Britský biskup: odoprieť sväté prijímanie politikom, ktorí sú proti životu a rodine, je ‚skutok milosrdenstva‘

2,120
Kultúra života

PORTSMOUTH – „Keď ľudia nie sú v spojení s Katolíckou cirkvou v tak podstatnej veci, akou je hodnota života nenarodeného dieťaťa a takisto v oblasti učenia Cirkvi o manželstve a rodinnom živote teda keď sú za ‚manželstvá‘ rovnakého pohlavia, tak by potom nemali prijímať sväté prijímanie,“ povedal nedávno portsmouthský biskup Philip Egan v rozsiahlom interview pre LifeSiteNews.

Biskup Egan vysvetlil, že odopretie svätého prijímanie je „vždy skôr skutkom milosrdenstva“ ako trestom. Povedal, že sa tak koná „v nádeji a v modlitbách za to, že tento človek bude opäť pritiahnutý do plného spoločenstva s Cirkvou.“

Nikto nie je nútený byť katolíkom. Sme povolaní Kristom a On si nás vybral, je to slobodná voľba. Žijeme vďaka slovu Boha. Toto nie je moja pravda, je to pravda Boha,“ povedal.

Môžeme v takomto prípade dúfať, že to niekoho povzbudí, aby sa vrátil späť na cestu hľadania spoločenstva s Pánom a pravdou a aby ľutoval, že zblúdil.“

Ťažkosti, ktorým katolíci a ďalší kresťania čelia v čoraz viac sekularizovanom a netolerantnom Spojenom Kráľovstve, sú silno citeľné. Biskup Egan bol vo svojej obrane života a rodiny otvorený, keď o týchto problémoch výrečne hovoril v liste premiérovi. Sám zažil odpor v podobe „nepríjemnej korešpondencie“ a dokonca konfrontácie v katedrále.

Pre neho však povinnosť svedčiť o pravde v láske nie je aj napriek možnému prenasledovaniu iba jednou z možností. Hovorí, že kresťania „sa musia dostať do konfliktu“ so sekularizovanou kultúrou.

Nesmieme vyhľadávať spory, „ale ako kresťania budeme musieť trpieť a ísť na kríž,“ povedal. „Toto je jedným zo spôsobov, najmä pre kňaza alebo biskupa, akým kríž príde, pretože o pravde svedčiť musíte.“

Povedal, že „útechu a úľavu môžeme nájsť“ u mučeníkov z čias Reformácie. Dodal, že je nevyhnutný „vzťah s Kristom, kedy sme skutočne zjednotení v Jeho srdci. … s obozretnosťou, múdrosťou a modlitbou za vedenie Duchom Svätým sa v tomto vzťahu a v našom utrpení navzájom podporujeme.“

Biskup Egan zdôraznil, že svedectvo o pravde je v Cirkvi uskutočňované v láske ku „všetkým osobám, najmä k tým, ktorí sú priťahovaní k osobám rovnakého pohlavia.“ Poukázal na to, že Boh nás stvoril pre šťastie a že „šťastie môžeme nájsť jedine v Bohu. Môžeme ho nájsť jedine v našom vzťahu s Bohom.“

Navrhol, aby sme sa pokúsili pritiahnuť spoločnosť späť ku kresťanským koreňom tých konceptov, ktoré sú v súčasnosti zneužívané na diskriminovanie veriacich ľudí. Povedal, že koncepty, ako rovnosť a tolerancia, rozmanitosť a úcta, sú prebraté z kresťanstva.

Tak často sa tieto slová opakujú a sú používané na hrane totality, že sa topia v mori relativizmu,“ povedal. „Nejakým spôsobom,“ povedal, ich musíme „pritiahnuť späť ku kresťanským základom. … V opačnom prípade, ak budeme takto naďalej pokračovať, smerujeme k tomu, že sa z nás stane policajný štát.“

Čo sa týka pohľadu na budúcnosť katolíkov v Anglicku, názory biskupa Egana sú zmiešané. Niekedy „už nemáva veľkú nádej“, a to kvôli faktu, že „sme v katolíckom spoločenstve neboli účinní v odovzdávaní toho nádherného pohľadu na manželstvo a rodinu, ktorý nám Kristus dáva skrze učenie Cirkvi.“ Biskup Egan povedal, že na to, aby sme mohli evanjelizovať a priťahovať ľudí ku Kristovi a k pravde, musia byť najprv presvedčení samotní katolíci.

No dodáva, že „vyhliadky sú stále priaznivé, ak sa dokážeme naďalej udržať a nestratiť nervy.“

Napríklad aj keď je sexuálna výchova v Spojenom kráľovstve povinná aj na katolíckych stredných školách, tieto školy dokážu poskytovať programy, ktoré síce spadajú do vládnych cieľov, „no sú jasne vymedzené v kontexte manželstva a rodinného života a hodnôt katolíckeho spoločenstva.“

Musíme povedať: Pozrite, toto sú naše hodnoty, musíme mať právo učiť, vychovávať a formovať naše deti v katolíckom spôsobe života.“

Čo sa týka budúcnosti ohľadom odopierania svätého prijímania katolíckym politikom, ktorí podporujú potraty a ‚manželstvá‘ rovnakého pohlavia, biskup Egan hovorí: „Sám by som bol osobne za to, aby tu v diecéze bolo takýmto ľuďom odmietnuté sväté prijímanie.“

Dodal však, že by tak „musel konať skutočne spolu s ostatnými členmi konferencie biskupov.“

O tomto je potrebné diskutovať ako celá konferencia biskupov,“ povedal. „Ja už som Vám dal najavo svoje postoje. Ak niektorí ľudia nie sú v spojení s Katolíckou cirkvou, nemali by prijímať sväté prijímanie.“

DISKUSIA k článku