ŠTÚDIA: UV platí 417 917 EUR na podporu KULTÚRY SMRTI.

10,524
Kultúra smrti

Štúdia bola vypracovaná na podnet analýzy Inštitútu Leva XIII. s názvom “Štúdia rozdelenia KŽ a KS v NR SR”. 

CIEĽ ŠTÚDIE
Cieľom  štúdie  je  zhotoviť  prehľad  finančných  prostriedkov  pridelených Úradom  vlády  (ÚV) na
účely  podporovania  aktivít  lobistických  skupín  Kultúry  smrti  (KS)  za  rok  2012.  Štúdia  sa
zameriava  len  na  tie  grantové  projekty,  ktoré  buď  priamo  predložili  lobistické  organizácie KS,
alebo svojím obsahom propagujú hlavné ciele politiky  KS:   

  •   Potratová politika
  •   Feminizmus a gender mainstreaming  
  •   LGBTI politika
  •   Sexualizácia mládeže 

STIAHNI ŠTÚDIU

DISKUSIA k článku