Zachráň svoje dieťa z protirodinnej kultúry: Sprievodca pre rodičov

1,203
Lucia Salomonová
Kultúra života

(Nasledujúcu radu podal dr. Thomas Ward z Anglicka, zakladateľ Asociácie katolíckych rodín a bývalý člen Pápežskej akadémie pre život. Prvykrát o tejto téme hovorili v roku 2016 na konferencii v Budapešti.)

Drahí rodičia a starí rodičia, mojím hlavným záujmom je pomôcť vám vynaložiť všetko úsilie, aby ste zabránili tomu, aby sa vaše deti a vnúčatá nestali obeťami dominantnej kultúry smrti. Toto, žiaľ, nie je nezvyčajný výsledok medzi odvážnymi rodičmi, ktorí neúnavne pracujú pre život a rodinu.

Ako otec 6 detí, starý otec 16 vnúčat, ako rodinný lekár a zakladateľ Asociácie katolíckych rodín, rád by som uviedol niekoľko bodov založených na skúsenostiach a na nemennej múdrosti Cirkvi.

Prvý a najdôležitejší bod je, že mladí ľudia by mali byť povzbudzovaní, aby zosilnili ich duchovný život a nebáli sa vydávať svedectvo o viere.

Neexistuje žiadna adekvátna náhrada za skutočnú rodičovskú lásku a nič nepohne deťmi aby ľúbili druhých ako keď vedia, že ony samé sú milovanými.

Matky, ktoré si cenia svoje materské povolanie a dôležitosť v domácnosti, značne pomáhajú rozvíjať vlastnosti ženskosti a materstva dcéram a dávajú jasný, silný a atraktívny príklad toho, čo znemaná byť žena, pre svojich synov.

Otcovia, ktorých správanie je inšpirované mužskou dôstojnosťou, sú vzormi pre synov a vzbudzujú rešpekt a veľmi dôležitý pocit bezpečnosti pre dcéry.

Váš príklad ako kresťanských rodičov je nenahraditeľný.

Deti sú vašou najdôležitejšou úlohou - sú dôležitejšie ako práca, zábava, spoločenská pozícia a práca pre rodinu.

Každé dieťa je jedinečné s rozdielnou mierou dozrievania.

Pokoj počas rokov nevinnosti by nemal byť narušený zbytočnými informáciami o pohlavnom styku. Avšak môže sa stať, že bude stále viac a viac potrebné, aby ste nemorálne a nesprávne informácie od kamarátov, z médií a hodín sexuálnej výchovy dávali na správnu mieru.

Deti celkom prirodzene pohlcujú postoje k láske a manželstvu, bez toho, aby ste si to vôbec všimli.

Musíte dať každému dieťaťu individuálnu formáciu ohľadom sexuality a len rodičia môžu vedieť, kedy a ako ju majú deťom poskytnúť.

Základným aspektom tohto vzdelania je skromnosť a čistota.

Rodičia, ktorí vzdelávajú svoje deti v skromnosti a cudnosti, si môžu byť istí, že pomáhajú svojim deťom postupne budovať stabilné a jednotné rodiny.

Naopak, rodičia, ktorí nedávajú adekvátnu formáciu v skromnosti a cudnosti, si neplnia svoju povinnosť vzdelávania.

Takisto by boli tiež vinní, keby tolerovali nemorálnu formáciu, ktorú ich deti dostali mimo domova.

Základom týchto bodov je skutočnosť, že samotní rodičia musia v domácnosti praktizovať cudnosť a skromnosť.

Je dôležité učiť staršie deti, že rozmnožovacie a jednotné aspekty manželského aktu nemožno umelo oddeliť bez poškodenia najhlbšej pravdy samotného manželského aktu.

Rodičia, ktorí používajú antikoncepciu nemôžu očakávať, že ich deti budú žiť v čistote.

Humanae Vitae, encyklika pápeža Pavla VI., je základom vášho manželstva a rodiny. Musíte to prečítať a žiť tým!

Združenia rodín, ktoré poskytujú vzájomnú podporu jeden druhému a sú živou rodinnou katechézou autentického magistéria, sú nevyhnutné na to, aby katolícke rodiny prežili v dnešnom svete agresívneho pohanstva a cirkevného úpadku.

Školy musia vždy poskytnúť adekvátnu informáciu o sexuálnom vyučovaní v triede, musia pozvať rodičov aby sa zapojili a nikdy od toho neodstúpili.  

Rodičia by mali slušne a veľmi dôrazne vziať svoje deti z tried, ktoré by mohli zničiť ich detskú nevinnosť. Platí to najmä vtedy, keď sa používa materiál, ktorý zabezpečujú homosexuálne organizácie a organizácie na kontrolu počatia.

Biskupi a kňazi

Už nie je naďalej prijateľné, aby biskupi ignorovali alebo dokonca odporovali rodičom, keď sa oprávnene sťažujú na tzv. sexuálne vzdelávanie v katolíckych školách. Nielen detské duše, ktoré sú zverené biskupom, ale takisto aj ich vlastné duše sú vážne ohrozené.

Nasledujúcich 12 bodov, ktoré sú o výchove detí v totalitnom anti-rodinnom štáte, napísal biskup Athanasius Schneider z Kazachstanu:

1. Pozrite sa na prenasledovanie ako na milosť, ktorá posilňuje.

2. Zakladajte svoju vieru na Katechizme.

3. Vašou prvou povinnosťou je učiť Katechizmus vaše deti.

4. Chráňte jednotu rodiny pred všetkým ostatným.

5. Denne sa modlite so svojimi deťmi litánie a ruženec.

6. Urobte svoj domov domovom Cirkvi.

7. Zoberte svoju rodinu z farnosti, ktorá rozširuje chyby a navštevujte vernú farnosť, aj napriek tomu, že by ste mali cestovať ďaleko.

8. Ak sa vaše deti stretávajú s nemorálnym nebezpečenstvom sexuálnej výchovy, zoberte ich zo školy.

9. Ak svoje dieťa nemôžete z tej školy zobrať, vytvorte koalíciu rodičov, aby ste bojovali za toto právo.

10. Bojujte za rodičovské práva pomocou dostupných demokratických nástrojov.

11. Kvôli neprítomnosti na nedeľnej omši vytvorte duchovné prijímanie.

12. Buďte pripravení na prenasledovanie kvôli ochrane vašich detí.

********

Pozn. šéfredaktora - Ak sa vám táto téma zdá nudná a vágna (veď, kto by mal niečo proti rodine?), tak si pripomeňte z nášho archívu:

Posledný zápas bude o manželstvo a rodinu, vizionárka z Fatimy zverila svoje tajomstvo kardinálovi

Pápež František: Diabol chce zničiť rodinu

DISKUSIA k článku