Lynčovaný, pokutovaný a prepustený: interview s poľským lekárom Dr. Bogdanom Chazanom

1,899
Kultúra života

Dr. Bogdana Chazana, známeho poľského pro-life lekára a vedúceho oddelenia gynekológie a pôrodníctva v Nemocnici svätej rodiny, začiatkom tohto mesiaca vyhodili a pokutovali po tom, čo sa odmietol podieľať na potrate. S LifeSiteNews hovoril o tejto svojej ťažkej skúške. (Pre súvislosti prípadu pozri koniec článku.)

 

Dr. Chazan, v médiách ste boli lynčovaný, vaša nemocnica dostala pokutu a prepustili vás z postu riaditeľa nemocnice. Stáva sa často, že lekári v Poľsku sú tak vážne potrestaní ako vy?

 

Až tak často nie. Dokonca by som povedal, že veľmi zriedka. Všeobecne platí, že s ľuďmi ako som ja, sa veci riešia pokojným spôsobom. Napríklad veľké korporácie často nenajmú gynekológov, ktorí nepredpisujú antikoncepciu. Nikto otvorene nehovorí o používaní „výhrady vo svedomí“. Veci sa ututlú tak, že o tom neexistuje žiadna evidencia.

Napríklad, viem o prípade, kedy bola známej žene zastávajúcej pro-life postoje odopretá postgraduálna dráha. Nedávno sa jedného z kandidátov na riaditeľa odboru gynekológie na lekárskej univerzite spýtali, či podpísal Vyhlásenie o viere/svedomí (poznámka redakcie: Bol to otvorený list podpísaný tisíckami lekárov v Poľsku, v ktorom okrem iného vyjadrili nesúhlas s potratmi.) Priznal, že podpísal a prácu nedostal. Možno, že tam boli aj iné okolnosti, ale neviem o tom.

 

Vaša nemocnica dostala pokutu, pretože údajne zneužila klauzulu o výhrade vo svedomí tak, že neodkázala pacientku na potratového lekára. Môže poľský lekár skutočne odmietnuť podieľať sa na potrate?

Jednoducho povedané: Nie, nemôže. Obzvlášť to nemôže urobiť takým okázalým spôsobom, ako som to urobil ja.

 

Okázalým?

Hovorím o situácii, keď lekár jasným a pevným spôsobom odmieta odkázať pacientku na iného lekára alebo iné zariadenie, kde by jej spravili potrat. Bežnejšie je, že lekári jednoducho použijú klauzulu o svedomí a odmietnu potrat vykonať. Musíte si uvedomiť, že v Poľsku (štatisticky vzaté) v každom gynekologickom oddelení vykonané „len“ dva potraty ročne. Väčšina lekárov, výrazná väčšina gynekológov, nevykonáva potraty v nemocniciach, kde pracujú a ani vo svojich súkromných ambulanciách. Väčšina lekárov to z morálnych dôvodov nechce robiť.

 

Prečo tá pokuta nemocnici vo výške 23 000 dolárov?

Pokuta bola myslená ako trest. Možno, že spôsob, ako sa vyhnúť týmto problémom v budúcnosti, je podpísať zmluvy s vládnym Národným fondom zdravia (NHF), ktorý výslovne vylučuje potratové procedúry. Veď ako by to NHF mohla dovoliť? Môj názor je, že ak máme súčasný zákon o potratoch, ktorý umožňuje eugenické potraty, tak potraty „by malo“ vykonávať len zdravotnícke zariadenie, ktoré slúži na vykonávanie prenatálnej diagnostiky. Je však jasné, že som i tak proti potratom a to kdekoľvek a z akéhokoľvek dôvodu.

 

Vyhodili vás v dôsledku kontroly vykonávanej mestom Varšava. Môžete sa k tomuto rozhodnutiu vyjadriť?

Tento trest bol bolestivý a nespravodlivý. Počas môjho funkčného obdobia na pozícii riaditeľa sa nemocnica rozvinula, rozšírila, zmodernizovala a vzťahy lekár-pacient sa zlepšili. Nemocnica sa stala populárnou v celej Varšave.

Mal by som však vysvetliť, že technicky som ešte nebol vyhodený. Primátor Varšavy iba oznámil moju výpoveď.

 

Podľa správy mesta Varšava, pacientka, ktorá žiadala o potrat, bola už po 24. týždni tehotenstva. Mohli ste ju odmietnuť preto, že po uplynutí tejto doby potrat už jednoducho nie je legálny. Namiesto toho ste namietali na základe svojho svedomia. Prečo ste sa rozhodli tak urobiť?

Povedať, že potrat po 24. týždni je v Poľsku nezákonný, nie je presné tvrdenie. Neexistuje žiadny predpis, ktorý určuje počet týždňov, v ktorých by už vykonanie potratu nemalo byť povolené. To všetko závisí na zvážení lekára.

Keď som, na požiadanie pacientky, písomne zdôvodnil svoje odmietnutie vykonať potrat na základe výhrady vo svedomí, úprimne som napísal, prečo som nesúhlasil s potratom vo svojej nemocnici. Aj v televízii som povedal, že som si nedokázal predstaviť potraty v Nemocnici svätej rodiny, iba ak by sme zmenili svoj ​​názov na Nemocnica Felixa Dzerzhinskeho, po neslávne známom vrahovi z NKVD (pozn. redakcie: Dzerzhinsky sa narodil v Poľsku. NKVD je sovietska tajná a krvavá polícia a bola predchodkyňou KGB).

