Víťazstvo pre španielskeho kardinála obvineného z prehlasovania nenávistných výrokov

1,611
Kultúra života

Španielsky kardinál, ktorého militantné feministické organizácie obvinili z prehlasovania nenávistných výrokov, bol zbavený všetkých obvinení.

Sudca na nižšom súde vo Valencii vyniesol rozhodnutie, že kardinál Antonio Cañizares si uplatňoval svoje právo slobody prejavu, keď počas homílie hovoril o ochrane rodiny a v rámci toho ostro kritizoval „gejské impérium“ a rodovú ideológiu. Členky Feministickej platformy v Alicante podali proti nemu trestné obvinenie začiatkom júna spolu s päťdesiatimi piatimi organizáciami podporujúcim práva LGBT skupín. Tvrdili, že prejav preláta, ktorý čítal počas omše na Medzinárodný deň boja proti homofóbii, transfóbii a biofobii, bol „plný nenávistných názorov, homofóbny a sexistický“ a „podnecoval k vzbudzovaniu nenávisti voči tým členom spoločnosti, ktorí nezapadajú do zastaralého modelu, ktorý obraňujú katolícki predstavitelia.“

Sudca vo svojom nariadení uviedol, že „tolerancia rôznych názorov, ktorá je stanovená ...slobodou prejavu, neznamená nadradenosť, prijatie takýchto názorov a ich pochopenie, ale len to, že takéto názory, by sa nemali trestne stíhať.“

Sudca taktiež poznamenal, že „súd nemôže podrobiť osobu trestnému stíhaniu na základe sťažností alebo faktov, ktoré zjavne nepredstavujú trestný čin.“

Homília z 13. mája reagovala nedávny nátlak vyvíjaný na Cirkev kvôli „prichádzajúcej legislatíve“ podporujúcej rodovú ideológiu vo Valencii.

„Máme zákony, ktoré sú v rozpore s rodinou. Sú výsledkom politického a sociálneho tlaku, ku ktorému sa ešte pridávajú hnutia a snahy gejského impéria, ideológie ako je radikálny feminizmus alebo rodovej ideológie, ktorá je najrafinovanejšia zo všetkých,“ vyhlásil Cañizares. „V súčasnosti sprevádzajú rodinu v našej spoločnosti vážne ťažkosti. Čelí útokom, ktoré vidí každý. ... Keď sa útočí na rodinu alebo sa zhadzuje, narúšajú sa najposvätnejšie formy ľudského vzťahu.“

Kardinál vyzval katolíkov, aby svedčili o tom, že „ľudská skutočnosť sa nedá vysvetliť bez toho, aby by sme sa neodvolávali na Stvoriteľa.“ Vyhlásil, že tento čin je to, „čo ničí najrafinovanejšiu a najdeštruktívnejšiu ideológiu ... ktorá sa snaží viac-menej nebadane presadiť svoj vplyv vo svete prostredníctvom nemorálnych zákonov,“ ktorými sa nebude riadiť žiaden katolík.

Hovoriac priamo k obyvateľom Valencie, kardinál nabádal tvorcov zákonov, aby „neboli vedúcou silou, ktorá razí cestu realizácie takejto rafinovanej ideológie.“

Krátko po tom, ako členky Feministickej platformy v Alicante prišli so svojím obvinením, kardinál zverejnil vyhlásenie, v ktorom sa spytoval, či „je homofóbne obraňovať rodinu“ a nabádal „nezaujatých“ právnikov, aby preskúmali jeho kázeň, ktorá bola zverejnená, a určili, či je jej obsah v rozpore so zákonom.

„Prestaňte prenasledovať Cirkev a rešpektujte slobodu náboženstva,“ odkázal aktivistom.

Prípad kardinála Cañizaresa začal oficiálne vyšetrovať Úrad provinčnej prokuratúry vo Valencii dňa 14. júna. Medzi organizáciami, ktoré sa pridali k súdnemu stíhaniu, sa nachádzala aj Španielska sieť na pomoc utečencom, ktorá uviedla, že kardinál je „ultra-konzervatívny a snaží sa podkopať ústavný poriadok.“ Tvrdili, že sa snaží vrátiť spoločnosť späť do doby, kedy „imigranti, gejovia, lezby, bisexuáli, transexuáli a ženy boli podrobenými nariadeniam spoločnosti, v ktorej všetko určovala moc katolíckej cirkvi.“

Kardinál sa nedávno dostal znova na titulky kvôli boju proti reklame vytvorenou skupinou gejských aktivistov Endavant, ktorá zobrazuje bez udania akéhokoľvek dôvodu, ako sa Panna Mária Opustených, patrónka Valencie vo východnom Španielsku, bozkáva s Pannou Máriou Monserratskou, patrónkou Katalónie. Obraz, ktorého zámerom bolo podporiť pochod gay pride, ktorý sa mal uskutočniť 18. júna vo Valencii, obsahuje titulok: „Proti svätému útlaku. Milujete, ako chcete“.

Kardinál Cañizares vyhlásil, že on ako aj Esteban Escudero, pomocný biskup vo Valencii „rázne“ odmietli „nespravodlivé a bezdôvodné ... znesvätenie.“ 

Kardinál rovnako vyzval španielskych katolíkov, aby protestovali proti „závažnému prejavu netolerancie a nepreukazovaniu dostatočného rešpektu voči náboženským presvedčeniam tisícok obyvateľov Valencie“ tým, že sa budú modliť ruženec a chodiť na omšu, na ktorej sa budú kajať.

Skupina gejských aktivistov Endavant pripustili, že reklamu vyrobili ako reakciu na homíliu kardinála Cañizares z 13. mája.

DISKUSIA k článku