Vatikán odkazuje kňazom: Nerobme zo sv. omše šou

4,367
Kultúra života

RÍM - Kongregácia pre Božiu úctu a sviatosti pripravuje brožúru, ktorá pomôže kňazom správne slúžiť sv. omšu a veriacich povzbudí k lepšej účasti na jej slávení. Oznámil to prefekt Kongregácie.

Kardinál Antonio Cañizares to potvrdil v príhovore na španielskom veľvyslanectve pri Svätej stolici. Brožúra sa nazýva „Katolícka liturgia od Druhého vatikánskeho koncilu: Kontinuita a vývoj“ („Catholic Liturgy since Vatican II: Continuity and Evolution“).

„Príručku pripravujeme, aby pomohla kňazom a laikom správne prežívať sv. omšu. Dúfame, že vyjde tento rok v lete,“ povedal kardinál pre tlačovú agentúru ZENIT. 

Počas svojho príhovoru kardinál opätovne zdôraznil význam Druhého vatikánskeho koncilu pre liturgiu. Obnova slávenia sv. omše sa musí chápať v spojitosti s tradíciou Cirkvi. Nereprezentuje odklon ani diskontinuitu.“ Odvrat môžu spôsobiť inovácie, ktoré nerešpektujú kontinuitu v Cirkvi, alebo neschopnosť vymaniť sa z čias Pia XII..

Kardinál Cañizares obzvlášť zdôraznil význam, ktorý Sacrosanctum Concilium (Konštitúcia o posvätnej liturgii) pripísala posvätnej liturgii. Skrze ňu sa „vykonáva dielo našej spásy, predovšetkým v eucharistickej božskej obeti“. Dodal, že „Boh chce byť uctievaný konkrétnym spôsobom a nie je našou úlohou meniť ho.“

Kardinál povedal, že obnovu Cirkvi nemožno chápať iba ako púhu reformu štruktúry, ale ako zmenu počínajúcu liturgiou, pretože skrze liturgiu sa uskutočňuje dielo našej spásy.

Keď sa hovorí o liturgii, pokračoval kardinál, nesmie sa zabúdať, čo uvádza koncilový dokument: „Kristus je vo svojej Cirkvi vždy prítomný, predovšetkým v liturgickom úkone. Je prítomný počas sv. omše, či už obzvlášť v Eucharistii alebo v osobe kňaza, a obetuje seba samého skrze službu kňaza rovnakým spôsobom, akým obetoval seba samého na kríži.“

Zdôraznil, že cieľom liturgie „je uctievanie Boha a spása ľudstva, ktorá nie je naším výtvorom, ale zdrojom a vrcholom Cirkvi“.

Prefekt Kongregácie pre Božiu úctu a sviatosti kritizoval urážky, akou je napríklad „šoumenstvo“. Vyzdvihol chvíle ticha, „ktoré sú činnosťou“ umožňujú kňazovi a veriacim hovoriť s Ježišom Kristom a vylučujú prevahu slov, ktoré sa často zo strany kňaza stávajú nástrojom „predvádzania sa“. Správny postoj je ten, ktorý „vyjadril sv. Ján Krstiteľ, keď povedal, že jeho musí ubúdať a Kristus musí rásť“.

Kardinál kritizoval úsilie kňazov spraviť sv. omšu „zábavnou“ prostredníctvom piesní. Namiesto toho, aby sa pozornosť upriamovala na mystérium, sa v snahe prekonať „nudu“ sv. omša pretvára na šou.

Dodal, že Kongregácia nehovorila o kňazoch sláviacich sv. omšu smerom k ľuďom. Zdôraznila dôležitosť Krista na oltári odvolávajúc sa na slávenie sv. omše Benediktom XVI. v Sixtínskej kaplnke čelom k oltáru. Nevylučuje sa, aby bol kňaz otočený tvárou k ľuďom, a to najmä pri čítaní Božieho slova. Zdôrazňuje sa potreba pojmu mystéria. Oltár má byť umiestnený na východ a obetný zmysel Eucharistie sa nesmie vytratiť.

Veľvyslanec Panamy pri Svätej stolici sa spýtal na úkony domorodých kultúr v rámci liturgie. Kardinál uviedol, že „Kongregácia hovorí o inkulturácii liturgie,“ za rešpektovania „oprávnenej rozmanitosti“, ktorá neovplyvní podstatu.

Pripomenul svoj zážitok počas Kvetnej nedele v španielskom Santa Fe, keď navštívil cigánsku sv. omšu. Mladí na nej spievali „Baránok Boží“, pričom hrali na nástroj, ktorý sa používa pri flamencu. Bol to „skutočný ston duše“, ktorý „dojal všetkých a celé zhromaždenie primäl k účasti na sv. omši“.

Tiež poukázal na skutočnosť, že v mnohých kostoloch je Najsvätejšia Eucharistia umiestnená v bočnom oltári alebo v kaplnke, takže „svätostánok sa stráca“ a ľudia sa pred sv. omšou rozprávajú, resp. prichádzajú na ňu menej pripravení.

Pokiaľ ide o prípad Marcela Lefebvreho, zakladateľa tradicionalistickej Spoločnosti sv. Pia X., kardinál sa vyjadril, že Benedikt XVI. ponúka opatrenie na nápravu. Nasledovníci arcibiskupa však neodpovedali. „Myslieť si, že tradícia zanikne spolu s Piom XII., je tiež odklonom od tradície Cirkvi,“ poznamenal.

DISKUSIA k článku