Vatikánsky štátny sekretár: Prijímajte „deti, ktoré vám Boh chce dať“

1,708
Kultúra života

VARŠAVA - Vatikánsky štátny sekretár vyzval Poliakov, aby dôverovali Božej prozreteľnosti a prijali „deti, ktoré im Boh chce dať“.

Kardinál Pietro Parolini pri navštíve Poľska z príležitosti dvadsiateho piateho výročia oslobodenia krajiny od nadvlády komunistickej strany, vyzval poľský národ, aby prijal učenie svätého Jána Pavla II. o rodine.

V príhovore, ktorý zaznamenal poľský katolícky týždenník Niedziela, kardinál povedal: „Odvahu! Boh nám nechce nič vziať, ale ak mu dôverujeme, napĺňa nás milosťou. Povzbuzujem vás, aby ste sa zverili Božej prozreteľnosti a nebáli sa prijať [vlatné] deti, ktoré vám Boh chce dať.“

„Nech váš národ rodí stále nových svätých. Oni budú rozhodovať o osude vašej vlasti! Práve ich potrebuje Cirkev aj svet,“ povedal.

Paroliniho komentáre pripomínajú silné slová pápeža Františka, ktoré povedal v homílii pätnástim párom pri spomienke výročia ich svadby. Pápež povedal, že prax, ktorá odmieta plodnosť kvôli tomu, aby si vybrala pohodlie, je niečo, čo „sa Ježišovi nepáči“.

„Manželstvo, v ktorom manželia nechcú deti, v ktorom maželia odmietajú plodnosť! Táto „kultúra pohodlia“ nás pred desiatimi rokmi presvedčila: „Je lepšie nemať deti! Je to tak lepšie! Môžete ísť objavovať svet, ísť na dovolenku, môžete mať vilu na vidieku, môžete si bezstarostne žiť,“ povedal pápež. „Toto nie je plodné, toto nie je tým, čo Ježiš robí so svojou Cirkvou: On robí svoju Cirkev plodnou.“

Paroliniho návšteva v Poľsku bola tiež pripomienkou dvadsatich pätich rokov obnovenia diplomatických vzťahov medzi Vatikánom a Poľskom. Parolini využil príležitosť a naliehal na veriacich, aby si spomenuli na príklad a učenie dvoch veľkých osobností 20. storočia: Sv. Jána Pavla II. a kardinála Štefana Wyszynského, ktorý slúžil ako poľský prímas v rokoch 1948-1981.

Paroliniho príhovor prišiel v dobe, kedy krajina čelí významným demografickým problémom. Aj keď je Poľsko jednou z najkatolíckejších krajín sveta, má podľa CIA World Factbook jednu z najnižších pôrodností - 1,33 narodených detí na jednu ženu.

Kardinál sa odvolal na túto príležitosť ako na „25. výročie oživenia vašej vlasti“ a túto obnovu konkrétne prepojil s rodinou. „Vážení priatelia, milé rodiny, nebojte sa svätosti! Aké dôležité je dnes pre kresťanské rodiny, aby boli sväté. Dovoľte, aby boli miestom, kde je možné zažiť Božiu lásku voči všetkým ľuďom. Som si vedomý toho, že v Poľsku existuje mnoho svedectiev svätých rodín verných Kristovi a Cirkvi,“ povedal.

Kardinál dodal, že si „je vedomý ťažkostí, ktoré stretajú rodiny, ak sa chcú otvoriť životu a zostať verné manželskému zväzku až do konca. Posledné slovo však nepatrí tým, ktorí hlásajú koniec tradičnej rodiny, ale Božej prozreteľnosti, ktorá skrze rodiny realizuje svoje plány.“

Katechizmus katolíckej cirkvi v bode 1652 učí, že „samotná manželská ustanovizeň a manželská láska sú svojou prirodzenou povahou zamerané na plodenie a výchovu potomstva a tým dosahujú akoby svoju korunu.“

V bode 1653 tiež uvádza, že „je základnou úlohou manželstva a rodiny byť v službe životu“.

V bode 2373 katechizmus hovorí: „Sväté písmo a tradičná prax Cirkvi vidia v mnohodetných rodinách znak Božieho požehnania a veľkodušnosti rodičov.“

 

DISKUSIA k článku