Prepustený kardinál Muller nechápe neochotu pápeža Františka stretnúť sa s „dubia“ kardinálmi

25.07.2017
612 0 4
Kultúra smrti

Prefekt Kongregácie pre náuku viery, ktorého pápež František minulý mesiac odvolal z funkcie sa zamýšľa nad pápežovým odmietnutím stretnúť sa so štyrmi „dubia” kardinálmi.

V novom rozhovore z 21. júla s talianskymi novinami Il Foglio, kardinál Gerhard Müller tiež varuje, že je nemožné pre magistérium, aby „poopravilo” učenia Ježiša Krista, tak ako sa zdalo, že to robili predstavení Cirkvi po pápežovej exhortácii Amoris Laetitia.

„Je to on (Ježiš), ak už vôbec niekto, kto nás napráva. A my sme povinní ho poslúchať. Musíme byť verní voči doktríne apoštolov, zreteľne rozvíjaná v duchu Cirkvi,” povedal v rozhovore, ktoré preložil Rorate Caeli.

„Slová Ježiša Krista musia byť vždy základom cirkevnej doktríny,” povedal Müller . „Nikto — až do včera — by nemohol povedať, že to nie je pravda. Je to jasné: máme tu neodvolateľné odhalenie Krista. A Cirkvi bola zverená depositum fidei [apoštoskou konštitúciou], tj. celý obsah zjavenej pravdy. Magistérium nemá oprávnenie opravovať Ježiša Krista.”

Ježiš učil, podľa Lukáša 16:18, že „každý, kto prepúšťa svoju manželku a berie si inú, cudzoloží, a kto si berie ženu, ktorú iný muž prepustil, cudzoloží.”

Minulý mesiac pápež František, v zriedkavom kroku, odvolal z funkcie Müllera po piatich rokoch funkčného obdobia ako perfekta Kongregácie pre náuku viery. 69-ročnému kardinálovi chýbalo už len 6 rokov do dôchodku. Na tejto pozícii bol zodpovedný za presadzovanie správnej interpretácie katolíckej doktríny a teológie.

Pápež František nahradil Müllera tajomníkmi Kongregácie - španielskym arcibiskupom a jezuitským teológom Luisom Ladariam Ferrerom.

Müller bol známy obranou katolíckeho učenia. Dokonca aj po vydaní kontroverzného nabádania Amoris Laetitia pápežom Františkom, kardinál pevne trval na svojom, že Sväté prijímanie by nemalo byť nikdy poskytnuté civilne rozvedenými a tými, ktorí sú znovu zosobášení a žijú v cudzoložstve.

Müller kritizoval kardinálov Christopha Schonborna and Waltera Kaspera v rozhovore s Il Foglio za presadzovanie postoja k manželsvu, ktoré sú v rozpore s Novým zákonom.

„Nerozumiem ako môžu zosúladiť rôzne teologické a dogmatické postoje s jasnými slovami Ježiša a Sv. Pavla. Obaja hovoria, že sa nemôžete zosobášiť po druhýkrát, ak váš legitímny manžel-manželka je stále nažive,” povedal.

Kardinál taktiež povedal, že nerozumie tomu, prečo pápež František nepozval do dialógu štyroch kardinálov - z ktorých jeden je už zosnulý - ktorí prišli otázkami či je Amoris Laetitia v súlade s katolíckym učením.

„Nerozumiem, prečo ešte nezačala pokojná a nerušená diskusia. Nechápem, v čom sú prekážky. Prečo prišlo k takému napätiu a to dokonca verejne? Prečo nezorganizova stretnutie, kde by sa mohlo verejne rozprávať o týchto témach, ktoré sú základné?” povedal.

„Až doteraz, som iba počul invektívy a urážky proti týmto kardinálom,” dodal.

Kardináli Carlo Caffarra, Walter Brandmüller, Raymond Burke, and Joachim Meisner (teraz zosnulý) minulý rok verejne predstavili otázky (dubia) potom, ako im pápež neodpovedal. Dúfali, že pápež im odpovie na ich päť otázok áno/nie, čo by rozohnalo, ako to nazývajú „neistotu, zmätok a dezorientáciu medzi mnohými veriacimi”, ktoré spôsobila kontroverzná exhortácia.

Kardinál Müller od svojho prepustenia z vedenia Kongregácie nedostal inú funkciu.

DISKUSIA k článku