ŠTÚDIA: Kto v NRSR je za Kultúru Života a kto za Kultúru Smrti? Analýza hlasovania o reg. partnerstvách

10,224
Neutral

Štúdia rozdelnia KŽ a KS v NR SR

Štúdia vyhodnocuje hlasovanie poslancov NR SR o zákone o registrovanom partnerstve (ZRP) [dňa 6. 11. 2012].

Zákon bol predložený klubom SAS: Luciou NICHOLSONOVOU, Jurajom DROBOM a Martinom POLIAČIKOM.

ZRP predstavuje kľúčovú  polarizačnú témou medzi ideovým smerom, tzv. Kultúra Života (KŽ) a Kultúra Smrti (KS). Tieto dva politické a ideové prúdy sú vo vzájomnom antagonickom vzťahu.  Ich vplyv na politiku sa stáva čoraz viac rozhodujúce pri formovaní budúcich koalícií a národnej politiky. Štúdia nemá za úlohu analyzovať pôvod tohto politického fenoménu,  ale vyhodnotiť rozloženie a váhu síl oboch protichodných ideových táborov v NR SR. Výsledky štúdie majú pomôcť pri určovaní budúcich trendov Slovenskej politiky.

STIAHNI ŠTÚDIU

(Grafy zobrazujú hlasovanie poslancov NR SR o zákone o registrovanom partnerstve)

 

 

  • Ani jeden politický klub v NR SR, vrátane SaS, nemá jednotný názor na politické ciele LGBT loby.
  • Politické ciele LGBT loby podporuje iba 14 poslancov (9%) NR SR

DISKUSIA k článku