Syn s rázštepom chrbtice je darom pre našu rodinu

2,389
Kultúra života

Čo vás vo vašom živote najviac priblížilo k Bohu a presvedčilo vás, aby ste zaujali pro-life stanovisko?

Katolícky autor a rečník Chad Judice hovorí o svojom päťročnom postihnutom synovi ako o obrovskom zdroji šťastia a viery aj pre tie najtvrdšie srdcia.

V článku uverejnenom v The New York Post Judice píše, že keď sa on a jeho manželka dozvedeli, že ich nenarodený syn Elijah má rázštep chrbtice, bol im narvrhnutý potrat. Hoci si vybrali život, strach z toho najhoršieho hroziaceho ich profesijnej dráhe, najstaršiemu dieťaťu a Elimu samotnému, zostal.

„Ten večer ... Ashley vykríkla, keď mi čítala literatúru, ktorú sme dostali,“ píše Judice. „Povedala, že 80% rodičov, ktorí sa dozvedia o diagnóze rázštepu chrbtice, si zvolia potrat.“

„A povedali nám, že náš syn môže mať poruchy učenia a môže byť od pása nadol ochrnutý a úplne neschopný chodiť.“

Podľa WemMD.com dve najčastejšie formy rázštepu chrbtice majú malé, ak vôbec nejaké účinky na tých, ktorí ho majú. Avšak najvzácnejšie a najagresívnejšie formy postihnutia môžu spôsobiť značné problémy pre život:

o   len veľmi malý alebo takmer žiadny cit v chodidlách, nohách či ramenách, takže [postihnutý] nie je schopný pohybovať týmito časťami tela

o   problémy s močovým mechúrom alebo črevné problémy ako sú napríklad úniky moču alebo problémy s prechádzaním stolice

o  nahromadenie tekutiny v mozgu (hydrocefalus). Aj keď je [táto porucha] liečiteľná, môže spôsobovať záchvaty, problémy s učením alebo problémy so zrakom.

o   skrivenie chrbtice, ako je napríklad skolióza.

Eliho forma rázštepu chrbtice bola ťažká, ale - ako sa ukázalo - zvládnuteľná, píše Judice. Napriek operáciám a „zdravotným problémom“ sa za tridsať dní dostal z nemocnice aj keď záchvaty a operácie boli pre rodinu i naďalej neľahkou úlohou. Ako päť a pol ročný nastúpil do materskej školy, učí sa s pomocou modernej technológie chodiť, „jeho inteligencia je na úrovni alebo nad úrovňou priemeru a je veľmi zhovorčivý.“

Ale snáď najväčší zázrak zo všetkých, hovorí Judice, je to, aký účinok má Eli na tých, ktorí nepatria do rodiny. Jeho príbeh pomohol „niektorým tehotným matkám... odmietnuť potrat“ a „oživiť vychladnutú vieru niektorých... pritiahnuc ich k životu, v ktorom sa dáva väčší priestor Bohu a rodine.“

Jeden z týchto prebudených kresťanov je muž, ktorý sa po mnohých rokoch vo väzení modlil za Eliho „recitujúc modlitbu Pána“. Podľa Judice „...to bolo po prvýkrát, čo sa za posledných 30 rokov modlil.“

Od Eliho narodenia Judice napísal o svojom synovi a ich rodine dve knihy. Prvou bola Čakanie na Eliho: Otcova cesta od strachu k viere. Tá získala pochvalu aj od otca Franka Pavoneho zo spoločenstva Priests for Life (Kňazi za život). Podľa Pavoneho je to „inšpirujúci príbeh viery, nádeje, lásky a moci modlitby“.

„Svet súdi hodnotu ľudského života podľa fyzickej dokonalosti, ale Boh vidí veci inak. Jemu sme dokonale roztomilý aj v našej nedokonalosti. Čakanie na Eliho povzbudí svojou úctou voči ľudskému životu v jeho najzraniteľnejších fázach a podporí pro-life aktivistov všade a to od tých najskúsenejších až po tých, ktorí začali len nedávno.“

Veľkorysý vo chvále bol i predseda Výboru pre pro-life aktivity (Committee for Pro-Life Activities), arcibiskup Daniel kardinál Dinard, ktorý na Judicovej webovej stránke píše, že kniha „zaznamenáva [Judicovu] duchovnú cestu od strachu z vlastných osobných obmedzení až po opustenie seba samého kvôli božskej milosti Božej prozreteľnosti.“

Druhá kniha. Eliho dosah: O hodnote ľudského života a sile modlitby dostala od Katolíckej tlačovej asociácie (Catholic Press Association) v roku 2013 ocenenie „Najlepšia kniha malého vydavateľa“.

„Rozmýšľam o Elim ako o špeciálnom darčeku pre moju rodinu, ktorý pochádza od Boha,“ napísal Judice pre Post. „A keď sa s ním delím, Eliho príbeh obmäkčuje srdcia a privádza ľudí k väčšiemu oceneniu krásy a posvätnosti života.“

DISKUSIA k článku