Vatikán: Každý rodič má právo vzdelávať svoje dieťa doma

1,946
Kultúra života

TURTLE BAY, NEW YORK, 1. máj 2012 (LifeSiteNews.com) - Predstaviteľ Vatikánu sa vyjadril, že všetci rodičia majú právo vzdelávať svoje deti doma, čo predstavuje dôležité víťazstvo práv rodičov na celom svete.

Člen stálej pozorovacej misie Svätej stolice napísal vo vyjadrení pre OSN: „Štát by mal rešpektovať rozhodnutia rodičov ohľadom svojich detí a mal by sa vyhnúť pokusom o idelologické nanútenie názorov.“

Rodičia „majú právo a povinnosť rozhodovať o výbere školy, a to zahŕňa aj domáce vzdelávanie. Musí im byť umožnené urobiť tak slobodne, čo na druhej strane musí štát rešpektovať a podporovať.“

„To je ohromné,“ povedal pre LifeSiteNews.com Jeremiah Lorrig, riaditeľ úseku pre vzťahy s médiami z Asociácie pre právnu ochranu domáceho vzdelávania (HSLDA). „Podpora vatikánskeho veľvyslanca by pre hnutie za domáce vzdelávanie bola neoceniteľná.“

Čoraz viac rodičov sa rozhodlo vzdelávať svoje deti doma kvôli nízkej kvalite dostupných škôl alebo kvôli faktu, že školy stále viac propagujú hodnoty, ktoré sú v rozpore s tradičnou kresťanskou morálkou.

V júli 2011 podpísal guvernér Jerry Brown zákon, ktorý od verejných škôl žiada, aby učili o „úlohe a prínose“ homosexuálov v amerických dejinách.

„Cieľ tohto programu je veľmi jasný. Chce medzi deťmi propagovať spoločenské prijatie homosexuality a transsexuality a súčasne umlčať tých, ktorých náboženské alebo morálne presvedčenie je proti takémuto štýlu života,“ povedal pre LifeSiteNews.com Brad Dacus, prezident neziskovej organizácie Pacific Justice Institute.

Povedal, že problém nevznikol kvôli zákonom. „Školské distrikty Kalifornie už boli v procese zavádzania programov, ktoré obhajujú homosexuálnu orientáciu. Stalo sa tak predtým, ako bol zákon č. 48 vôbec navrhnutý a neskôr prijatý senátom,“ povedal Dacus. Napríklad Základná škola Redwood Heights v Oaklande zaviedla osnovy zahŕňajúce kurz týkajúci sa gendrovej identity. „Tieto programy už boli implementované od stredných škôl až po škôlky či predškolské zariadenia,“ povedal.

Dacus pre LifeSiteNews.com potvrdil, že „takýto druh programu je len mätúci a upevňuje ponímanie sexuálnej orientácie ako takej, ktorá nie je psychicky a fyzicky zdravá.“

V mnohých krajinách je rodičom odoprené základné právo na výber vzdelania pre svoje deti. V októbri 2011 vydal výbor brazílskeho Kongresu nariadenie o tom, že domáce vzdelávanie „nerešpektuje ústavu, trestný zákonník, národné smernice o vzdelávaní, základný zákon ani štatút dieťaťa a mladistvého.“ Stav domáceho vzdelávania v Nemecku je taký zlý, že istá rodina utiekla do Iránu kvôli právu vzdelávať svoje deti doma.

„Kľúčovou úlohou je zvýšiť povedomie,“ povedal Lorrig pre LifeSiteNews.com. „V mnohých krajinách, v ktorých sú zákony voči domácemu vzdelávaniu veľmi reštriktívne, ľudia prichádzajú o deti.“

Takisto povedal, že tento problém sa týka i USA. Pacific Justice Institute a HSLDA sa postavili na stranu obyvateľov Kalifornie, ktorí vzdelávali svoje deti doma. Tieto organizácie museli pritom čeliť rozhodnutiu kalifornského najvyššieho súdu, ktorý sa snažil obmedziť práva rodičov.

Lorrig LifeSiteNews.com povedal, že najväčším problémom je neistota. „Nikdy neviete, kde tento problém prepukne.“ Napríklad HSLDA sa musela postaviť proti sudcovi v štáte Mississippi, ktorý sa snažil ešte viac obmedziť práva rodičov na domáce vzdelávanie detí. „V Mississippi nikdy nebol problém s domácim vzdelávaním,“ povedal Lorrig.

HSLDA tieto prípady vyhrala. „Sú to ale neustále ťahanice medzi slobodou domáceho vzdelávania a túžbou mať kontrolu nad rodičmi,“ povedal Lorrig.

Podpora Vatikánu bude vítanou zmenou pre medzinárodný dosah HSLDA. „V skutočnosti sa musíme potýkať s OSN, obvzlášť s ich Dohovorom o právach dieťaťa,“ dodal Lorrig.

Ako upozornil, ratifikácia tejto dohody by mohla narušiť práva rodičov ohľadom vzdelávania a mnohých iných aspektov života ich detí. „Hovoriac v zmysle ústavy by to úplne zmenilo štruktúru politiky ohľadom rodiny v Spojených štátoch, podkopalo právnu suverenitu a vložilo autoritu do rúk ľudí, ktorí sú tejto problematike vzdialení a sami seba považujú za odborníkov,“ povedal Lorrig.

HSLDA je činná v 25 krajinách po celom svete, kde sa venuje právnemu poradenstvu v záujme rodičov, ktorí vzdelávajú svoje deti doma.

DISKUSIA k článku