Stretnutie OSN. Mladé skautky manipulované pre vyjadrenie podpory za potraty. Konzervatívne dievčatá boli DEPTANÉ a vylúčené.

2,546
Kultúra smrti

Kto hovorí za mladých? Tak sa čuduje katolícka mládež po účasti na stretnutí skautiek určenom na zhrnutie názorov mladých žien ohľadom nových cieľov, ktoré by nasmerovali politiku OSN, a nápomocné miliardy dolárov, na nadchádzajúce roky.

„Boli sme len prostriedkom na dosiahnutie cieľa,“ povedala jedna mladá dáma. „Jediné , čo od nás chceli, bolo, aby sme schválili ich cieľ.“

OSN prechádzala zdĺhavým procesom na určenie nových cieľov v oblasti chudoby a rozvoja. Mnohí hovoria, že by mali byť do neho zahrnuté i názory mladých ľudí. Predstúpilo mnoho skupín, aby prehovorili v mene mládeže. Tento týždeň Svetová asociácia dievčenských vedúcich a skautiek (WAGGGS) usporiadala stretnutie, aby si vypočula mladé ženy. Dospelí sem nesmeli.

„Na začiatku bolo super stretnúť sa so všetkými dievčatami z rôznych miest a s rôznymi prízvukmi,“ povedala Ave Fouriezosová. Do New Yorku cestovala s tímom mladých katolíkov na výročnú konferenciu OSN o ženách.

Ale „rýchlo sa to otočilo, keď sme boli rozdelené do malých skupín a vyzvané, aby sme navrhli tri oblasti ženských práv.“

Na prekvapenie týchto dievčat im boli rozdané papiere od WAGGGS so zoznamom konkrétnych cieľov, za ktoré už skupina lobuje. „Komplexné zdravie“ s dôrazom „dôverné a nekritické sexuálne a reprodukčné zdravie pre všetkých“ s prioritou pre potratové skupiny ako sú Plánované Rodičovstvo a Populačný fond OSN.

V každej malej skupine boli i zástupkyne z WAGGGS. „Vedúce tímov boli veľmi priamočiare a dokonca až agresívne, keď sa jednalo o ich názory, takže to bolo veľmi zdrvujúce,“ povedala Ave.

Keď sa Ave snažila vysvetliť svoje názory na sexuálne zdravie a potraty, „môj názor bol znevážený.“ Jasné, že na mojom názore nezáležalo, pretože nie je v súlade s agendou WAGGGS.“

V inej skupine vedúca WAGGGS povedala, že „prístup k antikoncepcii“ by mal byť medzi cieľmi OSN. Jedna tínedžerka, Lauren Downes, vysvetlila, že by to bolo kontroverzné a navrhla zmenu na  „vzdelávanie ohľadom antikoncepcie“.

Ostatní účastníci „so mnou viac menej súhlasili,“ povedala Lauren. Ale vtedy sa to dynamicky zmenilo. O chvíľu „ma žiadne dievča v skupine nepočúvalo, nerešpektovalo ma a pomaly ma vytláčali von z kruhu. Necítil som vítaná a nemala som pocit, že by som mala nejaký hlas.“

V inej skupine jedno dievča „malo mnoho dobrých myšlienok o tom, ako zlepšiť vyhlásenie dievčenských vedúcich,“ povedala Emily Crossová, „ale úplne ju odignorovali a znevážili.“

Svetový prieskum OSN robený u takmer 1,5 milióna ľudí zistil, že prioritami mládeže do 30 rokov sú vzdelanie, zdravotná starostlivosť, zamestnanie, jedlo, hygiena, ochrana proti kriminalite a násiliu i čestná vláda.

WAGGGS vyvolalo v roku 2010 búrku po tom, čo bola na jednej z ich akcií v OSN distribuovaná sexuálne provokatívna brožúra Plánovaného rodičovstva. Americké skautky pracujú v OSN s tímom WAGGGS.

Americké skautky popreli nejakú spoluzodpovednosť, no udalosť podnietila spustenie mnohých internetových stránok protestujúcich proti ľavicovému prúdu skautiek. Toto reformné hnutie stále pokračuje vrátane bojkotu akcie „skautských koláčikov“, ktorá sa uskutočňuje práve teraz.

V roku 2013 zorganizoval Populačný fond OSN globálnu konferenciu mládeže, ktorá vydala deklaráciu Bali odporúčajúcu krajinám poskytovať potraty a uznávať „sexuálne práva mladých“. Niekoľko účastníkov sa sťažovalo, že stretnutie bolo zmanipulované a len akoby „symbolické“. OSN neskôr odmietla uznať vyhlásenie Bali.

WAGGGS zohrala v jednotlivých zasadnutiach v Bali aktívnu úlohu.

DISKUSIA k článku