, čo podľa nej tzv. ´manželstvo´ dvoch osôb rovnakého pohlavia znamená, malé dievčatko odpovedalo: „Keď sa spolu zoberú chlapec a chlapec a dievča a dievča.“

Odhliadnuc od absolútnej nemorálnosti tohto všetkého sú takéto agentúry presvedčené, že „rovnakopohlavné rodičovstvo“ psychologicky poškodzuje deti. Sociológ a katolícky kňaz, páter Paul Sullins, PhD hovorí: „Dovoliť adoptovať deti osobami v takýchto zväzkoch reálne znamená násilie, páchané na deťoch.“

Na základe údajov z Centra kontroly chorôb, získaných prieskumom u amerických detí medzi rokmi 1997 až 2013 Sullins skonštatoval, že deti, vychovávané pármi rovnakého pohlavia vykazujú takmer dvojnásobné množstvo emocionálnych problémov než deti, vychovávané heterosexuálnymi pármi. Na základe Sullinsových zistení je zjavné, že Trumpova podpora spomínaným agentúram v odmietaní poskytovania adopcií párom rovnakého pohlavia už nie je iba otázkou náboženských práv, ale otázkou ochrany celkového blaha a zdravia detí ako takých. 
  
 

DISKUSIA k článku