Svätú Faustínu prekvapilo, koho uvidela v očistci, v „tom väzení utrpenia“

11,889
Kultúra života

Svätá Faustína Kowalská bola jednou z najväčších mystičiek 20. storočia. V 20. až 30. rokoch 20. storočia v Poľsku zažila viaceré nadprirodzené videnia Ježiša a rôznych svätcov. Ježiš jej okrem iných vecí zjavil aj korunku Božieho milosrdenstva.

Počas jedného mystického zážitku mala víziu očistca. Uvidela v ňom niekoho, koho by ste tam možno nečakali.

„Môj anjel strážca... Mi kázal, aby som ho nasledovala,“ napísala uprostred roku 1926. „Čoskoro som došla na hmlisté miesto, ktoré bolo naplnené ohňom, kde trpeli mnohé duše. Tieto duše sa vrúcne modlili, ale pomôcť si už nemohli. Pomôcť im môžeme už iba my.“

Dušiam v očistci sa prihovorila. „Opýtala som sa tých duší, aké je ich najväčšie utrpenie. Odpovedali mi jednoznačne, že ich najväčším súžením je túžba po Bohu.“

Potom zbadala niekoho, o kom by ste pravdepodobne nepovedali, že tam bude. „Videla som Božiu Matku, ako utešuje duše v očistci. Duše nazývajú Máriu ‚Morská Hviezda‘. Ona im prináša ochladenie.

Úžasné! Nech nám toto poznanie pripomína, že by sme sa pravidelne mali modliť za duše v očistci.

Nasleduje celá pasáž o očistci z Denníčka svätej sestry Faustíny:

„Uzrela som anjela strážcu, ktorý mi kázal, aby som ho nasledovala. Čoskoro som došla na hmlisté miesto, ktoré bolo naplnené ohňom, kde trpeli mnohé duše. Tieto duše sa vrúcne modlili, ale pomôcť si už nemohli. Plamene, ktoré ich pálili, sa ma nedotkli. Môj anjel strážca ma neopúšťal ani na chvíľu. Opýtala som sa tých duší, aké je ich najväčšie utrpenie. Odpovedali mi jednoznačne, že ich najväčším súžením je túžba po Bohu.

Videla som i Božiu Matku, ako ich utešovala. Duše nazývajú Máriu ‚Morská Hviezda‘. Ona im prináša ochladenie. Chcela som sa s nimi viac porozprávať, ale môj anjel strážca mi dal znamenie na odchod. Vyšli sme za dvere tohto väzenia plného utrpenia. Začula som vnútorný hlas, ktorý mi povedal: ‚Moje milosrdenstvo to nechce, ale spravodlivosť to prikazuje.‘ Od tej chvíle som bližšie spätá s trpiacimi dušami“ (Denníček: Milosrdenstvo Božie v mojej duši, s. 22-23).

Duše veriacich, pre milosrdenstvo Božie, nech odpočívajú v pokoji!

DISKUSIA k článku