Príbeh Kathleen Eatonovej: Od potratu vlastného dieťaťa po založenie pro-life kliník

2,811
Kultúra života

SANTA ANA, Kalifornia, 15. február 2012 (LifeSiteNews.com) - Mladá žena sa vypotácala zo zadných dvier potratovej kliniky. Ledva sa jej podarilo dostať sa k svojmu autu predtým, ako sa nekontrolovateľne vzlykajúc zrútila na obrubník.

Písal sa rok 1980. Kathleen, ktorá mala niečo po dvadsiatke, žila v poslednej dobe odlúčene od svojho manžela a práve potratila dieťa iného muža. V čase, keď prežívala túto krízu, obrátila sa o pomoc na jediné organizácie, ktoré poznala, Plánované Rodičovstvo (Planned Parenthood) a Združenie Plánovaného Rodičovstva (Family Planning Associates). Tá prvá jej poskytla tehotenský test a tá druhá vykonala potrat jej dieťaťa. Keď sa Kathleen na kraji cesty zvíjala bolesťou a plakala s tvárou v dlaniach, sľúbila Bohu, že ak jej ukáže čo len jednu ženu, ktorá bude čeliť rozhodnutiu, ako ona sama, urobí všetko čo bude môcť, aby viedla túto ženu inou cestou.

Nasledovali týždne, kedy Kathleen prežívala živé spomienky na ženy zničené žiaľom na špinavých matracoch v zotavovni. Ešte teraz sa pamätá na poradenstvo, ktorého sa jej dostalo na klinike. „Nedovolili mi vidieť monitor pri ultrazvukovom vyšetrení, ani som nedostala možnosť počuť tlkot srdca môjho dieťaťa.“ Keď znovu začala dávať dokopy čriepky svojho života, uvedomila si, že poradenstvo pred potratom nezahrnulo ani jeden rozhovor o voľbe života pre jej nenarodené dieťa.

S týmto vedomím sa Kathleen rozhodla, že nielen naplní sľub, ktorý vtedy na chodníku dala Bohu, ale že zasvätí celý svoj život tomu, aby zabránila iným mladým ženám, aby spravili rovnakú chybu ako ona.

Teraz, po 31 rokoch, je v Amerike Kathleen Eatonová jednou z vedúcich zástancov pro-life. Vytrvalo pracuje a úspešne sa jej podarilo vytvoriť sieť licencovaných pro-life kliník, ktoré ponúkajú holistickú zdravotnú starostlivosť ako pre ženy, tak aj pre ich nenarodené deti.

Kathleen sa pre LifeSiteNews vyjadrila, že „i keď je to ironické, je vďačná,“ že jej skúsenosť s potratom bola „tak otrasná,“ pretože to určilo spôsob, akým jej sedem Birth Choice Health (BCH) kliník po Kalifornii funguje, keď pomáhajú ženám a ich nenarodeným deťom.

„Poprvé, každá tehotná mama vidí svoje dieťa na obrazovke a počuje tlkot jeho srdca,“ hovorí Kathleen. „Je pre nás požehnaním, že vo všetkých našich klinikách máme najlepšie a najmodernejšie 3D 4-farebné ultrazvukové vybavenie (vďaka štedrosti dobročinnej spoločnosti Knights of Columbus). Boli sme tiež požehnaní tým, že sme mohli naše kliniky vybaviť lekármi a sestrami, ktorí sú nielen skúsení, ale sú to aj Boží muži a ženy, ktorí tvrdo pracujú na vytvorení prostredia, v ktorom vybrať si život je opäť možnosťou.“

BCH kliniky poskytujú nielen ultrazvukové vyšetrenie, ale aj odborné konzultácie, tehotenské testy, testy na sexuálne prenosné choroby, testy na HIV/AIDS, špeciálnu starostlivosť pre ženy, starostlivosť pred pôrodom a poradenstvo ohľadom adopcie. Takisto sa venujú oblasti sexuálneho zdravia v súlade tým, čo Kathleen a jej tím nazývajú „základná hodnota každého ľudského života.“ Ani na jednej z kliník sa nevykonávajú potraty a nepredpisuje sa na nich antikoncepcia.

Licencovaný zdravotnícky personál, ktorý vykonáva celú škálu zdravotníckych testov, predstavuje pre BCH kliniky rozhodujúci prvok potrebný na to, aby sa stali novým miestom, kam prídu mladí ľudia hľadať pomoc a kde sa dozvedia o možnostiach, ktoré skutočne majú v úcte ženu a život, ktorý v sebe nosí.

