Moravčíková HERÉZA? - Bohostánok nemá byť v strede kostola. Kristus tu nie je prítomný vždy!

5,888
Kultúra smrti
Podľa katolíckeho kňaza a zakladatela hnutia TeoFórum, Karola Moravčíka "Svätostánok nemá byť v centre kostola a najmä v nových kostoloch." vraj preto, lebo "Ten Kristus tu jednoducho nie je vždy."
Dôvod je zrejmý: "On prichádza cez tú vieru tých ľudí. Cez to konanie tých ľudí, cez to konanie svojej Cirkvi. A Eucharistia je ovocím toho konania, tej liturgie, toho stretnutia a modlitby."Zdá sa, že podľa Moravčíka ústrednou úlohou Cirkvi, liturgie a chrámu nie je obeta a poklona Bohu, ale klaňanie sa spoločenstvu.
Teofániu, teda sprítomnenie Boha, vraj "koná spoločenstvo". Eucharistia je len produktom činnosti spoločenstva - ako vraví - "ovocím" spoločenstva. Preto, centrálne miesto v Chráme prináleží spoločenstvu a až sekundárne Bohu v Eucharistii. Bohostánok s Eucharistiou má byť, podľa tejto logiky, odložený bokom a v kostole sa má prenechať ústredné miesto pre ľud.

Čo na to Cirkevné autority? K otázke či svätá liturgia má sláviť spoločenstvo namiesto Eucharistie sa jasne vyjadril prefekt Kongregácie pre Boží kult a disciplínu sviatostí, kardinál Antonio Canizares Llovera.  Podľa jeho slov omša stráca na hodnote, keď sa „obmedzuje len na obyčajnú hostinu a oslavu spoločenstva". Podľa kardinálových slov je „uctievanie nášho Pána zmarené, keď spoločenstvo namiesto toho Najvyššieho oslavuje seba". Kardinál ďalej pripomína, že „Eucharistia je možná len vďaka kňazom.". Ak by sa zišlo aj seba väčšie spoločenstvo veriacich v dobrej viere, z chleba a vína sa nikdy nestane telo a krv Krista. Eucharistickú obetu nekoná spoločenstvo, ako naznačuje Moravčík, ale kňaz "In persona Christi", teda v osobe Krista.

Ide pritom o starý blud. Tvrdenie, že Kristus nie je stále prítomný v konsekrovanej Eucharistii protirečí dogmatickému učeniu tridentského koncilu:"Ak by ktokoľvek popieral, že vo sviatosti najsvätejšej Eucharistie sú prítomné skutočne, opravdivo a podstatne, telo a krv spolu s dušou a božstvom nášho Pána Ježiša Krista a teda celý Kristus, a tvrdil, že je tam prítomný len ako znamenie alebo symbol, nech je exkomunikovaný."

Aký je dnes trend vo svete? V posledných rokoch, zvlášť počas pontifikátu Benedikta XVI., sa v povedomí Cirkvi obnovilo a upevnilo učenie o vážnosti Eucharistie ako centrálneho bodu katolíckeho, liturgického života. Napríklad americký biskup v South Bend nariadil svojim kňazom, aby vrátili bohostánky do stredu kostola a aby sa na centrálne umiestnenie bohostánkov dbalo aj pri budúcich stavbách kostolov.

Ing. Robert Mátéffy


Zdroj:
RTVS - Dobré ráno Slovensko, 24.4.2016
https://slovensko.rtvs.sk/relacie/host-dobreho-rana/105373/karol-moravcik

DISKUSIA k článku