Benedikt XVI varuje pred ‘nebezpečnou situáciou’ v súvislosti s radikálnym ateizmom a radikálnym islamom

657
Zuzana Smatanová
Kultúra smrti

V nedávnom posolstve, adresovanom konferencii, konanej pod záštitou poľského prezidenta, varuje Benedikt, že tento kontrast ´vytvára v našej dobe nebezpečnú situáciu´.

Emeritný pápež Benedikt vo svojom posolstve hovorí o spojených rizikách, ktoré predstavujú radikálny islam, spolu s radikálnym ateistickým sekularizmom. Jeho komentáre a poznámky na túto tému doručil konferencii, ktorá sa konala 19. apríla vo Varšave, v Poľsku, arcibiskup Salvatore Pennacchio, pápežský nuncius Poľska. Témou konferencie, prebiehajúcej v čase, keď sa Benedikt dožíval 90-tych narodenín,  bolo Benediktovo zmýšľanie a jeho názor na koncepciu štátu.

Tu je text komentárov emeritného pápeža, napísaných najprv v poľštine, a potom preložených do iných jazykov:

„Som veľmi dojatý, vďačný a šťastný, keď som sa dozvedel, že akademická konferencia na tému „Koncepcia štátu z perspektívy náuky kardinála Josepha Ratzingera/pápeža Benedikta XVI“ (Pojęcie Państwa w perspektywie nauczania Kardynała Józefa Ratzingera/Benedykta XVI), sa za účasti predstaviteľov poľskej vlády a Cirkvi a organizovaná pod patronátom prezidenta Poľskej republiky, konala v čase keď som dovŕšil 90 rokov života.

Téma konferencie privádza vládnych a cirkevných predstaviteľov k spoločnému dialógu na tému, ktorá má kľúčový význam pre budúcnosť nášho (európskeho) kontinentu. Kontrast medzi koncepciou radikálne ateistického štátu a utvorením radikálne teokratického štátu moslimským hnutím vytvára nebezpečnú situáciu pre našu dobu; situáciu, ktorej účinky prežívame každý deň. Tieto radikálne ideológie od nás vyžadujú urýchlený vývoj a presvedčivú koncepciu štátu, ktorý pevne obstojí v konfrontácii s týmito náročnými problémami a pomôže ich prekonať.

Počas agónie v druhej polovici minulého storočia darovalo Poľsko svetu dve veľké osobnosti – kardinála Stefana Wyszinského a pápeža sv. Jána Pavla II – ktorí nielenže reagovali na problémy, ale utrpenie a živú skúsenosť s ním si niesli vo svojom vnútri, vďaka čomu nám môžu pomáhať aj v budúcnosti.

Žehnám vám všetkým a vyjadrujem úprimnú vďačnosť za prácu, ktorú vykonávate za týchto okolností.

 

Benedikt XVI,

Vatikán, 15. apríla 2017


 

DISKUSIA k článku