„Až pričasto sa títo mladí ľudia obracajú kvôli týmto službám na veľké organizácie vykonávajúce potraty ako napríklad Plánované Rodičovstvo, pretože tie na seba na internetovom trhu najviac upozornili,“ povedala Kathleen. „To je miesto, kde nastupujeme my. Vďaka nášmu personálu pozostávajúcemu zo sestier, sestier s vyšším vzdelaním a lekárov môžeme ponúknuť alternatívu v podobe kompletného servisu zdravotníckych služieb ohľadom sexuálneho zdravia a tehotenstva. A dokonca sme schopní zdvihnúť latku tým, že tieto služby ponúkneme zadarmo.“ Ako licencované kliniky na štátnej úrovni môžu BCH kliniky využiť ten istý priestor na propagáciu svojich služieb ako veľké národné kliniky vykonávajúce potraty.

Na BCH klinikách sa rozhodli vykonávať testy na sexuálne prenosné choroby, aj keď sa to nezaobišlo bez polemík. Kathleen však zdôrazňuje, že ako poskytovateľ zdravotného ošetrenia v „sexuálne aktívnom“ svete majú pro-life kliniky „unikátnú príležitosť“ ovplyvniť svet a zmeniť srdcia mladých ľudí, ktorí tam prichádzajú za liečbou a testami.

„Poskytovaním testov a liečby vytvárame dôveru, a ak v našich klientoch dokážeme túto dôveru vytvoriť, oni sa vrátia a povedia o nás svojim priateľom. Tak sa čoskoro BCH kliniky stanú ich spojencom vo vojne, ktorú naši klienti vedú tým, že žijú v kultúre, ktorá je v oblasti sexuality tak liberálna,“ vyjadrila sa Kathleen. „Keď čelia neželanému tehotenstvu, vedia, že v tomto nám môžu dôverovať tiež.“

BCH Kkiniky a ich mobilná jednotka na kolesách bývajú strategicky umiestnené vedľa potratových kliník, aby mohli ponúknuť oázu života tam, kde je prostredie oveľa častejšie skôr púšťou smrti. Kathleen zažíva, že jej celoživotná misia bojovať o životy žien a ich detí sa napĺňa. Ona a jej pro-life tím vedia, že ich služba v komunite má význam.

„S radosťou vám oznamujem, že zo všetkých žien, ktoré boli pôvodne rozhodnuté pre potrat a následne uvidia svoje dieťa v lone a budú počuť jeho tichý tlkot srdca, 77% sa rozhodne vynosiť ho až do pôrodu. Ultrazvuk je naším najdôležitejším nástrojom v zachraňovaní nevinného života pred potratom.“

BCH kliniky sú štruktúrované tak, aby slúžili tomu, čo Kathleen nazýva „kompletná škála potrieb dnešných mladých rodín.“ Ponúkajú kurz s názvom Začiatočníci, ktorý je určený prvorodičkám a učí ich, čo to znamená byť „kompletnou matkou“ pre svoje dieťa. Matky sa učia nielen o starostlivosti a kŕmení bábätiek, ale aj o tom, ako tieto deti vychovávať a chrániť. V ponuke sú aj dobrovoľné programy, zahŕňajúce duchovnú stránku rodičovstva a dôležitosť prežívania života s Bohom ako partnerom.

Okrem toho ponúkajú aj kurzy pre mladých otcov, ktorí možno pôvodne tlačili svoje partnerky k potratu. Tu majú otcovia príležitosť osvojovať si schopnosti potrebné k tomu, aby sa stali starostlivými otcami, ktorí sa postarajú o potreby matky a dieťaťa najlepšie ako budú vedieť.

BCH kliniky tiež ponúkajú programy zamerané na zotavenie sa z potratu, na adopciu a na sexuálnu zdržanlivosť dospievajúcich. Poskytujú dokonca ubytovanie pre tehotné matky bez domova. Kathleen vysvetlila, že ich cieľom nie je týmito programami a službami jednoducho naučiť klientov novým schopnostiam. Chcú sa okrem toho „zamerať na všetkých zúčastnených, ktorí budú ovplyvňovať ten nový malý život, ktorému sme pomohli na svet.“

Na konci dňa Kathleen a jej pro-life tím vedia, že svojou prácou dosiahli viac, ako len pomôcť žene správne sa rozhodnúť. Ich práca vytvára priestor, aby mohol nový život „rásť a rozvíjať sa,“ aby tak jedného dňa toto dieťa, ako dospelý muž alebo žena, mohlo povedať ostatným o obrovskom dare, ktorým je život.

V roku 2010 bola Kathleen vyznamenaná Pro-life Cenou J.O’Connora za jej významný úspech v pomoci ženám a ich deťom. Odkedy sú jej kliniky licencované, Kathleen a jej pro-life tím prijali vyše 70 000 klientov. Od roku 2006 odhadom zachránili pred potratom 3100 detí.

DISKUSIA k článku