teplomer

 

candle-2.jpg

Symboly na Veľkonočnej svieci - paškáli - majú každý svoj špecifický význam

267
Zuzana Smatanová
AltKAT

 

 

candle

 

Každý znak na paškáli, Veľkonočnej svieci, má svoj špecifický význam:

 

LIGHT - svetlo - svetlo Kristovo, ktoré svieti v temnotách

ALPHA and OMEGA - Alfa a Omega - Kristus je počiatok a koniec všetkého

FIRE - oheň/plameň - reprezentuje Kristovo zmŕtvychvstanie

CROSS - Kríž (v našich krajinách klasický), predstavuje Krista a Jeho večné svetlo

GRAINS of INCENSE - zrnká kadidla - reprezentujú 5 Kristových rán (na začiatku liturge sa počas príslušnej modlitby vtláčajú do ramien kríža)

YEAR - rok uvedený číslicami po jednej v každom kvadrante kríža - pripomína nám večnú prítomnosť Boha tu a teraz; v každej chvíli; symbol toho, že Kristus vládne dejinám

 

Paškál, Veľkonočná svieca, je vysoká hrubá svieca, ktorá sa zapaľuje na Veľkonočnú vigíliu (v cirkvách západnej liturgickej tradície) od ohňa v blízkosti kostola a ktorá symbolizuje vzkrieseného Krista, ktorého svetlo rozráža temnoty smrti. Býva umiestnená v blízkosti oltára, požehnáva sa na Bielu sobotu a horí počas všetkých liturgií vo Veľkonočnom období a počas roka sa zvykne zapaľovať pri krstoch a pohreboch. Paškál má byť zhotovený z vosku, nie je prípustné používať olejové sviece.

 

DISKUSIA k článku