Tri príchody Krista počas Adventu

899
Matej Trančo
Kultúra života

Svätá Matka Cirkev nám dáva adventné obdobie z dôvodu vyjadrenia troch príchodov Krista: prvý ako jeho historický príchod v podobe pokorného Jezuliatka, ktoré bolo obetným Baránkom ponúknutým na odčinenie našich hreichov; druhý ako jeho budúci príchod v sláve a moci ako ten, kto nás bude súdiť za naše hriechy; a tretí ako jeho súčasný príchod v podobe Eucharistie, ktorá nás ako sviatosť očisťuje od hriechov.

Svätý Bernard z Clairvaux, jeden z len 33 Učiteľov Cirkvi, napísal v homílii z 12. storočia: "Vieme že existujú 3 príchody Pána. ...Pri svojom prvom príchode náš Pán prišiel v našom tele a slabosti; Pri svojom druhom príchode prichádza v duchu a v moci a pri svojom poslednom príchode bude videný v sláve a vznešenosti."  
 
Cirkev toto kázanie berie tak vážne, že si ho udržiava vo svojej oficiálnej modlitebnej knižke zvanej Liturgia Hodín alebo Božský úrad. Môžete ju nájsť v časti Čítaní pre stredu prvého adventného týždňa.
 
Monsignor M. Francis Mannion, ktorý spolu s ďalšími založil inštitút Mundelein Liturgical Institute na podnet Kardinála Francisa George z Chicaga, hovoril o tejto téme trojitého adventu:
Počas adventu oslavujeme niečo, čo je občas označované ako "tri príchody Krista": príchod Krista v Betleheme, príchod Krista v sláve na konci sveta, a príchod Krista súčasne prostredníctvom sviatostí a cirkevného života. ...Tretí príchod Krista sa vyskytuje v súčasnosti: ...Kristus k nám prichádza ako dar Svätej Eucharistie, ktorú máme tu česť zdieľať vo sviatostiach kresťanského života.
Advent v Latinčine znamená "smerom k príchodu". Počas Adventu Cirkev vo svojich čítaniach a modlitbách počas Eucharistie a v Božskom Úrade navádza svoje duchovné deti za obzretím sa späť na príchod Ježiša v Betleheme, ktorý prišiel aby nás zachránil od našich hriechov a na to, aby sa tešili na Kristov "príchod v nebeských oblakoch o veľkej moci a veľkoleposti," ktorý príde aby súdil živých a mŕtvych.
 
Ako múdra matka to robí pre jeden účel: aby bol Kristus uznaný s vďačnosťou a úctou ako Emmanuel, čo znamená "Boh s nami." Kristus povedal: "Som s vami po všetky dni až do skončenia sveta." A dodržiava svoj prísľub svojim každodenným príchodom prostredníctvom Svätej obete v Eucharistii a tým, že ostáva "pravdivo, skutočne a podstatne" prítomným ako Eucharistia uložená vo svätostánkoch Katolíckych kostolov po celom svete.
 
Cirkev dáva svojim ovečkám obdobie Adventu za účelom duchovnej prípravy na Vianoce podobne ako dáva svojim ovečkám Pôst ako duchovnú prípravu na Veľkonočné obdobie. Problém Adventu je, že jeho úloha je zatienená komercionalizáciou Vianoc.
 
V dnešnej dobe začíname všade počuť vianočné piesne už od dňa Halloweenu. A akonáhle sa objavia Halloweenske ozdoby, obchodníci začnú vyťahovať vianočné vybavenie. Toto všetko je robené za účelom toho, aby nakupujúcich dostali do nálady nakupovania vianočných darčekov vo svojich obchodoch. Franklin D. Roosevelt dokonca stanovil súčasný dátum Vďakyvzdania s úmyslom prinútenia ľudí nakupovať skôr a teda vyhrotiť maloobchodný predaj. Takže dnes je Čierny Piatok tzv. začiatkom Vianoc, zatiaľ čo duchovná príprava bola potlačená materiálnou prípravou ako si nakupujúci odškrtávajú položky zo svojho zoznamu želaní.
 
Ale zamyslite sa počas tohto obdobia ako by Svätá Matka Cirkev povedala: nad pravým významom tohto obdobia. Kristus prišiel aby všetkých zachránil od ich hriechov. Kristus príde a bude súdiť všetkých na základe ich hriechov. Kristus je ako Eucharistia skutočne v súčasnosti prítomný vo svätostánkoch katolíckych kostolov čakajúc na posvätenie a očistenie nás od našich hriechov. 
 
Existuje jeden dar po ktorom Kráľ kráľov priahne tieto Vianoce: naše hriechy. Kiežby nebol sklamaný, keď si skontroluje na Vianočný deň svoju pančuchu. (článok je písaný primárne pre amerického čitateľa. Je jasné, že my pančuchy s darčekami nemáme - pozn. editora)

DISKUSIA k článku