Sorosove peniaze menia spoločnosť. Úspechy slovenských proliferov mu nevoňajú

3,181
Kultúra smrti

Vatikánska agentúra Zenit priniesla 6. decembra analýzu zhrňujúcej správy o pôsobení inštúcií financovaných Georgeom Sorosom. Jeho nadácia zastrešuje "Inštitút otvorenej spoločnosti", založený v roku 1993 pre pôsobenie v postkomunistickej Európe. Pozdejšie expandoval do viac než 50 krajín na všetkých kontinentoch

Zenit cituje bulletin Foundation Watch vydávaný washingtonským "Centrom výskumu kapitálu", podľa ktorého "Inštitút otvorenej spoločnosti" "hojne financuje liberálne propagandistické skupiny a aktivistov radikálnej ľavice".

V rokoch 1998-2003 Inštitút udelil cez 150 grantov vo výške 31 miliónov dolárov na pro-potratové programy. Z nich čerpalo "Plánované rodičovstvo", ale tiež "Liga pre potraty a reprodukčné práva", ktorá získala 700.000 dolárov len na televízne programy.

Ďalšou oblasťou Sorosovho pôsobenia je legalizácia drog: Lindesmithovo centrum, usilujúce o legalizáciu marihuany, dostalo v rokoch 1994-1999 štyri milióny dolárov, po spojení s ďalšou pro-drogovou organizáciou dostalo v roku 2000 tri a pol milióna dolárov. 

Soros financuje taktiež úsilie o legalizáciu eutanázie. Projekt "Smrť v Amerike" získal v roku 2000 pätnásť miliónový grant. Jeho cieľom je zmeniť postoj verejnosti k asistovanej samovražde: podobne pôsobia organizácie označované názvom "Dôstojnosť", ktoré dostávajú od Sorosa granty vo výške desiatok a stoviek tisícov dolárov.

Potraty propagujú Sorosovej nadácie predovšetkým mimo Spojených štátov. Správa: "Inštitútu otvorenej s spoločnosti" bedáka nad úspechmi ochrancov života v Chorvátsku, Lotyšsku, v Litve a na Slovensku. V reakcii na to od roku 2002 Sorosove nadácie "poskytujúce financie na posilnenie lokálnej a regionálnej propagácie, zvlášť v oblastiach, kde je právo na potrat ohrozené".

Do budúcnosti sa chystá "Inštitút otvorenej spoločnosti" sústrediť na projekty "veľké zmeny" (sea change), na zásahy v globálnom merítku. Ako napísal Soros do Chronicle of Philanthropy, je jeho cieľom globálne otvorená spoločnosť.

Od roku 1982 vydal Soros 3.8 miliardy dolárov na projekty zmien v spoločnosti: v roku 2002 to bolo skoro pol milióna dolárov.

Soros investuje i do priamych politických akcií: z tých uvádza Zenit prevrat v Gruzínsku a plánovanú porážku George W. Busha v nasledujúcich voľbách.

DISKUSIA k článku