SMER spolu s SAS prijali zákon o boji proti HOMOFÓBII. Homoloby jasá.

2,948
Kultúra smrti

BRATISLAVA - Novela Trestného zákona prvýkrát jasne stanovuje, že homofóbia je pre štát rovnako neprijateľná ako rasizmus, antisemitizmus a ostatné formy intolerancie. Medzi osobitné motívy trestných činov zavádza totiž nenávisť pre sexuálnu orientáciu. Vo svojom vyhlásení to píše občianske združenie Iniciatíva Inakosť, ktoré reaguje na stredajšie schválenie novely poslancami NR SR.

Inakosť tvrdí, že zaznamenávame zatiaľ najvýznamnejší ústretový krok slovenskej vlády voči lesbám, gejom a bisexuálom. Nespochybniteľným prínosom je, že polícia bude môcť robiť štatistiky o prípadoch, keď sa obeťami násilia stali ľudia pre ich orientáciu.

Výkonný riaditeľ Iniciatívy Inakosť Martin Macko hovorí, že trestné činy voči lesbám, gejom, bisexuálom, transrodovým ľuďom a intersexuálom (LGBTI) sú neviditeľné, pritom ich pravidelný výskyt potvrdzujú aj incidenty hlásené na www.homofobia.sk. Definícia nového motívu pre trestný čin situáciu mení.

Inakosť však dodáva, že novela nijako nerieši problémy transrodových ľudí, ktorí sú aj podľa výskumu Agentúry Európskej únie pre základné práva (FRA) tou najohrozenejšou skupinou. Znenie novely sa vzťahuje len na nenávisť pre sexuálnu orientáciu a nie pre rodovú identitu, čo je prípad transrodových ľudí.

"Predpokladáme, že toto sa podarí napraviť v procese implementácie novej smernice EÚ, ktorou sa stanovujú minimálne normy v oblasti práv, podpory a ochrany obetí trestných činov a ktorá uznáva za skupinu obetí s osobitnými potrebami aj transrodové osoby," píšu v stanovisku predstavitelia združenia.

FRA v minulosti opakovane konštatovala, že na Slovensku chýbajú štatistiky a dáta o diskriminácii na základe sexuálnej orientácie. Kritika sa týkala slobody pohybu, azylovej politiky, slobody zhromažďovania alebo trestných činov z nenávisti. Ešte horšia situácia je podľa FRA pri štatistikách a dátach týkajúcich sa rodovej identity, ktoré prakticky neexistujú.

Minister spravodlivosti Tomáš Borec, ktorý predsedá aj Výboru pre práva LGBTI ľudí sa vyjadril, že príprava analýz v tejto oblasti bude jednou z jeho hlavných úloh.

Chýbajú štatistiky

"Na Slovensku sa radi schovávame za nulové štatistiky a vydávame ich za ideálny stav. Ak sme pri posudzovaní trestných činov nikdy nekládli osobitý zreteľ na ich motiváciu sexuálnou orientáciou obete, mohli sme ľahko konštatovať, že v našej krajine je všetko v poriadku. Toto zatváranie očí však nekorešponduje s množstvom hlásených útokov členmi a členkami LGBTI komunity nášmu komunitnému centru Q-centrum, ani s obrázkami z Dúhového PRIDE Bratislava 2010 a čiastočne i roku 2011," reaguje na novelu Trestného zákona Romana Schlesinger, hovorkyňa Dúhového PRIDE Bratislava.

Sexuálna orientácia a rodová identita sú podľa nej na Slovensku stále dôvodom na fyzický útok, vyhrážanie, zastrašovanie a propagáciu nenávisti. Z posunu slovenskej legislatívy o krok dopredu sa preto teší. Najbližší dúhový pochod sa na Slovensku uskutoční v septembri. Organizovať ho bude spolu s Queer Leaders Forum po novom aj Iniciatíva Inakosť.

DISKUSIA k článku