 

Podľa správy odmietli tejto žene vykonať potrat i ďalšie dve nemocnice. Jedna z nich ju odmietla skôr ako vy. Neviete, či tieto zariadenia bude vláda vyšetrovať?

Pravdepodobne budú. Aj my by sme chceli vedieť, čo sa tam stalo. V týchto nemocniciach však nikto z nich nedal odmietnutie písomne​​. Všetko, čo bolo povedané, sa udialo vrámci ústneho rozhovoru. Neexistuje žiadna známka zamietnutia v zdravotnej dokumentácii pacientky.

 

Dieťa, ktoré ste odmietli potratiť, bolo počaté in vitro, bolo choré a deformované...

Počas ultrazvuku a vyšetrenia magnetickou rezonanciou, ktoré vykonali v Inštitúte matky a dieťaťa (teda nie v mojej nemocnici), problémy dieťaťa sa nejavili také vážne. Zdalo sa, že bude možná operácia. Avšak podľa profesora Dębskeho narodenie dieťaťa ukázalo, že jeho situácia bola ešte horšia a že v skutočnosti bol jeho stav smrteľný.

 

Dr. Romuald Dębski, ktorý pôsobí v nemocnici Bielanski, popísal v televízii tvár dieťaťa v neznesiteľných detailoch. Ženin právnik povedal, že dieťa by sa nemalo narodiť. Ako by ste sa vyjadrili k takémuto typu diskriminácie in-vitro detí?

Je veľmi smutné, že môj kolega bol k tomuto dieťaťu krutý, a tak porušil jeho dôstojnosť a ľudskosť. S ľuďmi by sme nemali zaobchádzať na základe ich vzhľadu. V budúcnosti Dr. Dębski a ja nebudeme vyzerať príliš dobre a možno budeme dokonca vyzerať hrozne. Nechcel by som, aby sa vtedy odo mňa ľudia odvrátili. „Správaj sa k druhým tak, ako chceš, aby sa oni správali k tebe.“ Je to dobré pravidlo.

 

Existuje mnoho štúdií, ktoré poukazujú na to, že deti počaté in vitro majú vyššie riziko vrodených chýb....

Áno, to je pravda. A je dokonca dôležité to i zdôrazniť, že deti počaté in vitro majú vyššie riziko vzniku vrodených chýb. Ale to neznamená, že by sme tieto deti nemali mať preto radi. Zaslúžia našu lásku. Boh ich miluje.

Mimochodom, obávam sa, že tento druh „divadla“, ktoré robí v televízií Dr. Dębski, by mohol zvýšiť strach žien mať deti. Mám tiež strach, že sa zvyšuje úroveň perfekcionalizmu, ktorý už niektoré potenciálne matky vyhľadávajú.

 

Aké sú vaše plány do budúcnosti?

Možno, že zostanem vo funkcií riaditeľa Nemocnice svätej rodiny. Možno, že primátor Varšavy zmení svoje rozhodnutie. Ak nie, môžem stále pracovať na univerzite, vo vládnej Populačnej Komisii (Rządowa Rada Ludnościowa), Výbore pre demografický výskum alebo na MaterCare International... Tiež môžem pokračovať vo svojej charitatívnej práci v Isiolo (Keňa). Teda, ak budem mať čas a Boh mi dá zdravie a silu...

*********

Základné informácie:

38-ročná žena po štyroch spontánnych potratoch otehotnela piatykrát na klinike plodnosti Novum vo Varšave. Vzhľadom na to, že kliniky plodnosti v Poľsku zriedkavo poskytujú tehotenskú starostlivosť, pacientke bola odporučená starostlivosť v Nemocnici svätej rodiny u Dr. Macieja Gawlaka. V 21. týždni sa pri ultrazvuku ukázali abnormality plodu. Gawlak vysvetlil matke poľský zákon o potratoch a poslal ju do špecializovanej nemocnice, do Inštitútu matky a dieťaťa. Tam jej boli vykonané rôzne testy. Gawlak požiadal Inštitút o zváženie potrat, no odmietli to.

Pacientka sa vrátila do Nemocnice svätej rodiny, kde ju Gawlak opäť stretol, teraz však s profesorom Bogdanom Chazanom. Poľský zákon umožňuje eugenické potraty až do okamihu životaschopnosti. Podľa noriem WHO životaschopnosť dieťaťa začína koncom 22. týždňa tehotenstva. Chazan odmietol potrat po 24. týždni kvôli svedomiu a namiesto toho jej ponúkol kompletnú starostlivosť a hospic pre dieťa.

Gawlak ju odkázal na inú nemocnicu - Bielański, ktorá je známa vykonávaním potratov, tá sa však vyjadrila, že v tom čase bolo už na potrat príliš neskoro (vtedy už 5 dní po 24. týždni). Niektorí lekári hovoria, že toto je v poľskom práve šedá zóna, keďže dieťa s vrodenými chybami nemusí byť v 24. týždni ešte životaschopné.

Pacientka sa nakoniec rozhodla porodiť a necestovať na potrat do zahraničia vo vysokom štádiu tehotenstva.

Porodila v nemocnici Bielański a jej chlapček žil ešte niekoľko dní.

DISKUSIA k článku