Taliansko obmedzuje hotovostné platby, potrebné je využívať “vysledovateľné prostriedky“

149
Neutral

Ak by ste si chceli na dovolenke kúpiť za hotovosť trebárs nový bicykel, značkové šaty či iný tovar v hodnote vyššej ako tisíc eur, v Taliansku to už nebude možné. Tamojšia vláda sa totiž rozhodla údajne bojovať s daňovými únikmi znížením hotovostnej platby na tento limit.

Podľa informácií portálu The Local, talianska vláda od 1. januára zavádza nový horný limit pre platby v hotovosti. Hranicu hotovostnej platby znižuje zo sumy 2000 eur na polovicu, teda rovnú tisícku. Platby, ktoré sú vyššie ako táto suma, musia byť odteraz podľa zákona uhradené tzv. vysledovateľnými prostriedkami. V praxi to znamená nútené využívanie debetných kariet alebo bankových prevodov, čím sa opäť uťahuje domnelá slučka na krku slobody obyvateľov Talianska.

Podľa oficiálnych vyjadrení predstaviteľov vlády je cieľom tohto opatrenia akýsi domnelý boj proti daňovým únikom. Takýto nízky hotovostný limit však bude predstavovať značné obmedzenia nie len pre samotných Talianov, ale aj dovolenkárov. Nie každý je totiž ochotný na dovolenke využívať svoju kreditnú či debetnú kartu, navyše používanie platobných kariet v zahraničí je v mnohých bankách spoplatňované poplatkami navyše. Dovolenka v Taliansku sa tak môže značne predražiť.

Situácia na Slovensku

Nie len Taliansko, ale aj Slovenská republika má určený hotovostný limit. U nás je však (zatiaľ) nastavený pomerne zhovievavo.

Podľa informácií uvedených na stránke Finančnej správy Slovenskej republiky je u nás zakázané „vykonávať platby v hotovosti prevyšujúce sumu 15 000 eur, ak sa jedná o platby medzi fyzickými osobami – nepodnikateľmi. Ak je odovzdávajúcim alebo preberajúcim platby fyzická osoba vykonávajúca podnikateľskú alebo inú samostatnú zárobkovú činnosť alebo právnická osoba, platba v hotovosti nesmie presiahnuť sumu 5 000 eur.“ Ide o opatrenie z roku 2013, ktorého cieľom bol boj daňovým podvodom a únikom.

Táto suma nesmie byť prekročená ani v prípade, že celková hodnota platby bude rozdelená do viacerých čiastkových platieb.

„Ak teda na základe jedného právneho vzťahu dochádza k čiastkovým platbám, celkovou hodnotou platby je  súčet týchto čiastkových platieb.  Ak celková hodnota platby z jedného právneho vzťahu presiahne sumu 5 000 eur, nie je možné uskutočniť ani čiastkovú platbu v hotovosti,“ vysvetľuje finančná správa.

Vláda v roku 2012 sa týmto opatrením snažila zabrániť praniu špinavých peňazí, korupcii a financovaniu terorizmu, ale najmä fiktívnemu vystavovaniu príjmových a výdavkových dokladov bez reálneho prevodu peňazí medzi podnikateľmi. Dialo sa tak najmä na konci zdaňovacieho obdobia za účelom zníženia daňového zaťaženia podnikateľov.

Vďaka tomuto zákonu o obmedzení hotovostných platieb sa zlepšil prehľad daňových úradov o finančných aktivitách podnikateľov, čím sa znížil objem podozrivých finančných operácií.

Súčasná vláda však dodržiavanie hotovostného limitu viackrát prerušila. Povinnosť dodržiavať tento zákon totiž neplatí v čase krízovej situácie, vojny, núdzového, vojnového či výnimočného stavu a počas mimoriadnej situácie. Keďže však vláda výnimočný stav niekoľkokrát počas koronakrízy prerušila, je potrebné si dávať pozor na obdobie, v ktorom k zvýšenej hotovostnej platbe dochádza.

DISKUSIA k článku